Tarih

Şam Ziyaretleri

Şam Ziyaretleri 167 Sayfa
Yazar : Cafer Bendiderya Yayınevi : Kevser

İlk insanın yaratıldığın andan günümüze kadar çeşitli medeniyetlere şahit olan günümüz Suriye’si Hz. Habil (a.s), Hz. Zekeriya (a.s), Hz. Yahya (a.s) gibi yüce peygamberlerin, peygamber evlatlarının, sahabelerin, Allah’ın sevgili kullarının, büyük alimlerin, ariflerin, velilerin ve özellikle Peygamber efendimizin Ehlibeytinin ve Kerbela kahramanlarından bir çoğunun tertemiz bedenlerini bağrına almıştır. Mazlumlar Anası Hz. Zeyneb'in ve Hz. Hüseyin'in (a.s) kızı Hz. Rukayye'nin türbeleri ziyaret edilen en meşhur türbelerdendir.

Elinizdeki kitapçıkta bu topraklarda bulunan şahsiyetlere ve onların hayatına ve nasıl ziyaret edileceklerine değinilmiştir.

Şam Ziyaretleri

20                                          Hz. Zeynep
20                                          Hz. Zeyneb'in Kısaca Hayatı
20                                                                       Doğumu
21                                                                       İsim ve Künyesi
22                                                                       Evliliği
22                                                                       Başına Gelen Musibetler
24                                                                       Hz. Zeyneb'in Vefatı ve Türbesi
24                                          Hz. Zeyneb'in Hutbesi
30                                          Hz. Zeyneb'in Haremine Girmek İçin Okunan İzin Duası
32                                          Hz. Zeyneb'in Ziyaretnamesi
36                                          Hz. Zeyneb'in Mufcaa Ziyareti
60                                          Hz. Rukayye'nin Nurlu Makamı
60                                          Hz. Rukayye'nin Ziyareti
65                     1- Babu'l-İmare
66                     2- Kubbetu'l-Gavare (Kurban Kayası)
66                     3- İmam Seccad'ın Mihrabı
67                     4- İmam Hüseyin'in Başının Makamı
69                     6- Hz. Hud'un Makberi ve Makamı ve Hz. Hızır'ın Makamı
69                     7- Hz. Yahya'nın Başının Makamı
72                     Hz. Yahya ve Diğer Peygamberlerin Ziyaretnamesi
75                                                                     8- Ehlibeyt Esirlerinin Suffesi:
77                          Ehlibeyt ve İzleyicilerine İsnat Edilen Mezarlar
77                                                                            1- İmam Hüseyin'in Kızı Sakine:
77                                                                            2- İmam Ali'nin Kızı Ümmü Külsüm:
79                                                                            3- Fatıma-ı Sugra:
81                                                                            4- Hamide Bint-i Müslim:
82                                                                            5- Abdullah b. İmam Cafer Sadık
82                                                                            6- Abdullah b. İmam Zeynelabidin
82                                                                            7- Abdullah b. İmam Bâkır
82                                                                            8- Meymune
82                          Kerbela Şehitlerinin Başları:
84                                                          Şehitlerin Başlarının Defnedildiği Yer
86                          Peygamber Efendimizin Ashabı
86                                                       1- Bilal Habeşi
87                                                       2- Abdullah b. Ümmü Mektum
88                                                       3- Abdullah
89                                                       4- Esma Bint-i Umeys
90                                                       5- Fizze
91                          Hz. Peygamber'in Eşleri
91                                                  1- Ümmü Seleme
91                                                  2- Ümmü Habibe:
92                          Kutsal Kasiyun Dağı:
95                                  1- Hz. Habil'in Kabri
97                                  2- Mağaratu'l-Cev veya Erbain Mağarası
97                                  3- Ashab-ı Kehf'in Mağarası
98                                  4- Muhyiddin Arabi'nin Mezarı
100                                       1- Merc-i Azra, Hucr b. Udeyy'in Mezarı
104                                       Hucr B. Udey'nin Kabrinin Yanında Bulunanlar
106                                  1- İmam Hüseyin'in Türbesi, Nokta Mescidi
107                                  2- Muhsin b. Hüseyin'in Türbesi
108                                  3- Hz. Zekeriyya'nın Kabri:
156                 Tevessül Duasının Anlamı
162                 İmam Mehdi'ye Dua
162                 Tövbe Zikri
164                 Ziyaretlerden Sonra Okunan Dua

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar