Tarih Hz. Hüseyin

Ehl-i Beyt Serisi-5 İmam Hüseyin

Ehl-i Beyt Serisi-5 İmam Hüseyin 96 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Telif Komisyonu

Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır. Buna göre hüccet kullardan önce, kullarla beraber ve kullardan sonra hep vardır. Öyle ki, eğer yeryüzünde sadece iki kişi kalsa, onlardan biri hüccet olur.

İşte tarih boyunca gelen peygamberler ile arkalarından gelen seçkin önderler özveriyi gerektiren hidayet yolunu izlediler, meşakkatli eğitim yolunda yürüdüler. Bu açıdan, ilâhî hüccetlerin, Son Elçi Hz. Muhammed'in (s.a.a) ve onun hak vasilerinin hayatı önem arz etmektedir.

Peygamber efendimizin ve Ehlibeyt İmamları'nın ve onların hakkındaki olaylar üzerinde inceleme yapmanın, fertlerin tarihi olmadığını; bilakis onun, Allah'ın, insanlık tarihi boyunca peygamberlerin dilek ve çabalarının tecelli etmesini istemiş olduğu insanın "ilâhî hidayet ve eğitim" tarihi olduğunu bilmek gerekir. Hz. Peygamber ve Ehlibeyt'i, yeryüzünde kelimenin tam anlamı ve bütün yönleriyle ilahî halifeliğin canlı tecessümü ve yüce örneğidirler.

Ehlibeyt'in her biri hakkında özetle kaleme alınan bu çalışma, onların hayatlarından bazı kesitler; kişilikleri, davranışları ve tutumları hakkında tarihçilerin kaydettikleri ve araştırma kaynaklarında yer verdikleri bazı alıntıları sunmaktan ibarettir…

Ehl-i Beyt Serisi-5 İmam Hüseyin

5 Takdim
8                              Hz. Hüseyin ve Peygamber
9                              İmam Hüseyin Babasıyla
10                              İmam Hüseyin Kardeşi İmam Hasan'la
23                                                                                  Kıyamın Başlangıcı
25                                                                                  Kûfe Halkı İmam'ı (a.s) Davet Ediyor
26                                                                                  Kûfe'de Cereyan Eden Olaylar
29                                                                                  Müslim'in Şahadeti
31                                                                                  İmam Hüseyin Irak'a Hareket Ediyor
34                                                                                  Hürr b. Yezid er-Riyahî'nin Ordusuyla Karşılaşma
38                                                                                  Kerbela'ya Varış
44                                                                                  Aşura Günü Olanlar ve Savaşın Başlaması
51                                                                                  Bureyr b. Hudayr'ın Şahadeti
52                                                                                  Vehb b. Abdullah'ın Şahadeti
56                                                                                  Son Öğle Namazı ve Habib b. Mezahir'in Şahadeti
60                                                                                  Şevzeb ile Âbis'in Şahadeti
63                                                                                  Hz. Ali Ekber'in (a.s) Şahadeti
67                                                                                  Hz. Kasım'ın (a.s) Şahadeti
69                                                                                  Hz. Abbas b. Ali'nin Şahadeti
71                                                                                  Özgürlükçüler Önderi Hüseyin'in Savaşı ve Şahadeti
83                                          İbadeti
83                                          Haccı
87                                          Orucu
87                                          Tevazuu
88                                          Yardımseverliği
89                                          Mazlumları Koruması
89                                          Çok Yönlü Kişiliği
91                                          İmam Hüseyin'den Veciz sözler

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar