Tarih Hz. Ali

Velayet Nuru İmam Ali

Velayet Nuru İmam Ali 638 Sayfa
Yazar : Cafer Sübhani Yayınevi : Kevser

Hz. Ali'nin (a.s) hayatını genel anlamda beş bölümde inceleyebiliriz.

1- Doğumundan Hz. Peygamber'in Bi'setine

2- Bi'setten Hz. Peygamber'in hicretine

3- Hicretten Hz. Peygamber'in (s.a.a) vefatına

4- Resulullah'ın (s.a.a) vefatından kendi hilafetine

5- Hilafetinden şehadetine

Dolayısıyla bu kitabın bölümlendirilmesi de üstteki başlıklar esasınca yapılmıştır. Bu beş bölümde Hz. Ali'nin (a.s) sıradan hayatı yetkin bir dil ve delilli bir şekilde beyan edilmiştir. Biz mümkün mertebe her türlü mübalağadan ve temelsiz tahminlerden uzak olmaya çalıştık. Kaynaklara başvurduk. Bu hususta ne sıkıcı detaylara daldık ve ne de anlaşılmaz özetlemelere giriştik. İnsanlar için sıkıcı olmayacak bir şekilde kaynaklara müracaat ettik ve yeterli ölçüde beyan etmeye çalıştık.

Not: Bir önceki baskıya göre eklenen bölümlerle beraber...

Velayet Nuru İmam Ali

21 Takdim
24                   Bu Kitap Hakkında
25                   Hatırlatma
37                                             İkinci Bölüm - Bİ'SET'TEN SONRA HİCRET'TEN ÖNCE HZ. ALİ
39                                                                                                           1) İlk İman Eden Kişi
40                                                                                                                                   Kimse Hz. Ali'den Öne Geçemedi
41                                                                                                                                                                   Afif Kindî'nin Rivayeti
43                                                                                                                                                                   Me'mun'un İshak'la Münazarası
46                                                                                                           2) Hz. Ali'nin Faziletlerinin Yayılmasının Engellenmesi
49                                                                                                                                                                     İlk Yardımcı
52                                                                                                                                                                     Bu Tarihî Belgenin Kaynakları
52                                                                                                                                                                     Tarihî Gerçeklerin Gizlenmesi
54                                                                                                                                                                     İskafî'den Bir Söz
59                                                                                                           3) Eşsiz Fedakârlık
59                                                                                                                                 Vahiy Evine Saldırı
60                                                                                                                                 Benî Ümeyye Asrının Canisi
61                                                                                                                                 Yakışıksız Taassuplar
62                                                                                                                                 Cevap
64                                                                                                                                 Hz. Ali'nin Fedakârlığına İki Açık Delil
69                                                                                  1) Bu Bölümün Özeti
69                                                                                                         1- Savaş Meydanlarında Kahramanlık ve Fedakârlık
70                                                                                                         2- Vahyin Yazılıp Saklanması
70                                                                                                         Hz. Ali'nin Hicreti
72                                                                                                         Kureyş Hz. Ali'nin Takibinde
74                                                                                  2) İki Büyük Fazilet
75                                                                                                         Birlik ve Kardeşlik Bağı
76                                                                                                         Ali (a.s) Hz. Peygamber'in Kardeşidir
77                                                                                                         Hz. Ali'nin Başka Bir Fazileti
79                                                                                  3) Bedir Savaşı'nın Eşsiz Kahramanı
82                                                                                                                          Hakikati Gizlemek
82                                                                                                                          Hak ve Batıl Safları Karşı Karşıya
84                                                                                  4) Ali (a.s), Resul-i Ekrem'in (s.a.a) Damadı
84                                                                                                                                Hz. Zehra'yı (s.a) İsteyenler
86                                                                                                                                Rûhî, Fikrî ve Ahlâkî Denklik
86                                                                                                                                Nikâh ve Düğün Masrafı
87                                                                                                                                Hz. Zehra'nın Mihri
89                                                                                  5) Emirü'l-Müminin'in Uhud Savaşı'ndaki Fedakârlığı
91                                                                                                                                             Hedefe İnanç ve Fedakârlık
92                                                                                                                                             Hz. Ali'nin Fedakârlığı Üzerine
95                                                                                  6) İslâm'ın Şirke Karşı Kesin Zaferi
98                                                                                                                            Bu Fedakârlığın Değeri
100                                                                                  7) Hayber Savaşı ve Üç Büyük Ayrıcalık
103                                                                                                                                İslâm'ın Parlak Zaferi
103                                                                                                                                Hz. Ali'nin Hz. Peygamber'e Nispet Derecesi
106                                                                                  8) Düşman Türeten Adalet
110                                                                                  9) Hz. Peygamber'in Özel Temsilcisi
113                                                                                                                      Tutarsız Taassuplar
115                                                                                  10) Müslümanların Geleceğine Yönelik Plân
117                                                                                                                                 İmamet Hakkında İki Görüş
121                                                                                                                                 Gadir-i Hum Vakıası
126                                                                                                                                 Gadir-i Hum Olayı Asla Unutulmayacak
263                                                    1) Halkın Hz. Ali'nin Hilâfetine Yönelme Nedenleri
263                                                                                                         Osman Aleyhine Kıyamın Kökenleri
264                                                                                                         Kıyamın Sebepleri
265                                                                                                                            1. Sebep: İlâhî Hadlerin Uygulanmaması
268                                                                                                         Yersiz Mazeretler
271                                                                                                                          2. Sebep: Beytülmalin Ümeyye Oğulları Arasında Taksimi
272                                                                                                         İslâm'ın Beytülmal Hakkındaki Görüşü
274                                                                                                                                                      3. Sebep: Emevî Hükümetinin Tesisi
276                                                                                                                                                      4. Sebep: Peygamber Dostlarının Dövülüp Tartaklanması
276                                                                                                                                                      1- Abdullah b. Mes'ud'un Dövülmesi
279                                                                                                                                                      2- Ammar Yasir'in Dövülmesi
281                                                                                                                                                      5. Sebep: Şahsiyetlerin Sürgünü
281                                                                                                                                                      Malik-î Eşter Ve Arkadaşlarının Sürgün Edilmesi
283                                                                                                                                                      Sürgün Edilenler Kimlerdi?
285                                                    2) Muhakeme Olayı ve Osman'ın Katli
285                                                                                         Beş Faktörün Reaksiyonu
287                                                                                         Osman'ın Evinin Muhasara Edilmesi
288                                                                                         Halife'nin Ayaklananlara Karşı Taahhüdü
290                                                                                         İnkılâp Önderlerinin İdam Hükmü
291                                                                                         Muhasara Günlerinde Halife'nin Mektupları
292                                                                                         Mervan'ın Taktiği Osman'ın Katlini Hızlandırdı
293                                                    3) Halkın Hz. Ali'ye Biati ve Sonrası
295                                                                                           İnkılâpçıların Hz. Ali'ye Biati
297                                                                                           En Doğal Biat
298                                                                                           Tarihin Büyük Uydurukçusu
299                                                                                           İhtilâf ve Ayaklanmaların Kökü
301                                                    4) Hz. Ali'ye Muhalefetin Nedenleri
302                                                                                       Beytülmalin Taksiminden Önceki Hutbesi
303                                                                                       Beytülmalin Taksim Edilme Şekli
303                                                                                       Önceki Valilerin Azledilmesi
305                                                                                       Muaviye'yi Azletmedeki Acelenin Sebebi
307                                                                                       Fırsat Kaçardı
308                                                                                       Miraslık Bir Hükümetin Tesisi
309                                                    5) Muaviye ve Yıllanmış Hilâfet Arzusu
312                                                                                              Bahanenin Adı; Osman'ın Katilleri
314                                                    6) Ahdini Bozanlarla Savaş (Cemel Savaşı)
317                                                                                                Çocukça Mazeret!
317                                                                                                Nifak Ve İki Yüzlülük
318                                                                                                Ahdini Bozanların Ayaklanma Sebebi
319                                                                                                Ayşe'nin Yarı Yoldan Mekke'ye Geri Dönmesi
320                                                                                                Ali Muhaliflerinin Üssü
320                                                                                                Cemel Savaşı'nın Masrafı
323                                                    7) Hz. Ali'nin Ahdini Bozanları Yakalaması
324                                                                                                Ordunun Yenilenmesi
325                                                                                                Ahdini Bozanların Basra Yolunda
327                                                                                                Hızlı Hareket
328                                                                                                Ahdini Bozanlar Basra'ya Yaklaşıyor
331                                                                                                Ahdini Bozanların Sorgulanması
331                                                                                                İki Taraf Arasında Geçici Sulh
332                                                                                                                                 a) Talha ve Zübeyir'in Biat Şeklinin Sorgulanması
333                                                                                                                                 b) İmam'ın (a.s) Görüşünün Alınması
335                                                    8) Kanlı Darbe
336                                                                   Valinin Akıbeti
336                                                                   Hekim b. Cebelle'nin Kıyamı
337                                                                   Hz. Ali'nin Darbeden Haberdar Olması
338                                                                                                        1- Muhammed b. Ebîbekir'i Kûfe'ye Göndermesi
338                                                                                                        2- İbn Abbas Ve Malik-î Eşter'i Göndermesi
338                                                                                                        3- Hz. Hasan (a.s) Ve Ammar Yasir'i Göndermesi
341                                                                   Ebu Musa'dan Sonuç Vermeyen Çaba
342                                                                   Ebu Musa'nın Valilik Makamından Azli
343                                                    9) Zîkar'dan Basra'ya Doğru Hareket
346                                                                                         Ka'ka' b. Amr'ın Gönderilmesi
347                                                                                         İmam'ın Düşman Gücünü Azaltma Siyaseti
347                                                                                         Ali (a.s) Talha ve Zübeyir'le Görüşüyor
349                                                                                         Zübeyir'in Oğlunun Konuşmasına İmam Hasan'ın Cevabı
350                                                                                                                                                   Hz. Ali'nin Konuşması
351                                                                                         Hz. Ali'nin En Son Hücceti
353                                                    10) Ali Ordusunun Kahramanlıkları ve Cemel'in Düşüşü
353                                                                                                               Ahdini Bozanlar Saldırıyı Başlattı
356                                                                                                               Hz. Ali'nin Ordusuna Moral Sloganı
356                                                                                                               Cemel'in (Deve'nin) Ayaklarının Kesilmesi
358                                                                                                               Talha Ve Zübeyir'in Akıbeti
359                                                                                                               Zübeyir'in Katli
359                                                                                                               Cemel'de Ölenlerin Sayısı
360                                                                                                               Ölenlerin Defni
361                                                                                                               Hz. Ali'nin Ölenlerle Konuşması
363                                                                                                               Basra'nın Düşmesi, Mektuplar Yollanması Ve Ayşe'nin Medine'ye Gönderilmesi
364                                                                                                               İmam'ın (a.s) Basra'daki Konuşması
365                                                                                                               Halis Niyet Amel Derecesindedir
366                                                                                                               Beytülmalin Taksimi
366                                                                                                               Ayşe'nin Medine'ye Gönderilmesi
367                                                                                                               Valilerin Atanması
369                                                    11) Kûfe, İslâmî Hilâfetin Merkezi
372                                                                                           Valilerin tayininde Adalet
372                                                                                           Açık Siyasî Atmosfer
375                                                                                           Hz. Ali'nin Kûfe'de İlk Cuma Hutbesi
376                                                                                           Valiler Gönderilmesi
377                                                                                           Hz. Ali'nin Valilerinden Bazısına Mektupları
377                                                                                                                                          Hemedan Valisine Yazdığı Mektup
379                                                                                                                                          Azerbaycan Valisi Eş'as'a Yazdığı Mektup
381                                                    12) Sıffin Savaşı'nın Nedenleri
381                                                                                       Hz. Ali'nin Muaviye'ye Kesin Mesajı
383                                                                                       İmam'ın (a.s) Şam Elçisi
384                                                                                       Muaviye'den Biat İstemedeki Hedef Onun Azli İdi
384                                                                                       Muaviye'nin Konuyu Şam Halkına Sunması
385                                                                                       Muaviye'nin Sözlerinin Analizi
387                                                    13) Muaviye'nin Hz. Ali'ye Karşı Misilleme Girişimi
387                                                                                                          Muaviye'nin Amr b. As'a Mektubu
387                                                                                                          İki Eski Siyasetçinin İşbirliği
393                                                                                                          Amr b. As'ın Şeytanî Plânlarının İcrası
394                                                                                                          Muaviye'nin Şurahbil'e Mektubu
394                                                                                                          Muaviye'nin, Kabile Şeyhleri Ve Basiretsiz Zahitlerden Yardım İstemesi
396                                                                                                          Şam Zahidin'in İmam'ın Elçisiyle Müzakeresi
398                                                                                                          Cerir'in İtmam-ı Hücceti
398                                                                                                          Cerir'in Şam'daki Başarısızlığının Sebepleri
399                                                                                                          Muaviye'nin Son Plânı
400                                                                                                          Hz. Ali'nin, Temsilcisine Cevabı
401                                                                                                          Cerir, Muaviye'yle Anlaşmakla İtham Ediliyor
403                                                                                                          İmam'ın (a.s) Elçisinin Şam'dan Dönüşü
404                                                                                                          Cerir'in İmam'ın Huzurunda Muhakemesi
405                                                                                                          Muaviye'nin İslâmî Şahsiyetlere Mektupları
406                                                                                                          Abdullah b. Ömer'in Cevabı
406                                                                                                          Muaviye'nin Bu mektupları Yazma Hedefi
407                                                                                                          Muaviye'nin Sa'd b. Vakkas'a Mektubu
407                                                                                                          Sa'd b. Ebî Vakkas'ın Cevabı
407                                                                                                          Muhammed b. Mesleme'ye Mektubu
408                                                                                                          Muaviye'nin Mektuplarının İçerik ve Sebepleri
409                                                                                                          Şam'da Bir Hatip
411                                                                                                          Sahabe Çocuklarından İstimdat
412                                                                                                          Osman'ın Katillerinin Teslim Edilmesi Sorunu
415                                                    14) Ali Ordusunun Sıffin Savaşı'na Hazırlanması
415                                                                                                        Öncü Birlikler Nuhayle Ordugâhı'nda
417                                                                                                        Hz. Ali'nin Konuşması
418                                                                                                        Malik-î Eşter'in Konuşması
418                                                                                                        Ali (a.s) Ordusunda Muaviye'nin Casusları
420                                                                                                        Maskeler düşüyor
421                                                                                                        Beklemek Ya da Şam'a Doğru Hareket
422                                                                                                        Öfke Hâlinde Sabır
423                                                                                                        İmam'ın (a.s) Son Kararı
423                                                                                                        İslâmî Cihatta Üç Önemli Esas
424                                                                                                        Askerlere Moral Takviyesi
425                                                                                                        Yol Seçmede Özgürlük
426                                                                                                        Ali Ordusunun Önde Gelen Komutanları
426                                                                                                        Öncü Birliklerin Gönderilmesi
428                                                    15) Hz. Ali'nin Sıffin Meydanına Doğru Hareketi
430                                                                                                      İmam'ın (a.s) Kerbela'dan Geçişi
431                                                                                                      Ali (a.s) Sabat ve Medain'de
432                                                                                                      Enbar Çiftçilerinin İmam'ı (a.s) Karşılaması
434                                                                                                      Ali (a.s) Rakka'da
435                                                                                                      Rakka'dan Muaviye'ye Mektup
435                                                                                                      Ali (a.s) Bir Köprü Yaparak Fırat'tan Geçti
436                                                                                                      Ali (a.s) Şam Topraklarında
437                                                                                                      Muaviye'nin Sıffin'e Doğru Hareketi
437                                                                                                      İmam'ın (a.s) Sıffin'e Girişi
438                                                                                                      İmam'ın (a.s) Sabrı
439                                                                                                      Saldırı Emri Ve Engellerin Kaldırılması
441                                                                                                      Gücün Zirvesinde İlkelere Bağlılık
442                                                                                                      Fırat'ın Kurtarılmasından Sonra
444                                                    16) Son uyarılar
444                                                                     Muaviye'ye Üç Elçi Gönderilmesi
445                                                                     Irak Ve Şam Karilerinin Bir Araya Gelişi
447                                                                     Dağınık Saldırılar
448                                                                     Ebu Umame ve Ebu'd-Derda
448                                                                     Muaviye Tarafından Çıkarılan, Fırat Üzerindeki Barajın Tahrip Edileceği Şayiası
449                                                                     Muhalefetin Telâfisi
450                                                                     Hicrî 37 Yılı Hadiseleri
451                                                                     Muaviye'nin Cevabının Tahlili
453                                                                     Muaviye'nin Elçileri İmam'ın (a.s) Huzurunda
455                                                    17) Sıffin Savaşı'nın Kaderinin Tayini
457                                                                                              Askerî Kolların Hareketi
460                                                                                              Hz. Ali'nin (a.s) Konuşması
462                                                    18) Toplu Saldırı Başlıyor
465                                                                                  İmam'ın (a.s) Ordu Komutanlarının Ateşli Hitabeleri
465                                                                                                                                          1- Bu Kur'an'ı Kim Eline Alacak?
466                                                                                                                                          2- İki Hucr'un Savaşı
466                                                                                                                                          3- Abdullah b. Budeyl'in Şam Ordusunun Sol Kanadına Taarruzu
469                                                                                  Leylet'ul-Herir'e Kadar Savaşın Devamı
469                                                                                  10. Günün Hadiseleri
470                                                                                  Sağ Kanadın Düzene Sokulması
471                                                                                  Kendin Öldürüp, Kendin Yas Tutuyorsun!
472                                                                                  Tarih Tekerrür Ediyor
473                                                                                  Şimr b. Zilcevşen İmam'ın (a.s) Safında
473                                                                                  Şahadetle Övünme Kültürü
474                                                                                  Bir Askerî Taktik
475                                                                                  Kora Kor Savaşta Artan Siyasî Hareketlilik
481                                                                                  Ammar Ve İsyankâr Topluluk
482                                                                                  Ammar'ın Konuşması
483                                                                                                       Ammar'ın Ali (a.s) Ordusuna Katılmasının Tepkileri
487                                                                                  Sıffin Savaşı'nda Hz. Ali'nin Hamasetleri
487                                                                                                                              1- Ali (a.s) Ok Yağmuru Altında
489                                                                                                                              2- Muaviye'nin Kölesi Haris'i Öldürmesi
489                                                                                                                              2- Muaviye'nin Kölesi Haris'i Öldürmesi
489                                                                                                                              3- Ali (a.s) Muaviye'yi Vuruşmaya Çağırıyor
490                                                                                  Bir Şehit oğlunun Şecaati
491                                                                                  Aslan Pençesinde Bir Tilki
491                                                                                  Amr b. As'ın Malik-î Eşter'le Karşılaşması
492                                                                                  Takva Ehli Genç Ve Dünya Dostu İhtiyar
493                                                                                  Şam Askerlerinin Moral Çöküntüsü
493                                                                                  Tarih Tekerrür Ediyor
494                                                                                  Muaviye'nin Barış Israrı
497                                                    19) Sıffin Savaşı'nın ve İslâm Tarihinin Seyrinin Değişmesi
504                                                    20) Hakemlik Meselesi ve Baskı Grubu
504                                                                                         Muaviye'nin Ali'ye (a.s) Mektubu
505                                                                                         Hz. Ali'nin Muaviye'nin Mektubuna Cevabı
506                                                                                         Hakemlerin Seçimi (Hakemeyn)
509                                                                                         Hakemlik Anlaşmasının Dikta Edilmesi
511                                                                                                                                Sulh Namenin Metni
513                                                                                                                                Hakemlik Anlaşmasının Ali (a.s) Ordusundaki Yankıları
514                                                                                                                                Dördüncü Dikta
515                                                                                                                                Esirlerin Serbest Bırakılması
516                                                                                                                                Ali (a.s) Hakemliğin Durumunu Kontrol Altına Alıyor
517                                                    21) İmam Ali'nin (a.s) Sıffin'den Kûfe'ye Dönüşü
520                                                                                                           Ali (a.s) Habbab b. Eret'in Kabri Başında
521                                                                                                           Hz. Ali'nin Ebu Musa İle Konuşması
521                                                                                                           Şureyh b. Hani'nin Ebu Musa İle Konuşması
522                                                                                                           Ahnef'in, Ebu Musa ile Konuşması
523                                                                                                           Sa'd b. Vakkas Ve Oğlu Ömer
524                                                                                                           Maviye'nin Durumdan Rahatsızlığı
524                                                                                                           Hakemlik Nifakının Sonu
530                                                    22) Nehrevan Savaşı veya Mızraklara Kur'ân Takmanın
532                                                                                                            Haricîlerin Kökleri
534                                                                                                            Haricîlerin Diğer Bir Kökü
535                                                                                                            Haricî Ekolleri
536                                                                                                            Haricîlerin Çirkin Tezahüratları
537                                                                                                                                                1- Hususî Mülakatlar
538                                                                                                                                                2- Cemaat Namazına Katılmayarak Hükümete İtiraz
539                                                                                                                                                3- "Hüküm Ancak Allah'ındır" Sloganı Atma
541                                                                                                            İmam'ın (a.s) Özgür ve Yüce Kişiliği
542                                                                                                            İmam Ali'nin (a.s) Hidayete Yönelik Çabaları
542                                                                                                                                                            İbn Abbas'ın Haricîler İle Görüşmesi
545                                                                                                                                                            İmam (a.s) Şahsen Haricîler'in Ordugâhına Gidiyor
546                                                                                                                                                            Dost Görünümlü Düşmanın Şerri
547                                                                                                                                                            Haricîlerin Hidayeti İçin Yeni Bir Girişim
548                                                                                                                                                            Diğer Bir Münazara
550                                                    23) HaricÎler'in Muhalefet Sebeplerinin Analizi
551                                                                                                    1- Şahısların Din Üzerindeki Hâkimiyeti
551                                                                                                    2- Müddet Tayini
552                                                                                                    3- İnsan Hâkimiyetinin Allah'ın Hâkimiyetiyle Çatışması
553                                                                                                    Hakemiyet, Son Umut
555                                                                                                    Fesadın Kökünü Kazımak
559                                                                                                                               Abdullah'ın Katillerini Cezalandırma Kararı
561                                                                                                                               Son İtmam-ı Hüccet
563                                                                                                    Haricîler Fitnesinin Sonu
567                                                                               1) Yağmacılık, Emniyet ve Huzuru Bozmaya Yönelik Hareketler ve Feci Katliamlar
568                                                                                                                                                                 1- Zahhak b. Kays'ın Yağmacılığı
571                                                                                                                                                                 2- Busr'un Hicaz ve Yemen'e Gönderilmesi
572                                                                                                                                                                 Busr'un Hareket Etmesi
576                                                                                                                                                                 3- Süfyan b. Avf'ın Yağmacılığı
579                                                                               2) Mısır'ın Fethi ve Muhammed b. Ebîbekr'in Şahadeti
582                                                                                                                                        Hz. Ali'nin (a.s) Valisi ve Tarafsız Kimseler
585                                                                                                                                        Bazılarını Ağlatırken Bazılarını Sevindiren Ölüm
585                                                                                                                                        İmam'ın Muhammed b. Ebîbekir'e Yazdığı Mektup
586                                                                                                                                        Muhammed b. Ebîbekir'in İmam'a Yazdığı Mektup
586                                                                                                                                        Amr'ın b. As'ın Mısır'a Gönderilmesi
588                                                                                                                                        Muhammed b. Ebîbekir'in Şahadeti
589                                                                                                                                        Hz. Ali Muhammed'in Şehit Olduğunu Öğreniyor
590                                                                                                                                        İmam'ın Son Hutbesi
593                                                                               3) İmam Ali'nin (a.s) Hayatının Son Yaprağı
593                                                                                                                               İbadet Mihrabında Şahadet
597                                                                                                                                                           Şahadet Gecesinde İmam (a.s)
602                                                                                                                               Ali'nin (a.s) Yasında

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar