Kimler bir insanın mahremleridir; örneğin amcam benim çocuklarıma mahrem sayılır mı?

2014/02/18
Soru
Kimler bir insanın mahremleridir; örneğin amcam benim çocuklarıma mahrem sayılır mı?

 

Mahremiyet üç yolla oluşur: nesep, evlilik ve süt verme.

Nesep yönünden insana mahrem olan şahıslar şunlardan ibarettir:

    Anne, baba ve büyükleri(büyük baba, ana anne gibi)
    Evlat ve küçükleri(torun, netice gibi)
    Erkek kardeş, kız kardeş ve küçükleri(yeğenler gibi)
    Amca, hala ve büyükleri(amca ve halanın anne ve babası gibi)
    Dayı, teyze ve büyükleri(dayı ve teyzenin anne ve babası gibi)

Süt verme yönünden insana mahrem olan şahıslar şunlardan ibarettir:

Nesep yönünden insana mahrem olan şahıslardır(sütannenin, anne, baba evlat, erkek kardeş, kız kardeş, amca, hala, dayı, teyzesi ve süt verilen çocuğun annesi, babası, eşi, kızı ve oğlu).

Evlilik yönünden insana mahrem olan şahıslar şunlardan ibarettir:

    Eşin annesi ve büyükleri(eşin anneannesi gibi)
    Eşin kızı ve küçükleri( kızı ve torunu gibi)
    Üvey anne ve büyükleri( annesi gibi)
    Çocuğun eşi yani gelin ve küçükleri (gelinin torunu ve neticesi)[1]

Buna göre nesep yönünden mahremlerin dördüncü grubunda yer alan amcanız sizin çocuklarınıza mahremdir.

 ----------------

[1] Tozih ul mesail merace, m. 2384-2389, m.2472 ve 2464, mahrem ve namahrem risalesi, muctehidi tehrani, Ahmet, s.10.

 

 

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar