Kur'an ve Hadis

El Mizan Tefsiri c.4

El Mizan Tefsiri c.4 628 Sayfa
Yazar : Allame Tabatabai Yayınevi : Kevser

el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve tanıtılması açısından kaçınılmaz ve gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu büyük tefsire her bakımdan farklı bir tefsir diyebiliriz.

Öncelikle Kur’an'ı Kur’an'la tefsir etmek bakımından farklıdır.

İkincisi Kur’an'ı hadisle tefsir etmek bakımından farklıdır.

Üçüncüsü sosyolojik bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Dördüncüsü felsefî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Beşincisi mukayeseli tefsir olmak bakımından farklıdır.

Altıncısı irfanî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Murtaza Mutahharî'nin deyimiyle “Ansiklopedik bir tefsir” olan el-Mîzan bu saydığım ve daha saymadığım birçok hususları aynı potada eritip yepyeni değerler üreten bir tefsir olmak bakımından da farklıdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tefsirler yazılacaktır. El-Mîzan’ı aşan tefsirler kuşkusuz kaleme alınacaktır. Ama el-Mîzan çığır açıcı bir tefsir olarak daha uzun bir zaman saltanatını sürdürecektir.

El Mizan Tefsiri c.4

5                       121-129. AYETLERİN AÇIKLAMASI
14                                                      AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
23                       130-138. AYETLERİN AÇIKLAMASI
25                                                      KUR'AN'IN EĞİTİM METODU VE İLİM İLE AMELİN AYRILMAZLIĞI
30                                                      AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
37                       139-148. AYETLERİN AÇIKLAMASI
44                                                      İLÂHÎ İMTİHANIN MAHİYETİ
59                       149-155. AYETLERİN AÇIKLAMASI
73                                                      AFFIN VE MAĞFİRETİN KUR'AN'DAKİ ANLAMI
77                       156-164. AYETLERİN AÇIKLAMASI
84                       165-171. AYETLERİN AÇIKLAMASI
92                       172-175. AYETLERİN AÇIKLAMASI
95                                                      TEVEKKÜL (ALLAH'A DAYANMA, GÜVENME) HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ
96                                                      AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
109                                                      TARİHÎ İNCELEME
112                       176-180. AYETLERİN AÇIKLAMASI
117                                                      AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
120                       181-189. AYETLERİN AÇIKLAMASI
124                                                      Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
127                       190-199. AYETLERİN AÇIKLAMASI
132                                                      FELSEFÎ BİR İNCELEME VE KARŞILAŞTIRMA
133                                                      AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
135                       200. AYETİN AÇIKLAMASI
136                                               İSLAM'DA TOPLUM VE TOPLUMSAL İLİŞKİLER
136                                                                                          1- İnsan ve Toplum
136                                                                                          2- İnsan ve Toplumdaki Gelişimi
139                                                                                          3- İslâm'ın Topluma Yönelik İlgisi
141                                                                                          4- İslam Açısından Fert ve Toplum İlişkisi
144                                                                                          5- İslâm'ın Toplumsal Sistemi Uygulanabilir ve Kalıcı mı?
157                                                                                          6- İslâm Toplumunun Oluşumu ve Yaşaması Neye Dayanır?
163                                                                                          7- Akıl Mantığı ve Duygu Mantığı
166                                                                                          8- Ödülü Allah'tan Beklemenin ve Diğerlerine Önem Vermemenin Anlamı
168                                                                                          9- İslâm'da Özgürlüğün Anlamı
170                                                                                          10- İslâm Toplumunda Değişme ve Tekâmülün Yolu
173                                                                                          11- İslâm Kanunları Bugünkü Hayatı Mutlu Edebilir mi?
175                                                                                          12- İslâm Toplumunun Önderi ve Tutumu
179                                                                                          13- İslâm Devletinin Sınırı İtibarî ve Coğrafi Sınırlarla Değil, İnançla Belirlenir
181                                                                                          14- İslâm'ın Her Yönüyle Toplumsal Oluşu
188                                                                                          15- Hak Dinin Dünyaya Egemenliği ve Sonucun Takvaya Ait Oluşu
190                                               AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
194               1. AYETİN AÇIKLAMASI
201                                     İNSAN TÜRÜNÜN ÖMRÜ VE İLK İNSAN
203                                     ŞİMDİKİ KUŞAK, HZ. ÂDEM VE EŞİ
206                                     İNSANIN BAĞIMSIZ BİR TÜR OLMASI, TEKÂMÜL YOLUYLA AYRI TÜRDEN OLUŞMAMASI ÜZERİNE
207                                     İKİNCİ KUŞAK İNSANIN ÜREMESİ
209                                     AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
215               2-6. AYETLERİN AÇIKLAMASI
217                                          ESKİ CAHİLİYE DÖNEMİ
221                                          İSLÂM'A ÇAĞRININ ORTAYA ÇIKIŞI
242                                          İSLÂM VE TOPLUMSAL MÜLKİYET
247                                          AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
252                                          ÜÇ BÖLÜMDE İLMÎ ARAŞTIRMA
252                                                                          1- Nikâh Tabiat Amaçlarından Biri
252                                                                          2- Erkeğin Dişiye Üstünlüğü
257                                                                          3- Çok Kadınla Evlilik
271                                                                                                  ÖNCEKİ ARAŞTIRMANIN DEVAMINDA PEYGAMBERİMİZİN EVLİLİKLERİ İLE İLGİLİ BAŞKA BİR İLMÎ ARAŞTIRMA
276               7-10. AYETLERİN AÇIKLAMASI
281                                           DAVRANIŞLARIN SAHİBİNE DÖNÜK SONUÇLARI
284                                           AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
288               11-14. AYETLERİN AÇIKLAMASI
298                                            MİRASLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMA
304                                            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
311                                            BİRKAÇ BÖLÜMDE İLMÎ İNCELEME
311                                                                               1- Mirasın Ortaya Çıkışı
312                                                                               2- Mirasın Tedricî Değişimi
313                                                                               3- Uygar Milletlerde Miras
316                                                                               4- Bu Ortamda İslâm Ne Yaptı?
319                                                                               5- İslâm'a Göre Kadınların ve Yetimlerin Durumu
322                                                                               6- Yeni Miras Kanunları
323                                                                               7- Miras Sistemlerinin Karşılaştırılması
324                                                                               8- Vasiyet
325               15-16. AYETLERİN AÇIKLAMASI
328                                            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
330               17-18. AYETLERİN AÇIKLAMASI
339                                            TÖVBE HAKKINDA
348                                            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
352               19-22. AYETLERİN AÇIKLAMASI
359                                            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
364               23-28. AYETLERİN AÇIKLAMASI
391                                            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
399                                            YİNE HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMA
401                                                                                Müt'a Ayetinin "İla Acelin Musemma" Yani "Belirli Bir Süreye Kadar" Şeklinde Olduğunu Bildiren Rivayetlerden Örnekler
403                                                                                Müt'a Ayetinin Ayetle Neshedildiğini Bildiren Hadislerden Örnekler
403                                                                                Müt'a Ayetinin Sünnetle Neshedildiğini Bildiren Hadislerden Örnekler
406                                                                                Sahabe ve Müfessir Olan Tabiinden Müt'anın Caiz Olduğunu Savunanların Görüşünü Bildiren Hadislerden Örnekler
407                                                                                Ömer'in Müt'ayı Yasakladığını İfade Eden Rivayetlerden Örnekler
412                                            MÜT'A RİVAYETLERİNE İLİŞKİN İNCELEME
428                                            İLMÎ İNCELEME
431                                            BAŞKA BİR İLMÎ İNCELEME
436               29-30. AYETLERİN AÇIKLAMASI
443                                            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
445               31. AYETİN AÇIKLAMASI
446                                      BÜYÜK VE KÜÇÜK GÜNAHLAR VE GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI ÜZERİNE
459                                      AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
464               32-35. AYETLERİN AÇIKLAMASI
469                                            BİR KUR'AN GERÇEĞİ ÜZERİNE
480                                            ERKEKLERİN KADINLARI YÖNETMELERİNİN ANLAMI
481                                            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
490               36-42. AYETLERİN AÇIKLAMASI
496                                            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
499               43. AYETİN AÇIKLAMASI
502                                      AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
505               44-58. AYETLERİN AÇIKLAMASI
530                                            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
542               59-70. AYETLERİN AÇIKLAMASI
547                                            RESULULLAH (S.A.A) İLE ULULEMRİN MASUM OLMASI ÜZERİNE
551                                            ULULEMRİN KİMLER OLDUĞU ÜZERİNE
561                                            ULULEMRİN, EHL-İ BEYT İMAMLARI OLMASI YOLUNDAKİ TEFSİRE YAPILAN İTİRAZLAR
575                                            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
585               71-76. AYETLERİN AÇIKLAMASI
593                                            GAYRET VE TAASSUP HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ
595                                            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Berzah Alemi

    İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: Gerçekten kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahç ...
  • İmam Hüseyin ve Kerbela c.2

    Elinizdeki eser, Şehit Mutahharî’nin sohbetlerini gerçekleştirdiği Hüseyniye-i İrşad’da ...