Kur'an ve Hadis

Gaybi Haberler

Gaybi Haberler 208 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Ali Rıza Ricali

Hz. Peygamber’in (s.a.a) Ahir Zaman Müminlerinden Haber Vermesi:

İmam Ali (as) şöyle buyuruyor: “Hz. Peygamber (saa) uzun bir vasiyetinde bana hitaben şöyle buyurdu:

Ya Ali! İman açısından halkın en hayret verici olanları ve yakin açısından da en büyük insanlar, ahir zamanda gelecek olan kimselerdir. Onlar Peygamber’i görmemiş ve imam da onlardan gizlidir. Bununla birlikte onlar beyaz sayfalara nakış olunmuş siyah hatlar vasıtasıyla (yazılı belgelere) iman ederler."

Gaybi Haberler

15 Giriş
19       Gayb Nedir?
20       Kur'ân'da Gayb İlmi
27       İrfanî Mukaddime
29                                                        Hz. Peygamber'in Kısaca Biyografisi
30                                                        Gelecekten Haber Vermesi
30                                                        Hz. Peygamber'in Yaşam Süresi
31                                                        Hz. Fatıma'nın Musibetleri ve Vefatı
32                                                        Masum İmamların İsim ve Sayılarından Haber Vermesi
33                                                        Ehlibeyt'in Musibetlerinden Haber Vermesi
35                                                        Hz. Ali'nin Vasiliği ve Aişe İle Savaşından Haber Vermesi
35                                                        Hz. Ali'ye Karşı Halkın Vefasızlıklarından Haber Vermesi
36                                                        Nakisiyn, Marikıyn ve Kasitiyn'den Haber Vermesi
37                                                        İmam Ali'nin Şahadetinden Haber Vermesi
37                                                        İmam Hasan'ın Barışından Haber Vermesi
37                                                        İmam Hüseyin'in Şahadetinden Haber Vermesi
38                                                        İmam Hüseyin'in Mahşerde Başsız Haşrolacağı
38                                                        İmam Zeynelabidin'den Haber Vermesi
39                                                        İmam Muhammed Bâkır'dan Haber Vermesi
39                                                        İmam Rıza'nın Şahadetinden Haber Vermesi
40                                                        İmam Mehdi'den Haber Vermesi
40                                                        Masum İmamların Mezarları
41                                                        Ammar-i Yasir'in Şahadetini Haber Vermesi
41                                                        Ebuzer-i Gıfarî'nin Sürgün Edileceğini Haber Vermesi
42                                                        Üveys-i Karanî'den Haber Vermesi
42                                                        Mute Savaşı ve Cafer Tayyar'ın Şahadetinden Haber Vermesi
43                                                        İslâm Fetihlerinden Haber Vermesi
44                                                        Ahir Zaman Müminlerinden Haber Vermesi
44                                                        Meysem-i Tammar
45                                                        Şeytanın Şüpheye Düşürmesinden Haber Vermesi
45                                                        Zübeyr'in Geleceğinden Haber Vermesi
46                                                        Ebu Süfyan'ın Kalbinde Olanı Haber Vermesi
47                                                              Hz. Fatıma'nın Kısaca Biyografisi
48                                                              Hz. Fatıma'nın İlmî Derecesi
48                                                              Şahadet Zamanını Haber Vermesi
48                                                              Ömrünün Son Anlarından Haber Vermesi
49                                                              İmam Hüseyin'in Şahadetinden Haber Vermesi
49                                                              Gelecekteki Acı Olaylardan Haberdar Olması
51                                                              Hz. Ali'nin Kısaca Biyografisi
52                                                              Nehrevan Savaşı
53                                                              Basra'nın Su Altında Kalacağını Haber Vermesi
53                                                              Amr İbn Hamık'ın Ölümünden Haber Vermesi
54                                                              Haccac'ın Haberi
55                                                              Meysem-i Temmar'ın Şahadetini Haber Vermesi
57                                                              Ruşeyd Hacerî'nin Şahadetini Haber Vermesi
58                                                              Selman'ın Ölümünden Haber Vermesi
59                                                              Kumeyl İbn Ziyad'ın Şahadetini Haber Vermesi
59                                                              Kamber'in Şahadetini Haber Vermesi
60                                                              Berâ b. Azib'in Eseflenmesi
61                                                              İmam Hüseyin'in Katledileceği Yerden Haber Vermesi
61                                                              İmam Hüseyin'in Şahadetini Haber Vermesi
61                                                              Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in Şahadetlerinden Haber Vermesi
62                                                              Hz. Ebu'l-Fazlı'l-Abbas'ın Şahadetini Haber Vermesi
63                                                              İmam Seccad'ın Doğumundan Haber Vermesi
63                                                              İmam Rıza'nın Şahadet ve Defin Yerini Haber Vermesi
64                                                              Mehdi-yi Mev'ud'dan Haber Vermesi
65                                                              Sorulan Her Soruya Cevap
65                                                              Kendi Şahadetinden ve Katilinden Haber Vermesi
67                                                              Zi's-Sedye'nin Ölüm Haberi
68                                                              Tatar ve Moğol Irklarından Haber Vermesi
69                                                          İmam Hasan'ın Kısaca Biyografisi
70                                                          İmam Hasan'ın Kendi Geleceğinden Haber Vermesi
70                                                          İlâç Satan Zenci
71                                                          İmam Hüseyin'in İmam Hasan'a Ağlaması
72                                                          Kendi Şahadetinden Haber Vermesi
73                                                          Kufelilerin Vefasızlığından Haber Vermesi
74                                                          Aişe'nin Kalbinden Haber Vermesi
75                                                          Osman'ın Katledileceği Haberi
75                                                          Ubeydullah b. Ömer'in Katledilme Haberi
76                                                          Muaviye'nin Gizli Ajanı
76                                                          Mehdî-yi Mev'ud'dan Haber Vermesi
78                                                             İmam Hüseyin'in Kısaca Biyografisi
79                                                             İmam Hüseyin Neden Medine'yi Terk etti?
80                                                             Hırsızları Tanıtması
81                                                             Ömer İbn Sa'd'ın Geleceğinden Haber Vermesi
81                                                             Kerbela'ya Vardığında Buyurduğu Söz
82                                                             İmam Hüseyin'in Şahadete Yakini
82                                                             Şahadet Gecesi
83                                                             Başının Yezid'e Götürülmesi
83                                                             Hz. Hüseyin'in İlmi, Hz. Peygamber'in İlmidir
84                                                             Ömer İbn Sa'd'ın Ölümünden Haber Vermesi
84                                                             Evlenme Hususunda İstişare
85                                                             İmam Hüseyin'in Hz. Yahya'yı Anması
85                                                             Hz. Mehdi'den Haber Vermesi
88                                                          İmam Zeynelabidin'in Kısaca Biyografisi
89                                                          Bereketli İki Parça Ekmek
90                                                          Cin Çarpmış Bir Kız
91                                                          Cafer-i Kezzab'dan Haber Vermesi
92                                                          Ömer İbn Abdulaziz
92                                                          Hz. Peygamber'in Kılıcı
93                                                          İmam Muhammed Bâkır'ın İlmi Neşretme Zamanı
93                                                          Zeyd'in Şahadet Haberi
94                                                          İmam Hüseyin'in Hareminden Haber Vermesi
94                                                          Muhtar'ın Kıyamından Haber Vermesi
95                                                          Abdulmelik'e Mektup
96                                                          Kendi Şahadetinden Haber Vermesi
97                                                          İmam ve Müneccim
98                                                          İmam Mehdi'den Haber Vermesi
100                                                              İmam Muhammed Bâkır'ın Kısaca Biyografisi
101                                                              İmam Musa Kâzım'ın Annesi Hamide
102                                                              Hz. Ali'nin Eşi Hule Hakkındaki Sorudan Haber Vermesi
103                                                              Mansur Devanîkî'nin Hükümetinden Haber Vermesi
105                                                              Ömer b. Abdulaziz'in Ölümünden Haber Vermesi
105                                                              Cabir-i Cu'fî'nin İmam'ın Emriyle Kendini Deliliğe Vurması
106                                                              Cabir b. Abdullah Ensarî'nin Ölümünden Haber Vermesi
107                                                              Binek Üzerinde Namaz Nasıl Kılınır?
107                                                              İmam'ın Özellikleri Nelerdir?
108                                                              Abbasoğulları'ndan Haber Vermesi
109                                                              Hamza Tayyar'ın Niyetinden Haber Vermesi
110                                                              Hişam b. Abdulmelik'in Evinin Akıbetinden Haber Vermesi
110                                                              İmam Muhammed Bâkır'ın Ateşe Girmesi
111                                                              İmam Rıza'nın Şahadetinden Haber Vermesi
112                                                              Kendi Şahadetinden Haber Vermesi
112                                                              Mehdi-yi Mev'ud'dan Haber Vermesi
114                                                           İmam Cafer Sadık'ın Kısaca Biyografisi
115                                                           İbn Ebi'l-Avca'nın Şüphesinden Haber Vermesi
115                                                           Ebu Hamza Sumali'nin Ölümünden Haber Vermesi
116                                                           Hz. Masume'den Haber Vermesi
116                                                           İslâm, İmandan Öncedir
117                                                           Niçin ve Nasıl Şii Olduk?
119                                                           Cafer b. Abdullah Hamedani'nin Ölümünden Haber Vermesi
120                                                           İmam Cafer Sadık'ın Katledilme Şayiası
120                                                           İmam Rıza'nın Şahadetini Haber Vermesi
121                                                           Akrabalarla İyi İlişkinin Önemi
121                                                           İmam Musa Kâzım'ın Şahadetini Haber Vermesi
122                                                           Benî Ümeyye Hükümetinin Çöküşünü Haber Vermesi
122                                                           Hz. Ali'nin Hz. Peygamber'i Omzuna Alamamasının Sebebi
123                                                           İmam'ı Allah Bilen Şahıs
124                                                           Annene Karşı Sert Olma
124                                                           Ebu Müslim Horasanî'nin Hükümeti
125                                                           Kur'ân'la Meydan Okuma
125                                                           Vakıfiye Fırkasından Haber Vermesi
126                                                           Hz. Mehdi'den Haber Vermesi
128                                                          İmam Musa Kâzım'ın Kısaca Biyografisi
129                                                          Şahane Elbise
130                                                          Abdestte İhtilâf
132                                                          Fah Sahibinin Şahadetini Haber Vermesi
132                                                          İyiliğin Ömrü Uzatması
133                                                          İshak İbn Ammar'ın Ölümünden Haber Vermesi
134                                                          İmam ve Şakik-i Belhî
136                                                          Sahibinin Razı Olmadığı Malın Geri Çevrilmesi
136                                                          Allah'ın Kötü Adamın Hakkından Gelmesi
136                                                          Ali İbn Musa'nın Şahadetini Haber Vermesi
137                                                          Mufazzal'ın Ölümünü Haber Vermesi
137                                                          Şeytanı Kendinden Uzaklaştır
138                                                          İmam Musa Kâzım'a Karşı Suikast
139                                                          Kendi Şahadetini Haber Vermesi
143                                                          Hz. Mehdi'den Haber Vermesi
144                                                        İmam Rıza'nın Kısaca Biyografisi
144                                                        Dinlerin En Üstününe Hidayet
145                                                        Fazl Zü'r-Riyaseteyn'in Katledilme Haberi
146                                                        İmam Rıza'yı Ziyaret Etmenin Sevabı
146                                                        Tus, Cennet Bahçelerinden Bir Bahçedir
147                                                        Hastanın İyileşmesi ve Ona Ağlayanın Öleceği Haberi
148                                                        Reyyan b. Salt'ın Niyetinden Haber Vermesi
148                                                        Me'mun'un Neticesiz Komplosu
151                                                        Kum Şiîleri ve İmam Rıza'yı Ziyaretleri
151                                                        Şahadetiyle İlgili Haberi
152                                                        Veşşa'nın Vakıfilik İnancından Dönmesi
153                                                        Kabrinin Harun'un Kabri Yanında Olması Haberi
153                                                        Ey İbn-i Cehm Aldanma!
154                                                        Di'bil-i Huzaî'nin Şiirini Tamamlaması
155                                                        İmam'ın Bütün Dilleri Bilmesi, Geçmişten ve ve Gelecekten Haberdar Olması
157                                                        Hz. Peygamber'in Kılıcı
157                                                        Haricîlerden Bir Kişi
158                                                        İmam Mehdi'den Haber Vermesi
160                                                            İmam Muhammed Taki'nin Kısaca Biyografisi
160                                                            İmam Kimdir?
161                                                            İmam Cevad'la Me'mun Arasında Geçen Soru ve Cevap
162                                                            Ümmü'l-Hasan'ın Ölümünü Haber Vermesi
162                                                            İsimsiz Mektuplar
163                                                            Bizim Kâim'imiz Mehdi'dir
164                                                            Şahadetini HaberVermesi
164                                                            Ömrünün Son Yılı
164                                                            Allah'ın Hücceti
165                                                            Ebu Yezid-i Bestamî İle Mülakat
167                                                            İmam Hadi'nin İmametini Haber Vermesi
167                                                            Hüseyin Mekkarî'nin Kalbinden Haber Vermesi
167                                                            İshak'ın Oğlundan Haber Vermesi
170                                                       İmam Ali Naki'nin Kısaca Biyografisi
171                                                       Vasık'ın Ölümünden Haber Vermesi
171                                                       Muhammed İbn Ferec'in Esareti ve Özgürlüğü
172                                                       İmam Hadi'nin Kardeşi Musa
173                                                       Cafer-i Kezzab'dan Haber Vermesi
173                                                       Hz. Kaim'in Annesi
176                                                       Kırık Mücevher
177                                                       Şişe Üzerine Secde
177                                                       Babasının Şahadetinden Haber Vermesi
178                                                       İmam'ın Hakkı
179                                                       Hıristiyan Baba ve Müslüman Oğul
181                                                       Mütevekkil'in Ölümünden Haber Vermesi
181                                                       Ordu Komutanının Ölümünden Haber Vermesi
182                                                       Yirmi beş Hurma Tanesi
182                                                       Mütevekkil'in Katledilmesinden Haber Vermesi
183                                                       Hz. Mehdi'den Haber Vermesi
185                                                            İmam Hasan Askerî'nin Kısaca Biyografisi
186                                                            Yaratıkları Yaratmadan Önce Allah'ın Onlarla İlgili Bilgisi
186                                                            Şirk'in Gizliliği
187                                                            İmam'ın Bütün Dilleri Bilmesi
187                                                            Hz. Mehdi'nin Doğum Haberi
189                                                            Hz. Mehdi Hakkında Soru
190                                                            İmam Hasan Askerî'nin Elbisesi
190                                                            İmam Kendi Şahadetinden Haber Veriyor
191                                                            Şahadetinden Sonraki Olaylardan Haber Vermesi
191                                                            İmamları Tanımak, Allah'ı Tanımaktır
192                                                            Mu'taz'ın Hilâfetten Azledilmesini Haber Vermesi
192                                                            Muhtedi Abbasî'nin Ölümünü Haber Vermesi
193                                                            Velice'nin Anlamı
193                                                            Cennet Kapılarından Bir Kapı
194                                                            Ayetin Ayetle Tefsiri
194                                                            Rahibin Yağmur Talebi İçin Yaptığı Hile
195                                                            İsa B. Subeyh'in Yaşından Haber Vermesi
196                                                            Yalancı Sail (Dilenci)
197                                                            Neden Kadınlar Erkeklerin Yarısı Kadar Miras Alıyorlar?
197                                                            "Zalim'un Li-Nefsih" Ayetindeki Zalimden Maksat Kimdir?
199                                                    İmam Mehdi'nin Kısaca Biyografisi
199                                                    İmam Hasan Askerî'nin Vasisi Kimdir?
200                                                    Hediyeleri Kimlerin Gönderdiğinden Haber Vermesi
200                                                    İmam Hakkı
201                                                    İmam İçin İsticarî Hacc
202                                                    Muhammed İbn Mehziyar
202                                                    Ebu Said Ganim-i Hindî
203                                                    Amca Oğullarının Hakkını Eda Et
204                                                    Komplodan Haber Vermesi
205                                                    Muhammed İbn İsmail'in Ölümünü Haber Vermesi
205                                                    İbn Kavleveyh'in Ölümünü Haber Vermesi
207                                                    Amr İbn Avf'ın Ölümünü Haber Vermesi
207                                                    Şifa Bulduktan Sonra Ölüm
209                                                    Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar