Tarih Hz. Ali Naki

Ehl-i Beyt Serisi-12 İmam Hadi

Ehl-i Beyt Serisi-12 İmam Hadi 63 Sayfa
Yazar : Telif Komisyonu Yayınevi : Kevser

Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır. Buna göre hüccet kullardan önce, kullarla beraber ve kullardan sonra hep vardır. Öyle ki, eğer yeryüzünde sadece iki kişi kalsa, onlardan biri hüccet olur.

İşte tarih boyunca gelen peygamberler ile arkalarından gelen seçkin önderler özveriyi gerektiren hidayet yolunu izlediler, meşakkatli eğitim yolunda yürüdüler. Bu açıdan, ilâhî hüccetlerin, Son Elçi Hz. Muhammed'in (s.a.a) ve onun hak vasilerinin hayatı önem arz etmektedir.

Peygamber efendimizin ve Ehlibeyt İmamları'nın ve onların hakkındaki olaylar üzerinde inceleme yapmanın, fertlerin tarihi olmadığını; bilakis onun, Allah'ın, insanlık tarihi boyunca peygamberlerin dilek ve çabalarının tecelli etmesini istemiş olduğu insanın "ilâhî hidayet ve eğitim" tarihi olduğunu bilmek gerekir. Hz. Peygamber ve Ehlibeyt'i, yeryüzünde kelimenin tam anlamı ve bütün yönleriyle ilahî halifeliğin canlı tecessümü ve yüce örneğidirler.

Ehlibeyt'in her biri hakkında özetle kaleme alınan bu çalışma, onların hayatlarından bazı kesitler; kişilikleri, davranışları ve tutumları hakkında tarihçilerin kaydettikleri ve araştırma kaynaklarında yer verdikleri bazı alıntıları sunmaktan ibarettir…

Ehl-i Beyt Serisi-12 İmam Hadi

5 Takdim
14                         İmam Hâdi'nin Samarra'ya Davet Edilmesi
21                         İmam'ın Evine Düzenlenen Diğer Bir Saldırı
27                                                Çocuk Yaşta İmamet ve Önderlik
28                                                Abbasî Halifesi Vasık'ın Ölüm Haberini Vermesi
29                                                Türkçe Konuşmak
30                                                Yırtıcı Hayvanların Uysallığı
31                                                İmam Hâdi'nin Heybet ve Azameti
31                                                İçindekileri Haber Vermek ve Kabul Olunan Dua
32                                                Komşunun Sorununu Halletmesi
34                                                Ebu Haşim'e Yardımcı Olması
38                                    Camia Ziyareti
53                                    Abdulazim Hasanî
57                                    Hüseyin b. Said el-Ahvazî
58                                    Fazl b. Şazan Nişaburî
61                                    İmam Hâdi'den Veciz Sözler

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar