Tarih Hz. Zeynel Abidin

Ehl-i Beyt Serisi-6 İmam Zeynelabidin

Ehl-i Beyt Serisi-6 İmam Zeynelabidin 57 Sayfa
Yazar : Telif Komisyonu Yayınevi : Kevser

Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır. Buna göre hüccet kullardan önce, kullarla beraber ve kullardan sonra hep vardır. Öyle ki, eğer yeryüzünde sadece iki kişi kalsa, onlardan biri hüccet olur.

İşte tarih boyunca gelen peygamberler ile arkalarından gelen seçkin önderler özveriyi gerektiren hidayet yolunu izlediler, meşakkatli eğitim yolunda yürüdüler. Bu açıdan, ilâhî hüccetlerin, Son Elçi Hz. Muhammed'in (s.a.a) ve onun hak vasilerinin hayatı önem arz etmektedir.

Peygamber efendimizin ve Ehlibeyt İmamları'nın ve onların hakkındaki olaylar üzerinde inceleme yapmanın, fertlerin tarihi olmadığını; bilakis onun, Allah'ın, insanlık tarihi boyunca peygamberlerin dilek ve çabalarının tecelli etmesini istemiş olduğu insanın "ilâhî hidayet ve eğitim" tarihi olduğunu bilmek gerekir. Hz. Peygamber ve Ehlibeyt'i, yeryüzünde kelimenin tam anlamı ve bütün yönleriyle ilahî halifeliğin canlı tecessümü ve yüce örneğidirler.

Ehlibeyt'in her biri hakkında özetle kaleme alınan bu çalışma, onların hayatlarından bazı kesitler; kişilikleri, davranışları ve tutumları hakkında tarihçilerin kaydettikleri ve araştırma kaynaklarında yer verdikleri bazı alıntıları sunmaktan ibarettir…

Ehl-i Beyt Serisi-6 İmam Zeynelabidin

5 Takdim
7                                         Doğumu
7                                         Ahlakî Özellikleri
10                                         İmam Seccad'ın (a.s) Azameti
11                                         İmam Müslümanları Uyandırıyor
13                                         Şam Şehrinde
15                                         İmam Şam Camiinde
19                                                            Hasta İmam(!)
21                                         İmam Seccad ve Dönemindeki Yöneticiler
21                                                                                  Yezid b. Muaviye
22                                                                                  Muaviye b. Yezid
22                                                                                  Abdullah b. Zübeyr ve Mervan b. Hakem
22                                                                                  Abdulmelik b. Mervan
25                                                                                  Velid b. Abdulmelik

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Kelamî Fırkalar ve Mezhepler

    Din ve mezhepler konusunu araştıran ilim dalında ana hedef; insanının çeşitli dinler ve mezheplerin tarih ve i ...
  • Ahlak

    Hiç şüphesiz ahlak ilminin değeri, üstünlüğü ve önemi; basiretli ve ince dü ...