Neden cennetin kilidi namazdır?

2014/02/25
Soru
Neden cennetin kilidi namazdır?

İnsanın yaratılış hedefi Yüce Allah’a kulluk etmek ve O’nu tanımaktır. İnsan ancak Allah’a tapmanın gölgesinde kemale ve ilahi yakınlık makamına erer. Namaz, aşkın yaratıcıya ibadet ve kulluk etmenin en güzel göstergesidir. Beş öğün namaza bağlılık, ruhun erdemliliğine ve gücüne sebep olur, insanı günaha ve çirkin davranışlara bulaşmaktan alıkoyar ve insan psikolojinde takva gücünü daha kuvvetlendirir. Bu durumda insan namazın neden cennet kapısının kilidi olduğunu anlar. Hatırlatılmalıdır ki namaz ibadetsel bir amel olup onun için cennet kilidi gibi bir sevap göz önünde bulundurulmuştur. Rivayetlerde temiz imamlara (a.s) sevgi duymak, la ilahe ilah zikri ve sabır da cennet kilitlerinden sayılmıştır. Aynı şekilde bu rivayetlerden namazın tevhit ve Allah’ın birliğine iman etme ve Ehli Beyt (a.s) sevgisiyle iç içe olduğu ve aralarında özel bir bağlılık bulunduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıntılı Cevap

 Bazı İslamî kaynaklarda Hz. Peygamberin (s.a.a) “cennetin kilidi namazdır”[1] diye buyurduğu nakledilmiştir. “Namaz kıl; zira namaz (insanı) çirkinlik ve günahtan alıkoyar”[2] ayeti şerifesi ve bazı rivayetler göz önünde bulundurulduğunda, namazın neden cennetin kilidi olduğu anlaşılabilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Namaz dinin direğidir. Her kim onu yerine getirmezse, dinini yok etmiştir.”[3] Aynı şekilde şöyle buyurmuştur: “Vakti gelen her namazda bir melek kalkınız ve arkanızda tutuşturduğunuz ateşleri namazlarınız ile söndürünüz diye haykırır.”[4] Özetle insanın yaratılış hedefi Yüce Allah’a kulluk etmek ve O’nu tanımaktır.[5] İnsan ancak Allah’a tapmanın gölgesinde kemale ve ilahi yakınlık makamına erer. Namaz, aşkın yaratıcıya ibadet ve kulluk etmenin en güzel göstergesidir. Artı, tapınma ve duanın özü her insanın fıtratında yer almaktadır ve o namaz gibi farzları yerine getirerek bu hakikati kendi varlığında ihya eder, diriltir, geliştirir ve kendini iyiliklerin yoluna ve kötülüklerden korunmaya adar. Beş öğün namaza bağlılık, ruhun erdemliliğine ve gücüne sebep olur, insanı günaha ve çirkin davranışlara bulaşmaktan alıkoyar ve insan psikolojinde takva gücünü daha kuvvetlendirir. Bu durumda insan namazın neden cennet kapısının kilidi olduğunu anlar. Hatırlatılmalıdır ki namaz ibadetsel bir amel olup onun için cennet kilidi gibi bir sevap göz önünde bulundurulmuştur; zira rivayetlerde temiz imamlara (a.s) sevgi duymak[6], la ilahe ilah zikri[7] ve sabır[8] da cennet kilitlerinden sayılmıştır. Bu yüzden, cennetin kilidi olmak namaza özgü değildir, ama namaz insanın diğer ibadetlerden daha çok meşgul olduğu farzlardan sayıldığı ve başka bir ifadeyle mevsimlik bir ibadet olmadığı için, onun önemli bir farz olarak şartlarıyla yerine getirilmesi, cennet gibi bir sevaba tekabül etmektedir. Aynı şekilde bu rivayetlerden namazın tevhit ve Allah’ın birliğine iman etme ve Ehli Beyt (a.s) sevgisiyle iç içe olduğu ve aralarında özel bir bağlılık bulunduğu anlaşılmaktadır.

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adreslere müracaat edebilirsiniz:

“Namaz Ve Gençlerin Ona Özen Göstermemesi”, Soru: 126 (Site:2394).

“Namazın Farz Oluş Nedeni”, Soru: 11395 (Site: 11251).

“Namazın Mana Ve Eserleri”, Soru: 13683 (Site: 13512).    

 -------------

[1] «مِفْتَاحُ‏ الْجَنَّةِ الصَّلَاة» İbn. Ebi Cumhur, Muhammed b. Zeynuddin, Evali’l-Levali’l-Aziziye Fi’l-Ahadisi’l-Medine, c. 1, s. 322, Dar-ı Seyidü’ş-Şüheda lin-Neşr, Kum, çap-ı evvel, 1405; Muhammed Reyşehri ve hemkaran, Hükmü’n-Nebii’l-Azam (s.a.a), c. 5, s. 285, Daru’l-Hadis, Kum, çap-ı evvel, 1429 k; Züheyli, Vehbi b. Mustafa,, et-Tefsiri’l-Münir, Fi Akide Ve’ş-Şeria Ve’l-Minhec, c. 6, s. 102, Daru’l-Fikri’l-Muasır, Beyrut, Dameşk, çap-ı dovvom, 1418 k; Suyuti, Celaluddin, ed-Daru’l-Mansur Fi Tefsiri’l-Mesur, c. 1, s. 296, Neşr-i Kütübhane-i Ayetullah Maraşi Necefi, Kum, 1404 k.

[2] «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر», Ankebut, 45.

[3] «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّینِ‏ فَمَنْ‏ تَرَکَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّین», İbn. Ebi’l-Hadid, Abdülhamid b. Hibbetullah, Şerh-i Nehcü’l-Belağa, Muhakkik ve Musahhih İbrahim, Muhammed Ebu’l-Fazl, c. 10, s. 206, Neşr-i Mektebet-ü Ayetullah el-Maraşi en-Necefi, Kum, çap-ı evvel, 1404 k; Avali’l-Levali’l-Aziziye Fi’l-Ahadisi’l-Diniye, c. 1, s. 322.

[4] «مَا مِنْ صَلَاةٍ یَحْضُرُ وَقْتُهَا إِلَّا نَادَى مَلَکٌ بَیْنَ یَدَیِ النَّاسِ أَیُّهَا النَّاسُ قُومُوا إِلَى نِیرَانِکُمُ الَّتِی أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى ظُهُورِکُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلَاتِکُم» Şeyh Saduk, Sevabu’l-Amal ve İkabu’l-Amal, s. 36, Neşr-i Daru’r-Rezi, çap-ı evvel, 1406 k.

[5] “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler (ve bu yolla tekâmül edip bana yakınlaşsınlar) diye yarattım)”; Zariyat, 56.

[6] Taberi Amuli, İmaduddin Ebi Cafer Muhammed b. Ebi’l-Kasım, Beşaretu’l-Mustafa li’ş-Şiati’l-Mürteza, c. 2, s. 68, el-Mektebetü’l-Hayderiye, Necef, çap-ı dovvom, 1383 k; Meclisi, Muhammed Bakır, Biharü’l-Envar, c. 11, s. 114, Dar-ı İhyai’y-Turasi’l-Arabi, Beyrut, çap-ı dovvom, 1403 k.

[7] Biharü’l-Envar, c. 48, s. 105.

[8] a.g.e. c. 75, s. 9.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İnançlarımız

    Elinizdeki kitap, Şia inanç ve akaidini gayet öz bir şekilde, kolay anlaşılır bir üslup ve nitelikle ...
  • El Mizan Tefsiri c.8

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...