Kur'an ve Hadis

El Mizan Tefsiri c.1

El Mizan Tefsiri c.1 624 Sayfa
Yazar : Allame Tabatabai Yayınevi : Kevser

el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve tanıtılması açısından kaçınılmaz ve gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu büyük tefsire her bakımdan farklı bir tefsir diyebiliriz.

Öncelikle Kur’an'ı Kur’an'la tefsir etmek bakımından farklıdır.

İkincisi Kur’an'ı hadisle tefsir etmek bakımından farklıdır.

Üçüncüsü sosyolojik bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Dördüncüsü felsefî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Beşincisi mukayeseli tefsir olmak bakımından farklıdır.

Altıncısı irfanî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Murtaza Mutahharî'nin deyimiyle “Ansiklopedik bir tefsir” olan el-Mîzan bu saydığım ve daha saymadığım birçok hususları aynı potada eritip yepyeni değerler üreten bir tefsir olmak bakımından da farklıdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tefsirler yazılacaktır. El-Mîzan’ı aşan tefsirler kuşkusuz kaleme alınacaktır. Ama el-Mîzan çığır açıcı bir tefsir olarak daha uzun bir zaman saltanatını sürdürecektir.

El Mizan Tefsiri c.1

5 Takdim
19                                        el-Mizan Tefsirinin Özellikleri
22                                        Tevhitle İlgili Ayetler Ya Da Anahtar Ayetler
30                                        Allâme Tabatabaî'nin Ahlâkî ve Eğitsel Özellikleri
49                                1-5. AYETLER
49                                            Ayetlerin Açıklaması
58                                            Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklanması
61                                            Felsefî Bir Araştırma
66                                6-7. AYETLER
66                                            Ayetlerin Açıklaması
78                                            Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
83                                                                                         Hadisler Işığında "Sırat-ı Mustakim"in Açıklaması
89                             1-5. AETLER
89                                        Ayetlerin Açıklaması
94                                        Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
94                                        Felsefî Bir Araştırma (Soyut ve Akli Algılara Dayanmak Üzerine
96                                        Bir Başka Felsefî Araştırma (Sofistlere Yanıt)
101                             6-7. Ayetler
101                                         Ayetlerin Açıklaması
102                                         Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
105                             8-20. AYETLER
105                                          Ayetlerin Açıklaması
109                             21-25. AYETLER
109                                           Ayetlerin Açıklaması
112                                           Mucize ve Mahiyeti
112                                                             Kur'ân'ın Mucizeliği
116                                                             Kur'ân'ın Bilgiye Meydan Okuması
117                                                             Kendisine Kur'ân İnen Kişinin Şahsında Meydan Okuması
119                                                             Kur'ân'ın Gaybe İlişkin Haberleriyle Meydan Okuması
121                                                             Kur'ân'ın Çelişkilerden Uzak Olduğunu Söyleyerek Okuması
123                                                             Kur'ân'ın Belagatiyle Meydan Okuması
131                                           Kur'ân'da Mucizenin Anlamı ve Gerçek Mahiyeti
131                                                                                           1- Kur'ân, Genel Nedensellik Yasasını Onaylar
132                                                                                           2- Kur'ân, Olağanüstü Olguları İspat Eder
137                                                                                           3- Kur'ân, Maddî Nedene Dayanan Şeyleri Aynı Zamanda Allah'a Dayandırır
138                                                                                           4- Kur'ân, Mucizelerde Peygamberlere Etkin Rol İspat Eder
139                                                                                           5- Peygamberlerdeki Ruhanî Güce Dayandırdığı Gibi Allah'ın Emirlerine De Dayandırır
141                                                                                           6- Kur'ân, Mucizeleri Alt Edilmez Bir Sebebe Dayandırır
142                                                                                           7- Kur'ân, Mucizeyi Peygamberliğin Doğruluğuna Dair Avamca Bir Delil Değil, Kesin Bir Kanıt Sayar
151                                           Son Ayetle İlgili Bir Hadis
152                             26-27. AYETLER
152                                            Ayetlerin Açıklaması
156                                            Cebir ve Serbestlik Meselesi
160                                            Hadisler Işığında Cebir ve Serbestlik Meselesi
172                                            Cebir ve Serbestlikle İlgili Felsefî İnceleme
178                             28-29. AYETLER
178                                           Ayetlerin Açıklaması
183                             30- 33. AYETLER
184                                            Ayetlerin Açıklaması
189                                            Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
194                             34. AYET
194                                      Ayetin Açıklaması
196                                      Ayetin Hadisler Işığında Açıklaması
199                             35-39. AYETLER
200                                            Ayetlerin Açıklaması
216                                            Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
232                             40- 44. AYETLER
233                                             Ayetlerin Açıklaması
234                             45-46. AYETLER
234                                            Ayetlerin Açıklaması
236                                            Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
238                             47-48. AYETLER
238                                            Ayetlerin Açıklaması
243                                            Şefaat Üzerine Bir Araştırma
243                                                                            1- Şefaat Nedir?
248                                                                            2- Şefaatle İlgili Problemler ve Yanıtları
258                                                                            3- Kimler Hakkında Şefaat Edilir
262                                                                            4- Kimler Şefaat Edebilecek?
265                                                                            5- Şefaat Neyle İlgilidir?
265                                                                            6- Şefaat Ne Zaman Fayda Verir?
267                                            Şefaatin Hadisler Işığında Açıklaması
278                                            Şefaatle İlgili Bir Felsefî Araştırma
280                                            Sosyolojik Açıdan Şefaat
284                             49- 61. AYETLER
287                                             Ayetlerin Açıklaması
289                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
293                             62. AYET
293                                      Ayetin Açıklaması
294                                      Ayetin Hadisler Işığında Açıklaması
295                                      Sabiîlerle İlgili Tarihî Bir Araştırma
299                             63-74. AYETLER
301                                           Ayetlerin Açıklaması
309                                           Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
311                                           Konuyla İlgili Felsefî Bir İnceleme (Ölülerin Dirilmesi ve Başka Bir Varlığa Dönüşmeleri Üzerine)
316                                           Konuyla İlgili İlmî ve Ahlâkî Bir İnceleme (İsrailoğulları'nın Tavırları Hakkında)
321                             75-82. AYETLER
322                                           Ayetlerin Açıklaması
327                                           Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
328                             83-88. AYETLER
329                                            Ayetlerin Açıklaması
332                                            Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
334                             89-93. AYETLER
335                                            Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
337                                            Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
342                              94-99. AYETLER
343                                             Ayetlerin Açıklaması
348                                             Ayetlerle İlgili Bir Hadis ve Açıklaması
350                             100-101. AYETLER
350                                              Ayetlerin Açıklaması
351                             102-103. AYETLER
352                                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
358                                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
364                                              Ayetlerle İlgili Felsefi Bir Araştırma (İradenin, Olağanüstü İşlerde, Sihirde, Kehanet ve Ruh Çağırmada Etkin Rolü)
367                                              Ayetlerle İlgili Bilimsel Bir İnceleme (İlginç Etkileme Bilim Dalları)
369                             104-105. AYETLER
369                                              Ayetlerin Açıklaması
374                                              İlk Ayetle İlgili Bir Hadis
375                             106-107. AYETLER
375                                              Ayetlerin Açıklaması
382                                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
385                             108-115. AYETLER
387                                             Ayetlerin Açıklaması
389                                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
392                             116-117. AYETLER
392                                              Ayetlerin Açıklaması
394                                              Son Ayetle İlgili Bir Hadis
394                                              Bilimsel ve Felsefî Bir Araştırma (Varlıkların Kimlik Olarak Birbirinden Farklı Oluşu)
396                             118.119. AYETLER
396                                              Ayetlerin Açıklaması
398                             120-123. AYETLER
399                                              Ayetlerin Açıklaması
400                                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
402                             124. AYET
402                                       Ayetin Açıklaması
414                                       Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
419                             125-129. AYETLER
420                                              Ayetlerin Açıklaması
428                                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
443                                              Bilimsel Bir Araştırma (Hz. İbrahim Kıssasının Anlamı ve Haccın Sırrı)
446                             130-134. AYETLER
447                                              Ayetlerin Açıklaması
455                                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
459                             135-141. AYETLER
460                                              Ayetlerin Açıklaması
466                                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
468                             142-151. AYETLER
470                                              Ayetlerin Açıklaması
489                                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
495                                              Kıble Hakkında İlmî Bir İnceleme (Kıble Yönünün Belirlenmesi Üzerine)
497                                              Kıble Hakkında Toplumsal Bir İnceleme (Kıblenin Faydaları)
500                             152. AYET
500                                       Ayetin Açıklaması
502                                       Ayetin Hadisler Işığında Açıklaması
505                             153-157. AYETLER
505                                              Ayetlerin Açıklaması
512                                              Berzah Hayatı
516                                              Ruhun Soyutluğu
522                                              İslam'da Üstün Ahlakı Edinmenin Temel Yöntemi
532                                              Hadisler Işığında Berzah ve Ruhun Ölümden Sonraki Hayatı
535                                              Ruhun Soyutluğu Üzerine Bir Felsefi Araştırma
542                                              Ahlak Üzerine Bir Araştırma
557                                              Hadisler Işığında Önceki Konularla İlgili Bir Başka Açıklama
560                             158. AYET
560                                       Ayetin Açıklaması
563                                       Ayetin Hadisler Işığında Açıklaması
565                             159-162. AYETLER
565                                              Ayetlerin Açıklaması
570                                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
572                             163-167. AYETLER
573                                              Ayetlerin Açıklaması
582                                              İnsanın Yaptıklarını Allah'a Dayandırmak Üzerine
587                                              Ayetlerle İlgili Açıklamanın Devamı
594                                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
596                                              SEVGİYLE İLGİLİ FELSEFÎ BİR İNCELEME
599                                              Azabın Sürekliliği ve Geçiciliği Hakkında Bir Felsefi İnceleme
604                                              Geçen Bölümü Tamamlayıcı Bir İnceleme
605                             168-171. AYETLER
605                                              Ayetlerin Açıklaması
611                                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması (Şeytanın Adımlarından Örnekler)
611                                              Taklit ve Hurafelere Uymanın Ahlâkî ve Sosyal Açıdan İncelenmesi
617                             172-176. AYETLER
618                                              Ayetlerin Açıklaması
620                                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
622                             177. AYET
622                                       Ayetin Açıklaması
627                                       Ayetin Hadisler Işığında Açıklaması
629                             178-179. AYETLER
629                                              Ayetin Açıklaması
632                                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması `
633                                              Kısasla İlgili Bir İlmî İnceleme
639                             180-182. AYETLER
639                                              Ayetlerin Açıklaması
641                                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar