Bir insanın mürtet olmasının hükmü şeriat hâkiminin hükmüne gerek duyar mı?

2015/12/09
Soru
Bir insanın mürtet olmasının hükmü şeriat hâkiminin hükmüne gerek duyar mı? Yoksa salt İslam’ın gereklerini inkâr etmek veya namazı terk etmek, Ermeniler gibi ibadet yapmak ve Hıristiyanlık iddiasında bulunmak gibi mürtetliğin göstergesi olan fiillerde bulunmak yeterli midir?

Sorunuz büyük taklit mercilerinin bürolarından soruldu ve alınan cevapları aşağıda aktarıyoruz:

Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (ömrü uzun olsun):

Mürtetlik şeriat hâkiminin hükmüne gerek duymaz. Eğer dinin gereklerinden birini inkâr etmek peygamberliği veya aziz İslam Peygamberini inkâr etmeyle veyahut şeriata bir noksanlıkta bulunmayla sonuçlanırsa, küfür ve mürtetliğe sebep olur. Aynı şekilde eğer bir insan İslam dışında başka bir dine girdiğini belirtirse mürtet olur.

Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi (ömrü uzun olsun):

Bir insan din inançları veya dinin gereklerinden birisini inkar eder ve bunu belirtirse mürtet olur, ama ona tavır almak şerait hâkiminin iznine bağlıdır.

Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpaygani (ömrü uzun olsun):

Mürtetliğin gerçekleşmesi, onun sebeplerinin gerçekleşmesiyle hâkimin hükmüne gerek duymaz. Ama iki taraf arasında bir konu üzerindeki tartışmada ayrılığın giderilmesi şeriat hâkimine ve onun şerî hükmüne gerek duyar. Diğer detaylar fıkıh kitaplarında beyan edilmiştir.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • 40 Derste Ehlibeyt İnançları

    1- Eser hazırlanırken eski ve yeni birçok kitaptan faydalanılmıştır. Ancak anlaşılmaz tabirlerin kullanılmamas ...
  • Kur'ân ve Tebliğ

     Davet, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, öğüt vermek ve irşad etmek İslâ ...