Tarih Hz. Mehdi

Ehl-i Beyt Serisi-14 İmam Mehdi

Ehl-i Beyt Serisi-14 İmam Mehdi 110 Sayfa
Yazar : Telif Komisyonu Yayınevi : Kevser

Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır. Buna göre hüccet kullardan önce, kullarla beraber ve kullardan sonra hep vardır. Öyle ki, eğer yeryüzünde sadece iki kişi kalsa, onlardan biri hüccet olur.

İşte tarih boyunca gelen peygamberler ile arkalarından gelen seçkin önderler özveriyi gerektiren hidayet yolunu izlediler, meşakkatli eğitim yolunda yürüdüler. Bu açıdan, ilâhî hüccetlerin, Son Elçi Hz. Muhammed'in (s.a.a) ve onun hak vasilerinin hayatı önem arz etmektedir.

Peygamber efendimizin ve Ehlibeyt İmamları'nın ve onların hakkındaki olaylar üzerinde inceleme yapmanın, fertlerin tarihi olmadığını; bilakis onun, Allah'ın, insanlık tarihi boyunca peygamberlerin dilek ve çabalarının tecelli etmesini istemiş olduğu insanın "ilâhî hidayet ve eğitim" tarihi olduğunu bilmek gerekir. Hz. Peygamber ve Ehlibeyt'i, yeryüzünde kelimenin tam anlamı ve bütün yönleriyle ilahî halifeliğin canlı tecessümü ve yüce örneğidirler.

Ehlibeyt'in her biri hakkında özetle kaleme alınan bu çalışma, onların hayatlarından bazı kesitler; kişilikleri, davranışları ve tutumları hakkında tarihçilerin kaydettikleri ve araştırma kaynaklarında yer verdikleri bazı alıntıları sunmaktan ibarettir…

Ehl-i Beyt Serisi-14 İmam Mehdi

20                                                  Şiî ve Sünnî Hadislerinden Örnekler
31                  Hz. Mehdi'nin Doğumunun Gizli Olması
42                                   Dört Naip
43                                   Ebu Amr Osman b. Said el-Amrî
45                                   Ebu Cafer Muhammed b. Osman b. Said el-Amrî
48                                   Hüseyin b. Ruh Nevbahtî
50                                   Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed Semerî
59                                    Gaybet Zamanında İmam'ın Varlığının Faydaları
65                                         Kefen
66                                         Ziyaretin Yasaklanması
66                                         İki Elbise
68                                         Şüphe
69                                         Pişmanlık
69                                         Dua
86                        Zuhur Alametleri
86                                        a) Zuhur Öncesinin Durumunu Bildiren
87                                        b) Zuhurdan Önceki Olaylar
94                                                       Cemkeran Mescidi

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar