Yabancı ülkelerden (Müslüman olmayan ülkelerden) ithal edilen deriler necis midir?

2014/04/07
Soru
Arkadaşımın evinin mobilyasının üzerine yabancı bazı sözcükler yazılmıştır ve yabancı malıdır. Acaba bunlar necis midir?

Mobilya üzerindeki yabancı sözcüklerin yazılı oluşu her zaman onu üreten ülkenin gayri Müslim bir ülke olduğuna delil olmaz. Bu konuda vesveseci olmamak gerekir.  Vesveseci olmak bir nevi ruhi hastalıktır ondan kendini korumalısın.

 

Ama sorduğunuz meselenin hükmü kısaca şöyledir:

 

Hayvan deriden yapılmış mobilya örtüsü, cüzdan, ayakkabı, kemer gibi eşyalar köpek ve domuz gibi necisu’l-ayn hayvanların derilerinden yapılmışsa kesinlikle necistir. Yine gayr-i muslim ülkelerde hazırlanan deriler koyun, öküz ve deve gibi etleri halal olan hayvanlara ait olsa bile şer’i ölçülere göre kesilmediği için necistirler.

 

Yine mobilya gayr-i muslim ülkelerde yapılmış olsa ve derilerinin Müslüman veya gayri Müslüman ülkelere ait olmadığı belli olmazsa bunların pak olduğuna hükmedilmez. Ama mobilya Müslüman bir ülkede yapılmışsa onda kullanılan derinin hangi ülkeye (Müslüman veya gayr-i Müslüman ülkeye) ait olduğu belli olmazsa onlar necis sayılmazlar.

 

Ancak şu noktaya da dikkat etmek gerekir ki mobilya necis deriden bile yapılmış olsa onu kullanmanın bir mahzuru yoktur.

 

Söz konusu durumdaki mobilyanın necisliği üç şartla size sirayet eder:

 

1-       Mobilyanın necis olduğuna yakın etmiş olmanız.

 

2-       Necis olan şey size değmesi

 

3-       Birbirine değen iki şeyin her ikisi veya birisinin rutubeti diğerine geçecek şekilde ıslak olması

 

Eğer diğerine geçmeyecek şekilde rutubeti az olursa pak olan şey necis olmaz.

 

Her halükarda her aşamada eğer bu şartların oluşmasında şüphe etseniz pak olan şey necis olmaz.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Terazi

    Diliyle şehadeteyni söyleyenin Müslüman sayıl-ması, kan ve canının güvencede olması, bir Müs ...
  • Mutahhari'den 10 Konuşma

    -Takva -Takvanın Sonunçları -Emr-i Maruf ve Nehy-i Münker -İslâm'da İç ...