Tarih Hz. Mehdi

Son Vasi Hz.Mehdi

Son Vasi Hz.Mehdi 71 Sayfa
Yazar : Komisyon Yayınevi : Kevser

Zamanın imamı Hz. Mehdi’nin (af) hedef ve ülkülerini bilmek ve ona yardım için hazırlıklı olmalıyız; çünkü o insanlık âleminin yaşayan tek imamı ve nazır hüccetidir. O, Allah’ın yeryüzündeki tek bakisi, peygamberler soyunun cevheri ve Ehl-i Beyt İmamları’nın tek yadigârıdır.

O'nun yaşamı, sırlarla dolu gaybeti, mucizevi uzun ömrü, nurlu ve hayat dolu zuhuru, hepsi insanlık tarihinin müstesna ve en verimli dilimidir. Çünkü bu olay, tevhidin varlık aleminin dört bir yanında hakimiyet kurmasıyla sonuçlanacaktır. O gün yaşama dileğiyle!

Son Vasi Hz.Mehdi

35                      1- Geniş Bilgi
36                      2- Züht ve Dünyayı Önemsememek
36                      3- Halk Arasında Adaleti Yaymak
37                      4- Resulullah'ın (s.a.a) Sünnetini Uygulama
37                      5- Bağış ve Cömertlilik
38                      6- Dua ve İbadet
38                      7- Şecaat ve Cesaret
39                      8- Tahammül ve Sabır
51 Zuhur
52               1- İslâm'ın Tüm Dünyaya Hakimiyeti
52               2- İlâhî Hükümlerin Tamamen Uygulanması
53               3- Kur'ân Öğretilerinin İhyası
54               4- Zulmün Yok Olması ve Adaletin Hakimiyeti
54               5- İslâm Dininin Yenilenmesi
54               6- İlmin İnsanlar Arasında Kemale Ermesi
55               7- Aklın Kemale Ermesi
55               8- Huzur ve Emniyet
56               9- Halk Arasında Sevginin Hakimiyeti
56               10- Yeryüzünün Günahtan Temizlenmesi

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar