Kur'an ve Hadis

El Mizan Tefsiri c.11

El Mizan Tefsiri c.11 623 Sayfa
Yazar : Allame Tabatabai Yayınevi : Kevser

el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve tanıtılması açısından kaçınılmaz ve gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu büyük tefsire her bakımdan farklı bir tefsir diyebiliriz.

Öncelikle Kur’an'ı Kur’an'la tefsir etmek bakımından farklıdır.

İkincisi Kur’an'ı hadisle tefsir etmek bakımından farklıdır.

Üçüncüsü sosyolojik bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Dördüncüsü felsefî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Beşincisi mukayeseli tefsir olmak bakımından farklıdır.

Altıncısı irfanî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Murtaza Mutahharî'nin deyimiyle “Ansiklopedik bir tefsir” olan el-Mîzan bu saydığım ve daha saymadığım birçok hususları aynı potada eritip yepyeni değerler üreten bir tefsir olmak bakımından da farklıdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tefsirler yazılacaktır. El-Mîzan’ı aşan tefsirler kuşkusuz kaleme alınacaktır. Ama el-Mîzan çığır açıcı bir tefsir olarak daha uzun bir zaman saltanatını sürdürecektir.

El Mizan Tefsiri c.11

7             100 - 108. AYETLER
7                               Ayetlerin Meâli
8                               Ayetlerin Açıklaması
8                                                      100. Ayet
9                                                      101. Ayet
11                                                      102. Ayet
11                                                      103. Ayet
15                                                      104. Ayet
15                                                      105. Ayet
34                                                      106. Ayet
35                                                      107. Ayet
53                                                      108. Ayet
55                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
64             109 - 119. AYETLER
65                               Ayetlerin Meâli
66                               Ayetlerin Açıklaması
66                                                      109. Ayet
68                                                      110. Ayet
71                                                      111. Ayet
72                                                      112. Ayet
77                                                      113. Ayet
89                                                      114. Ayet
90                                                      115. Ayet
91                                                      116. Ayet
92                                                      117. Ayet
92                                                      118-119. Ayetler
101                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
107             120 - 123. AYETLER
107                               Ayetlerin Meâli
107                               Ayetlerin Açıklaması
108                                                      120. Ayet
109                                                      121-122. Ayetler
110                                                      123. Ayet
113               1 - 3. AYETLER
115                             Ayetlerin Meâli
115                             Ayetlerin Açıklaması
117                                                    1. Ayet
118                                                    2. Ayet
119                                                    3. Ayet
121               4 - 6. AYETLER
121                             Ayetlerin Meâli
121                             Ayetlerin Açıklaması
122                                                    4. Ayet
123                                                    5. Ayet
124                                                    6. Ayet
133                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
135               7 - 21. AYETLER
136                              Ayetlerin Meâli
137                              Ayetlerin Açıklaması
138                                                     7. Ayet
139                                                     8. Ayet
148                                                     9. Ayet
152                                                     10. Ayet
153                                                     11. Ayet
153                                                     12. Ayet
154                                                     13. Ayet
155                                                     14. Ayet
155                                                     15. Ayet
159                                                     16. Ayet
159                                                     117. Ayet
162                                                     18. Ayet
162                              Yalan Kurtuluşa Erdirmez
167                                                       19. Ayet
168                                                       20. Ayet
170                                                       21. Ayet
176                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
182               22 - 34. AYETLER
183                               Ayetlerin Meâli
185                               Ayetlerin Açıklaması
185                                                      22. Ayet
187                                                      23. Ayet
188                                                      Yusuf
190                                                      Aziz'in Karısı
191                                                      Yusuf ve Aziz'in Karısı
197                                                      24. Ayet
221                                                      25. Ayet
222                                                      26. Ayet
223                                                      26-27. Ayetler
225                                                      28. Ayet
225                                                      29. Ayet
227                                                      30. Ayet
233                                                      31. Ayet
237                                                      32. Ayet
238                                                      33. Ayet
243                                                      22 - 34. AYETLER
243                               Takva Kavramı ve Dereceleri
243                                                           1- Yasalar, Güzel Ahlâk ve Tevhid İnancı
247                                                           2- Takva Duygusu Üç Yoldan Elde Edilebilir
250                                                           3- Sevgiden İhlâs Nasıl Doğar?
253                                                           4- Allah'ın, Kulunu İhlâslı Kılmasının Anlamı
258                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
263               35 - 42. AYETLER
264                               Ayetlerin Meâli
265                               Ayetlerin Açıklaması
265                                                      35. Ayet
267                                                      36. Ayet
268                                                      37. Ayet
269                                                      37-38. Ayetler
273                                                      39. Ayet
277                                                      40. Ayet
282                                                      41. Ayet
283                                                      43. Ayet
285                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
288               43 - 57. AYETLER
289                               Ayetlerin Meâli
291                               Ayetlerin Açıklaması
291                                                      43. Ayet
293                                                      44. Ayet
295                                                      45. Ayet
296                                                      46. Ayet
297                                                      47. Ayet
298                                                      48. Ayet
299                                                      49. Ayet
304                                                      50. Ayet
306                                                      51. Ayet
308                                                      52. Ayet
310                                                      53. Ayet
315                                                      54. Ayet
315                                                      55. Ayet
316                                                      56. Ayet
317                                                      57. Ayet
318                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
326               58- 62. AYETLER
326                              Ayetlerin Meâli
326                              Ayetlerin Açıklaması
327                                                     58. Ayet
329                                                     59. Ayet
329                                                     60. Ayet
329                                                     61. Ayet
330                                                     62. Ayet
331               63- 82. AYETLER
333                              Ayetlerin Meâli
335                              Ayetlerin Açıklaması
335                                                     63. Ayet
336                                                     64. Ayet
339                                                     65. Ayet
340                                                     66. Ayet
343                                                     67. Ayet
345                                                     68. Ayet
348                                                     69. Ayet
349                                                     70. Ayet
351                                                     71. Ayet
351                                                     72. Ayet
352                                                     73. Ayet
353                                                     74. Ayet
353                                                     75. Ayet
354                                                     76. Ayet
356                                                     77. Ayet
358                                                     78. Ayet
359                                                     79. Ayet
359                                                     81. Ayet
359                                                     80. Ayet
360                                                     82. Ayet
362               83 - 92. AYETLER
363                               Ayetlerin Meâli
364                               Ayetlerin Açıklaması
364                                                      83. Ayet
366                                                      84. Ayet
367                                                      85. Ayet
368                                                      86. Ayet
369                                                      87. Ayet
370                                                      88. Ayet
372                                                      89. Ayet
372                                                      90. Ayet
373                                                      91. Ayet
373                                                      92. Ayet
374                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
381               93- 102. AYETLER
382                               Ayetlerin Meâli
383                               Ayetlerin Açıklaması
383                                                      93. Ayet
384                                                      94. Ayet
385                                                      95. Ayet
386                                                      96. Ayet
386                                                      97. Ayet
386                                                      98. Ayet
386                                                      99. Ayet
387                                                      100. Ayet
392                                                      101. Ayet
394                                                      93- 102. AYETLER
394                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
401                               Yusuf Kıssası
401                                              1) Kur'ân'da Yusuf Kıssası
409                                              2) Allah'ın Övgüsüne Mazhar Oluşu ve Eriştiği Manevî Yüksek Makamlar
409                                              3) Bu Günkü Tevrat'ta Yusuf Kıssası
418                               Rüya Üzerine
418                                             1) Rüya Olgusuna Atfedilen Önem
419                                             2) Rüya Olgusunun Gerçekliği
422                                             3) Gerçek Rüyalar
425                                             4) Kur'ân'da Bilim Adamlarının Bu Değerlendirmelerini Destekler Mahiyette İfadeler Vardır
426               103- 111. AYETLER
427                                Ayetlerin Meâli
428                                Ayetlerin Açıklaması
428                                                       103. Ayet
428                                                       104. Ayet
429                                                       105. Ayet
430                                                       106. Ayet
431                                                       107. Ayet
432                                                       108. Ayet
433                                                       109. Ayet
435                                                       110. Ayet
436                                                       111. Ayet
437                                Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
443             1 - 4. AYETLER
443                           Ayetlerin Meâli
444                           Ayetlerin Açıklaması
446                                                  1. Ayet
448                                                  2. Ayet
455                                                  3. Ayet
458                                                  4. Ayet
462                           Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
464             5 - 6. AYETLER
464                           Ayetlerin Meâli
464                           Ayetlerin Açıklaması
465                                                  5. Ayet
469                                                  6. Ayet
472                           Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
474             7 - 16. AYETLER
475                            Ayetlerin Meâli
476                            Ayetlerin Açıklaması
476                                                   7. Ayet
478                                                   8. Ayet
480                                                   9. Ayet
482                                                   10. Ayet
482                                                   11. Ayet
496                                                   12. Ayet
497                                                   13. Ayet
497                                                   14. Ayet
501                                                   15. Ayet
508                                                   16. Ayet
512                            Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
521             17 - 26. AYETLER
522                             Ayetlerin Meâli
523                             Ayetlerin Açıklaması
524                                                    17. Ayet
532                                                    18. Ayet
534                                                    19. Ayet
536                                                    20. Ayet
536                                                    21. Ayet
539                                                    22. Ayet
543                                                    23. Ayet
544                                                    23-24. Ayetler
544                                                    25. Ayet
545                                                    26. Ayet
546                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
550             27 - 35. AYETLER
551                             Ayetlerin Meâli
552                             Ayetlerin Açıklaması
553                                                    27. Ayet
554                                                    28. Ayet
558                                                    29. Ayet
561                                                    30. Ayet
562                                                    31. Ayet
569                                                    32. Ayet
570                                                    33. Ayet
574                                                    34. Ayet
574                                                    35. Ayet
575                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
581             36 - 42. AYETLER
581                             Ayetlerin Meâli
582                             Ayetlerin Açıklaması
582                                                    36. Ayet
585                                                    37. Ayet
587                                                    38. Ayet
588                                                    39. Ayet
593                                                    40. Ayet
593                                                    41. Ayet
594                                                    42. Ayet
595                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
600             43. AYET
600                      Ayetin Meâli
600                      Ayetin Açıklaması
600                                          43. Ayet
606                      Ayetin Hadisler Işığında Açıklaması

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • El Mizan Tefsiri c.11

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...
  • Tefsir Ekolleri c.2

    Kur’an-ı Kerim’i tefsirde yardım alınabilecek kaynaklardan biri, muhtelif metotlarla ayetleri tefsir etme ...