Düşünce ve Araştırma İnanç

Emr-i Maruf ve Ney-i Münker

Emr-i Maruf ve Ney-i Münker 336 Sayfa
Yazar : Muhsin Kıraati Yayınevi : Kevser

“Emr-i Mâruf ve Nehy-i Münker’de bulunarak dini ihya etmek için çoluk çocuğunu Kerbela kurbangâhına götürüyorum” diyene.

Kötülükten sakındırdıkları için sürgün edilip Rebeze çöllerinde garip bir şekilde can veren Ebuzerlere.

Bizler bugün bir kelime dahi söylemeye cesaret edemezken, iyiliklerin yayılması ve kötülüklerin önlenmesi için mücadele verip canlarını ve mallarını feda eden, hapse düşen, işkenceye maruz kalan ve sürgün edilen; ama tüm bunlara sabreden zamanın Yusuflarına…

Emr-i Maruf ve Ney-i Münker

13 İthaf
15 Giriş
21                                                                  Emr-i Maruf
58                                                                             Marufu Emredip Münkerden Sakındırmanın Merhaleleri
25                                                                  Mârufu Emretme ve Münkerden Sakındırmanın Kökleri
25                                                                                                                         Tehlike Karşısında Hayvanların Tepkisi
26                                                                                                                         Aklî Kökleri
27                                                                  Kur'ân'da Marufu Emretme
27                                                                                           Peygamberlerin İlk Vazifesi
28                                                                                           En İyi Ümmetin Belirtisi
30                                                                                           Özel Gurup
32                                                                                           Cahiliye Döneminde Münkerden Sakındırma Olayı
33                                                                                           Tevhitle İlişkisi
33                                                                                           Nübüvvetle İlişkisi
33                                                                                           İmametle İlişkisi
34                                                                                           Marufu Emredip Münkerden Sakındıranların Konumu
35                                                                  Hadislerde Marufu Emretme
38                                                                                           İmam Hüseyin'in (a.s) Münkerden Sakındırma Eyleminden Alınacak Dersler
39                                                                                           En Zor Şartlarda Bile Kötülükten Vazgeçirme Eylemini Bırakmamak
39                                                                                           Susmak Yetmez, Hareket etmek ve Haykırmak Şarttır
41                                                                  Marufu Emretmenin Önemi
43                                                                                          Nihâi Amaç
45                                                                                          Farz-ı Ayn Mı, Kifaye Mi?
46                                                                                          Belli Bir Gruba Mahsus Değildir
47                                                                                          İktidar ve Gücün Rolü
48                                                                                          Zaaf ve Acziyetle Değil, İktidar ve Liderlikle Mümkündür
49                                                                                          Münkerden Sakındırmaya Kur'ân'dan Bir Örnek
50                                                                  Marufu Emretme ve Münkerden Sakındırmanın Etkileri
50                                                                                                                        a) Manevî Etkileri
51                                                                                                                        b) Ekonomik Faydaları
52                                                                                                                        c) Sosyal Faydaları
53                                                                                                                        d- Siyasî Faydaları
54                                                                  Marufu Emretme ve Münkerden Sakındırmanın Sınırları
56                                                                                                                            Hak, Sonunda Hak Sahibini Bulur
56                                                                                                                            Yeryüzü Mamur Olur
57                                                                                                                            Düşmandan İntikam
57                                                                                                                            Düzeni ve Disiplini Sağlar
58                                                                                                                                                        Etki İlkesi
66                                                                  Kabul İçin İçsel Yeteneklerin İhyası
66                                                                                                            1- Allah'a İman
68                                                                                                            2- Allah'a Şükretmek
69                                                                                                            3- Amellerin Hz. Resulullah'a (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları'na Sunulması
69                                                                                                            4- Günahın Kötü Sonuçlarına Dikkat Çekmek
70                                                                                                            5- Marufun Bereketine ve Faydalarına Dikkat Çekmek
71                                                                                                            Örnekler
73                                                                                                            Her Davranışın Bir Karşılığı Olduğuna Dikkat Çekmek
74                                                                                                            Tarih
76                                                                  Tarih ile Tarih Felsefesi Arasındaki Fark
77                                                                                                            Günah İşleten Etkenler
78                                                                                                            Birkaç Önemli Nokta
85                                                                             Susan Toplum, Ölü Toplumdur
85                                                                             Günah Karşısında Susmak
86                                                                             Susmak, Yeryüzünü Fesada Boğar
86                                                                             Kötülüğe ve İyiliğe Karşı Susanı Allah Lânetlemiştir
87                                                                             Susmak, Kötülerin Egemenliğinin Başlangıcıdır
87                                                                             Öncelikle Komşu
87                                                                             Günaha Rıza Göstererek Susan, Ona Ortaktır
88                                                                             Susan İnsanların Çehresi Kıyamette Nasıldır?
89                                                                             Susmayanlar
91                                                                             Marufu Emretme İlkesini Terk Etmek İçin Bahaneler
91                                                                                                                                 1- Başkalarının Günahından Bana Ne?!
92                                                                                                                                 2- Hürriyete Aykırıdır
92                                                                                                                                 3- Utanma
93                                                                                                                                 4- Korku
94                                                                                                                                 5- Bir Çiçekle Bahar Olur Mu?
94                                                                                                                                 6- Fikrî Sapma
95                                                                                                                                 7- Yersiz Beklenti
96                                                                                                                                 8- Başkaları Var Nasılsa!
96                                                                                                                                 9- Bugün Söyledik Diyelim, Peki Yarın Ne Olacak?
96                                                                                                                                 10- Bir Defa Başarısız Oldu Diye Prensibi Terk Edenler
97                                                                                                                                 11- Dindarlık Zannederek Vazifeyi Terk etmek
97                                                                                                                                 12- Davet ve Uyarıyı Küçümsemek
98                                                                                                                                 13- Hırs
98                                                                                                                                 14- Rahatına Düşkünlük
99                                                                             Münkerlerin Yıkıcı Etkileri
100                                                                                                            Yıkıcı Etkiler
103                                                                             Zarar ve Tehlike İhtimali Varsa Ne Yapmalı?
109                                                                             Marufu Emredenleri Destekleyip Savunmak
110                                                                                                                    Sorun Çıkar, Dayak ve Yaralanma Olursa?...
113                                                                             Muhatapların Sorumlulukları
113                                                                                                          Marufu Emredenleri Sevelim!
114                                                                                                          Zorluklara Katlanma Pahasına Uyanış
117                                                                             Umursamazlığın Nedenleri
117                                                                                                        İç Etkenler
122                                                                                                        Dış Etkenler
124                                                                                                        Bir Soru ve Cevabı
128                                                                                                        Bir Diğer Bahane
133                                                                        Marufu Emredenlere Düşen Görevler
137                                                                                                            Sözün Etkili Olması İçin Ortam Hazırlanmalıdır
138                                                                                                            Önyargıda Bulunmayın
139                                                                                                            Dengeli Olmak
139                                                                                                            Sevilmek ve Sözü Geçmek
140                                                                                                            Bilgi ve Bilinç
142                                                                                                            Münkeri, Daha Kötü Bir Münkerle Sakındırmak!
143                                                                        Güzel Davranışlarınızla Doğru Yola Davet Edin
146                                                                                                                           Mantıklı Düşünce…
149                                                                                                                           Muhalefetle Karşılaştığında Ne Yapılmalıdır?
151                                                                                                                           Eleştiri Bireye Değil, Eyleme Yönelik Olmalıdır
154                                                                        Marufu Emredenler Nasıl Olmalıdır?
157                                                                                                             Marufu Emretme, Dine Duyulan Sevgi ve Bağlılıktır
158                                                                                                             En Azla Yetinelim
159                                                                                                             Başkalarının Günahını Bulmaya Çalışmayalım!
160                                                                                                             Münkerden Sakındırmaya Evet, Kıskançlığa Hayır!
160                                                                                                             İntikam Değil, Eleştiri…
161                                                                                                             Münkerden Sakındırmak Sırf Muhalefet İçin Olmamalıdır
162                                                                        Marufu Emredip Münkerden Sakındıranlara Uyarılar
162                                                                                                                            1- Basiret ve Bilinç
162                                                                                                                            2- İrade
162                                                                                                                            3- Allah Rızası
164                                                                                                                            4- Geniş Bir Kalp ve Yüksek Bir Moral
165                                                                                                                            5- Güzel Ahlâk ve Yumuşak Huy
167                                                                                                                            Bütün Boyutları Dikkate Almak
169                                                                                                                            Kendimizi Asla Daha Üstün Sanmayalım
171                                                                                                                            Münkerden Sakındırma Ertelenmez
172                                                                                                                            Uyulması Gereken Prensipler
172                                                                                                                            Uyarılar
175                                                                        Nereden Başlamalı?
175                                                                                            1- Önce Kendimizden Başlayalım
175                                                                                            2- Aile
177                                                                                            3- Yeni Nesil
178                                                                                            4- Komşular
180                                                                        Bizzat Devlete Düşen Görev
181                                                                                                     Ortamı Temiz Hâle Getirmek
186                                                                        Emr-i Maruf ve Nehy-i Münker İçin Pratik Çözümler
189                                                                                                                               Özel Kurumlar
192                                                                                                                               Marufu Emretme ve Münkerden Sakındırmanın Aşamaları
197                                                                      Metotların Önemi
200                                                                                        İnsanın Saygınlık ve Yüceliğine Dikkat Etmek
205                                                                                        Ortam Hazırlamak
207                                                                      Günah Ortamlarını Engellemenin Metotları
207                                                                                                                  Boş Vakitleri Doldurmak
208                                                                                                                  a) Ayna Gibi Olma Metodu
212                                                                                                                  b) Telkin Metodu
212                                                                                                                  c) Hikâye, Marş ve Şiir Gibi Farklı Sanatlardan İstifade Etme Metodu
214                                                                                                                  İyilikleri de Söyleyelim
214                                                                                                                  d) Ruhsal Yapılanma Metodu (Ümitlendirmek)
215                                                                                                                  e) Görmezlikten Gelme Metodu
216                                                                                                                  Fertlerin Kapasitesini Dikkate Almak
217                                                                                                                  Bütün Kusurları Bir Anda Söylemeyelim
219                                                                                                                  Dolaylı Konuşmak
219                                                                                                                  f) Sevgi Oluşturma Metodu
220                                                                                                                  Önce Lütuf ve Muhabbet, Sonra Emir ve Nehiy
223                                                                                                                  g) Muhabbet Metodu
225                                                                                                                  Vicdandan Yardım Almak
226                                                                                                                  İnsanî ve Millî Duyguları Harekete Geçirmek
227                                                                                                                  Gizli Öğüt Vermek
228                                                                                                                  Öğütler Kısa Olmalıdır
228                                                                                                                  Vaat ve Vait (Müjde ve Tehdit)
229                                                                                                                  h) Eğitim Metotları
230                                                                                                                  Bilinçlendirmek
232                                                                                                                  Eğitimi Basite Almayalım
233                                                                                                                  Kolaylaştırmak
234                                                                                                                  i) Örnek Gösterme Metodu
235                                                                                                                  Mizah Kalıbında Münkerden Sakındırmak
236                                                                                                                  Sevapları ve Cezaları Açıklamak
236                                                                                                                  k) Tedricî ve Aşamalı Metot
238                                                                                                                  m) Tekrarlama Metodu
240                                                                                                                  Başkalarının Fikirlerine Katılıyormuş Gibi Görünme
241                                                                                                                  Hikmet, Öğüt ve Güzel Tartışmak
242                                                                                                                  İnançları Düzeltirsek Fesatlar da Azalır
243                                                                                                                  Fesadın Köklerini Kurutalım
247                                                                                                                  Başkalarının Değerlerine Saygı Göstermek
248                                                                                                                  Marufu Yerine Getirerek Münker Ortamını Daraltalım
250                                                                                                                  İyilikleri Açıkta Yapmak
251                                                                                                                  Kötü Şahısları İfşa Etmek
252                                                                                                                  Marufu Emretmekte Fısıldaşmak
253                                                                                                                  Toplu Hareket
255                                                                                                                  Zulüm Devletine Sızmak
255                                                                                                                  Bir Muhasebe
256                                                                                                                  n) Toplumsal Metot
258                                                                                                                  Doğru İşi Ortaya Koyma Yöntemi
259                                                                                                                  Zamana Dikkat Etmek
261                                                                                                                  Yüz Yüze Olmama Durumu ve Yazışma Metodu
263                                                                                                                  Sükut
263                                                                                                                  Surat Asmak
264                                                                                                                  Terk Etmek
264                                                                                                                  Yüz Çevirmek
266                                                                                                                  Dostça Yüz Çevirmek
267                                                                                                                  İkaz
267                                                                                                                  Devrimci Teşebbüslerden Birkaç Örnek
268                                                                                                                  Ekonomik Ambargo ve Toplumsal Muhasara
269                                                                                                                  Eziyet Etmek
270                                                                                                                  Devrimci Tavır
271                                                                                                                  Birkaç Mesele
272                                                                                                                  o) Suçluyu İyiliğe Teşvik Yoluyla İkaz Etme Metodu
275                                                        Kur'ân-ı Kerim'de Maruflardan Bir Örnek
275                                                                                                  1- Dinî Merkezleri ve Camileri İhya Etmek
277                                                                                                  2- Bağımsızlık ve Özünü Kaybetmemek
278                                                                                                  3- Kurbet Kastı
278                                                                                                  4- Teşvik
279                                                                                                  5- Tahsil
279                                                                                                  Toplumsal Konulara Dikkat Etme
280                                                                                                  Malî Yardımlarla Başkalarının Gönlünü Almak
281                                                                                                  Sâlih Kişileri Anma ve Onların Anılarını Yaşatma
284                                                                                                  Kişisel Maruflardan Örnekler
286                                                                                                  Ailevî Maruflardan Örnekler
287                                                                                                  Siyasî Maruflardan Örnekler
290                                                        Münker Nedir?
292                                                        a) İtikadî Münkerler
292                                                                               Allah'a Ortak Koşmak
299                                                        B) Kültürel Münkerler
301                                                        c) Toplumsal Münkerler
301                                                                               1- Hicret Etmeme
305                                                                               2- Düşmandan Gaflet
305                                                                               3- Körü Körüne Taklit
306                                                                               4- Günah Toplantılarına Katılmak
307                                                                               5- İftira ve Onur Kırma
307                                                                               6- Çoğunluğu İzlemek
308                                                                               7- Kişilerin Peşinden Gitmek
309                                                                               8- Kötü Zan, Tecessüs ve Gıybet
310                                                                               9- Laf Taşımak
310                                                                               10- İlgisizlik
311                                                                               11- Tefrika
313                                                                               12- Kötülüğü Yayma
314                                                                               13- Dehşet Yaratma
315                                                                               14- Yalan Haberler Yayma
315                                                                               15- Dalkavukluk ve Aşırılık
317                                                        D) Ailevî Münkerler
320                                                        E) Ahlâkî Münkerler
321                                                        F) İktisadî Münkerler
323                                                        G) Askerî Münkerler
323                                                                             1- Cepheden Kaçmak
325                                                                             2- İhanet
326                                                                             3- Komutana İtaatsizlik
326                                                                             4- Ganimete Yönelmek
329                                                        H) Siyasete, Güvenliğe ve… İlişkin Münkerler
329                                                                                                           1- Tağutların ve Ehilsizlerin Önderliğini Kabullenmek
331                                                                                                           2- Yabancı Etkenleri Kabul Etmek
331                                                                                                           3- Yağcılık ve Uzlaşma
332                                                                                                           4- Yaygara Koparmak
332                                                                                                           5- Casusluk
332                                                                                                           6- Düşman Lehine Propaganda
333                                                                                                           7- Allah Tarafından Atanan Kişileri Kabullenme
333                                                                                                           8- İlâhî Hakime Karşı İtiraz
334                                                                                                           9- Kâfirlerin Velâyeti
335                                                                                                           10- Allah'ın Halis Velilerine Karşı Kötü Zan
335                                                                                                           11- İnsanları Öldürme ve Ekini Yok Etme
335                                                                                                           12- Suskunluk ve İlgisizlik
335                                                                                                           13- Tefrika
336                                                                                                           14- Köleleştirme

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Sorular ve Fetvalar c.1

    Her işte o işin uzmanına başvurma zorunluluğu, dinden önce akıl ve vicdanın tartışılmaz hükmüdür. ...
  • El Mizan Tefsiri c.10

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...