Birikmiş paramı devlet tahvili alarak değerlendirmemin ve aldığım faizin durumu nedir?

2014/03/10
Soru
Ayetullah Hamaney in içtihadına göre, birikmiş paramı devlet tahvili alarak değerlendirmemin ve aldığım faizin durumu nedir?

Sizin sorunuzun yazdığınız üzere Ayetullah Uzma Hamenei'nin fetva bürosundan soruldu ve alınan cevap şöyledir:

 

"Eğer söz konusu banka Müslümanların bankası ise ve şer'i akitlerden biri üzerine size kar veriyorsa bunun bir sakıncası yoktur. Eğer kafirlerin bankası ise kafirlerden faiz almanın bir sakıncası yoktur."

 

Daha geniş bilgi için bkz.

 

1- Dizin: Müslümanlara ait olmayan bankalardan faiz almak. Soru 5521 (site: 5770).

 

2- Dizin: Müslüman olamayan ülkelerin bankalarında yatırım. Soru 4360 (site: 4807).

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Sorular ve Fetvalar c.2

    Ayetullah Hameneî, fıkhî meseleler, özellikle çağımızın öne çıkardığı soru ve sor ...
  • İslam'da Aile Düzeni

    İslam’da aile sistemi hakkında dikkate değer ve faydalı kitaplardan biri de Hacı Şeyh Hüseyin Ensariyan&rs ...