Şa’ri yıldızı nedir?

2014/02/12
Soru
Şa’ri yıldızı nedir?


“Şa’ri”, “Mürzem” gibi başka adları da olan bir yıldızdır ve “Cevza” yıldızından sonra gökte görünmektedir.[1] Bazıları da “Şa’ri”yi iki yıldızın adı bilmiştir.[2] Bu yıldız veya yıldızlara bazı Arap ve Arap olmayan kabileler tapmakta ve çok saygı duymaktaydı![3] Yüce Allah tüm yıldızlar ve varlıkların yaratıcısı olmasına karşın böyle yanlış bir inancı reddetmek için Kur’an-ı Kerim Necm suresi 59. ayette sayısız yıldızlar arasından bu yıldızın adını açıkça dile getirmiş ve Şa’ri yıldızının yaratıcısı ve rabbinin de Allah olduğunu belirtmiştir.[4] Neticede bu yıldıza ve Allah’ın yaratığı olan başka her mabuda tapmanın bir mana ve mefhumu yoktur. Şa’ri yıldızı hakkında tefsir kitaplarında okuyabileceğiniz başka noktalara da işaret edilmiştir.[5]   ------------

[1] İbn. Manzur, Lisanü’l-Arab, c. 4, s. 416, Dar-ı Sadr, Beyrutr, 1414 h.k.

[2] Yanı sıra dikkat etmelisiniz ki bu yıldızın şimdiki adını ve gökteki tam konumunu belirlemek, bu müessesenin vazife ve hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususta astroloji konusunda uzman merkezlere müracaat etmeniz gerekir.

[3] a.g.e.

[4] Seyid Kutub, Fi Zilali’l-Kur’an, c. 6, s. 3406, Daru’ş-Şuruk, Kahire, 1412 h.k.

[5] Örnek: Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, c. 22, s. 562-562, Daru’l-Kütübi’l-İslamiye, Tahran, 1374 h.ş.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Büyük Dinleri Tanımak

    "Büyük Dinleri Tanımak" adlı bu kitap, günümüz dünyasının yaşayan büy&uu ...
  • Dinî Eğitim

    Dinî eğitim, bir dinin muteber önermelerini başka kişilere, bunlara amel ve görüş olarak bağlana ...