Kur'an ve Hadis

Tuhef'ul - Ukul

Tuhef'ul - Ukul 527 Sayfa
Yazar : Hasan B. Ali el-Harrani Yayınevi : Kevser

Bu eser, Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları'nın özellikle insanın manevi kemaliyle ilgili olan sözlerinden bir kısmını içermektedir; Şia mektebinin hicri 4. asırdaki büyük âlimlerinden olan ve Şeyh Saduk ile ayni dönemde yaşayan Hasan b. Şu'be el-Harrani tarafından yazılmıştır.

Sahibu'r-Revzat, onun hakında şöyle diyor: "Hasan b. Hüseyin b. Şu'be el-Harrani (veya el-Halebî) ilimde yüce mertebeye ulaşmış büyük bir şahsiyettir. Onun esersi olan Tuhefu'l-Ukul an Ali'r-Resul kitabı Şia ulemasının itimat etikleri bir eserdir."

Merhum Allame Meclisi de şöyle diyor: "Tuhafu'l-Ukul'un eski bir nüshasını ele geçirdim. Bu kitaptaki düzen, müellifinin ilmi makamını gösterir. Ve kitabın birçok konuları, senede ihtiyacı olmayan öğütler ve kesin olan temel ilkeler hakkındadır."

Müellif, Ehlibeyt'in her birinden nakledilen hadisleri ayrı ayrı bölümlerde sırasıyla nakletmişler. Sonuna da kitabın üslubuyla bağdaşan tavsiye ve öğüt niteliğinde dört ek ilave etmişler: Allah'ın (c.c) Hz. Musa (a.s) ile konuşması, Hz. İsa (a.s) ile konuşması, Hz. İsa'nın (a.s) nasihatleri ve (İmam Cafer Sadık'ın -a.s- ashabından olan) Mufazzal ibn Ömer'in tavsiyeleri.

Tuhef'ul - Ukul

19                                                          Hz.RESULULLAH (s.a.a)’İn Hz. ALİ (a.s[ii])’a VASİYETİ
25                                                                                                                       HZ. ALİ (A.S)’A BAŞKA BİR VASİYETİ
31                                                                                                                       HZ. ALİ (A.S)’A DİĞER BİR VASİYETİ
35                                                          HİKMETLİ SÖZLERİNDEN BİR BÖLÜMü
51                                                          MUÂZ B. CEBEL’İ, YEMEN’E VÂLİ OLARAK
53                                                          HİKMETLİ SÖZLERİNDEN DİĞER BİR BÖLÜMü
57                                                          İLİM, AKIL VE
59                                                                         HZ. ReSULullah (s.a.a)’den DİĞER BAZI ÖĞÜTlER
61                                                                                                                             VEDA HACCINDAKİ HUTBESİ
67                                                          KISA SÖZLERİ
115                   Tevhİtle İlgİlİ HUtbesİ
125                   İMAM HASAN (A.S)'A YAZDIKLARI VASİyETNAME
157                   İMAM HÜSEYİN (A.S)'A Vasİyetİ
163                   "VESİLE" AdIyla MEŞHUR OLAN HUTBESİ[i]
175                   ASHABI İÇİN BUYURDUĞU ÂDÂB[i]
281                   DİYBAC İSMİYLE MEŞHUR OLAN HUTBESİ
291                   HAYRA TEŞVİK edİCİ, AZAptAN
299                   SUÇLULARIN DURUMUNU açIklayan SÖZLERİ[i]
303                   MUTTAKİLERİn VASIFLArInI açIklayan sözlerİ
311                   İMAN ve küfrün temellerİnİ
321                   KUMEYL B. ZİYAD’A ÖĞÜTLERİ [i]
323                   KUMEYL B. ZİYAD'A KISA TAVSİYElerİ
337                   Muhammed İbn-İ Ebİ Bekr'İ Mısır'a
345                   Dünya ve Onun Zevklerİnİ
351                   GANİMETLERİN EŞİT TAKSİM EDİLMESİNE
357                   MALLARIN YERİNDE HARCANMASI
359                   Hz. ALİ (A.S)'IN MUTTAKİLERE DÜNYAYI VASFEDİŞİ
363                   İMAN, RUHLAR VE ONLARIN
369                   KOMUTANLIĞA ATAYIP Sİffİn’e
371                   HADİS rAVİLERİNİ tanıtması
385                   İLMİN FAZİLETİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ
387                   HİKMET, öğüt, TEŞVİK
443                                              BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
449                                              HİKMETLİ SÖZLERİ
451                                              KENDİSİNDEN SORULAN SORULARA VERDİĞİ CEVAPlar[i]
457                                              İSTİTAAT[i] HAKKINDAkİ sözlerİ
459                                              ÖĞÜT
461                                              HUTBE
465                                              KISA SÖZLERİ
475                                                  İYİLİĞİ EMRETME VE KÖTÜLÜKTEN NEHYETME[i]
483                                                  ÖĞÜT
485                                                  KÛFE'YE DOĞRU HAREKET EDİP KÛFE HALKININ VEFASIZLIĞINI GÖRDÜĞÜNDE ONLARA YAZDIĞI MEKTUP
487                                                  RUM PADİŞAHININ SORULARINA VERDİĞİ CEVAP
489                                                  CİHADIN KISIMLARI
491                                                  TEVHİD
493                                                  KISA SÖZLERİ
503                                                          öğüt
511                                                          ÖĞÜT, Zühd ve hİkmet
515                                                          HUKUK RİSALESİ DİYE MEŞHUR OLAN MEKTUBU
521                                                                                                     Amellerin Hakları
525                                                                                                     Önderlerin Hakları
527                                                                                                     Raiyyetin Hakları
529                                                                                                     Akrabalarin Hakları
549                                                          ZÜHd HAKkINDAkİ sözlerİ
555                                                          Muhammed İbn-İ Muslİm-İ Zührİ'ye[i] mektubu
561                                                          kIsa sözlerİ
577                                                      Cabİr-İ Cu'fİ'ye vasİyetİ
583                                                      cabİr İle bİr konuşmasI
585                                                      KILIÇLAR HAKKINDAKİ SÖZÜ
593                                                      ÖĞÜT
597                                                      kIsa sözlerİ
617                                                  Cundeb oğlu abdullah’a tavsİyelerİ[i]
635                                                  ebu cafer muhammed İbn-İ -İ Nu'man ahvel’e[i] Öğütlerİ
645                                                  ashabIndan bİr gruba yazdIğI mektup
651                                                  İncİler Dİzİsİ dİye adlandIrIlan sözlerİ
669                                                  tevhİd, İman, ehl-İ beyt sevgİsİ ve küfür hakkIndakİ sözlerİ
675                                                                                                                        İmanın Vasfı
677                                                                                                                        İslam'ın Vasfı
677                                                                                                                        İman'dan Çıkmanın Açıklaması
681                                                  İNSANLARIN GEÇİM ŞEKlİ ve mallarI harcamanIn YOLLARI hakkIndakİ Sözlerİ
683                                                                                                                                 Velayetin (Yöneticiliğin) Kısımlarıyla İlgili Açıklama
685                                                                                                                                 Ticaret Çeşitleriyle İlgili Açıklama
685                                                                                                                                 Kira Ve İcarla İlgili Açıklama
689                                                                                                                                 Zanaatla İlgili Açıklama
691                                                                                                                                 Malları İnfak Ve Harcama Yolları
693                                                                                                                                 Yenilmesi Helal Olan Şeyler
693                                                                                                                                 Eti Yenen Hayvanlar
693                                                                                                                                 Yenilmesi Helal Olan Yumurtalar
693                                                                                                                                 Yenilmesi Helal Olan Deniz Hayvanları
695                                                                                                                                 Helal İçecekler
695                                                                                                                                 Giyilmesi Câiz Olan Elbiseler
695                                                                                                                                 Câiz Evlilikler
695                                                                                                                                 Helal Mülkiyetler Altı Kısımdır:
697                                                  ganİmet ve humusun farz hükümlerİ hakkIndakİ mektubu[i]
711                                                  İmam sadIk (a.s)'In kendİsİnİ rIzIk talep etmekten menetmek maksadIyla yanIna gelen sofularla konuşmasI
725                                                  İnsanIn yaratIlIşI ve vücudunun terkİbİ hakkIndakİ sözlerİ
731                                                  bazI hİkmetlİ sözlerİ
733                                                  kısa sözlerİ
789                                                    HİŞam’a öĞütlerİ ve AklI Tarİf Etmesİ
827                                                    AKIL VE CEHALETİN ASKERLERİ
835                                                    HİKMETLİ SÖZLERİNDEN BAZILARI
837                                                    HARUN-üR ReŞİD İLE YAPTIĞI UZUN KONUŞMASINDAN BİR BÖLÜM
849                                                    HİKMET, ÖĞÜT, ZÜHT ve Takva HAKKINDAKİ KISA SÖZLERİ
863                                                                 İslam Şerİatinin Küllİyati Hakkindakİ Me’mun’un Sorularina Verdİğİ Cevap
885                                                                 Seçkİn Kullar Hakkindakİ Sözlerİ
911                                                                 İMAMET, İMAM VE İMAM'IN MAKAMI HAKKINDAKİ AçIklamasI
921                                                                 Hİkmet, Öğüt, Zühd, Ve takva Hakkındakİ Kısa Sözlerİ
939                                                       İmam (a.s)’ın, İhram Halİnde Bir Av Öldüren Kİmsenİn Hükmü Hakkında Verdİğİ Cevap
949                                                       İLGİNÇ BİR MESELE
951                                                       KISA SÖZLERİ
959                                                   İmam Ali Naki (a.s)’ın Cebir Ve Tefviz[i] Ehlinin Reddi ve Cebirle Tefvizin Arasında Yer Alan Hadd-I Vasatın İsbatı Hakkındaki Mektubu
993                                                                                                                                                                                                  BEDENİN SIHHATLİ OLUŞU
997                                                                                                                                                                                                  YOLUN AÇIK OLMASI
999                                                                                                                                                                                                  ZAMANIN YETERLİ OLMASI
1001                                                                                                                                                                                                  AZIĞIN OLMASI
1001                                                                                                                                                                                                  İNSANI İŞE YÖNELTEN SEBEBİN VAROLMASI
1013                                                   İMAM alİ Nakİ (A.S)'IN YAHYA İBN-İ EKSEM'İN SORULARINA CEVABI
1027                                                   HİKMET, ZÜHD, ÖĞÜT VE DİĞER KONULARDAKİ KISA SÖZLERİ
1037                                                         İmam Hasan Askerİ (a.s)’In İshak İbn-İ İsmaİl-İ Nİşaburİ’ye[i] Mektubu
1043                                                         İmam hasan askerİ (a.s)’dan kIsa sözler
1055                                                 Allah-u Teâla'nIn Hz. Musa İbn-İ İmran (A.S) İle münacatI
1069                                            Allah-u TeÂla'nIn Hz. İsa İbn-İ Meryem (a.s) İle münacatI
1081                                            Hazret-İ İsa (a.s)’In İncİlde ve dİğer yerlerdekİ öğütlerİ

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Hz. Fatıma’ya Ağıt

    Hakikatler tatlı olabildiği gibi de acı da olabilir; bizim fikir ve isteklerimizde çelişebilir ama bu acı haki ...
  • 1001 Hadis Işığında İmam Ali

    Hz. Peygamber (s.a.a): * Ya Ali, Allah'ı benden ve senden başkası hakkıyla tanımamıştır. Ve seni Allah' ...