Düşünce ve Araştırma

Terazi

Terazi 312 Sayfa
Yazar : H. Şeyh Necmeddin Tabesî Yayınevi : Hac ve Ziyaret Araştırma Merkezi

Diliyle şehadeteyni söyleyenin Müslüman sayıl-ması, kan ve canının güvencede olması, bir Müslü-man'ın hak ve sorumluluklarına sahip olması, dinin çok önemli görevlerinden ve zorunluluklarındandır. İnsanın kendisini zora düşürüp kılı kırk yararak; ti-tizlikle başkasının kalbine imanın yerleşip yerleşmediğine ya da sadece dilde Müslüman olup olmadığına bakması kesinlikle dinde yoktur. Vahabiler, böylesine önemli bir konuyu dinin zaruri işlerinden kabul etmedikleri gibi bunun karşısında kabullerini benimsemedikleri kimselerin tekfir edilmesini zorunlu bilmektedirler.

Terazi

13 ÖNSÖZ
21 ÖNSÖZ
27                           VAHABİLERİN ŞEFAAT HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ
28                           ŞEFAATİN ANLAMI
28                           ŞEFAATTEN FAYDALANMAK
29                           ŞEFAAT EDENİN (ŞEFİ'İN) ROLÜ
31                           ŞEFAAT EDENLER
31                           DÜNYADAKİ ŞEFAATÇİLER
31                                                     1-Tövbe
32                                                     2-İman
32                                                     3-Salih Amel
33                                                     4-Kurân
33                                                     5-Peygamberler
33                                                     6-Melekler
34                                                     7-Müminler
35                           KIYAMET GÜNÜNÜN ŞEFAATÇİLERİ
35                                                              1-Peygamberler
36                                                              2-Melekler
36                                                              3-Şehitler
37                                                              4-Müminler
40                           MELEKLERİN ŞEFAATİ
42                           HACERÜ'L-ESVED'İN ŞEFAATİ
43                           ÖLÜLERİN ŞEFAATİ
45                           PEYGAMBER'İN ÖLÜM SONRASI (S.A.A) HAYATI
49                           ÂLİMLERİN ÖLÜM SONRASI YAŞAM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
53                           ÖNEMLİ BİR SORU
60                           SUBKÎ'NİN RUH’UN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ
63                           RİVAYETLERDE ŞEFAAT
64                           SAHABENİN BAKIŞ AÇISINDA ŞEFAAT İSTEMEK
67                  VAHABİLİĞİN GÖRÜŞÜ
67                  VAHABİLİK GÖRÜŞÜNÜN ELEŞTİRİSİ
69                                                           a) Hz. Zehra'nın (s.a) Babasının Tertemiz Kabrinin Toprağından Bereket Umması
69                                                           b) Ebu Eyyüb el-Ensarî'nin Peygamber’in (s.a.a) Kabrinden Bereket Umması
70                                                           c) Bilal'in Peygamber’in (s.a.a) Kabrinden Bereket Umması
71                                                           d) İbn-i Ömer'in Teberrükü
71                                                           e) İbn-i Münkedir'in Teberrükü
72                  EHLİSÜNNET FAKİHLERİNİN GÖRÜŞ VE FETVALARI
76                  KABRİN ÖPÜLMESİ HAKKINDA BİR RİVAYET
77                  PEYGAMBER'İN (S.A.A) MİNBERİNDEN BEREKET UMMAK
79                  FAKİHLERİN TEBERRÜK UMMAK HAKKINDAKİ FETVALARI
80                  PEYGAMBER'İN (S.A.A) KABRİNİN TOPRAĞINA TEBERRÜK
82                  MEDİNE TOPRAĞININ HASTALIKLARA ŞİFASI
85                  ALTIN VE SİKKEDEN (METAL PARA) BEREKET UMMAK
92                  MERV TAŞINDAN TEBERRÜK UMMAK
92                  BAZI KABİRLERDEN VE CENAZELERDEN BEREKET UMMAK
97                   VAHABİLERİN GÖRÜŞÜ
98                   BU GÖRÜŞÜN ELEŞTİRİSİ VE İNCELENMESİ
101                   SEMHÛDÎ'NİN SÖZLERİ
104                   ÖLÜDEN YARDIM İSTEMEK
105                   DUANIN ISTILAHİ MANASI
107                   PEYGAMBERLERDEN YARDIM İSTEMEK
110                   ÂMÂNIN PEYGAMBER'İN (S.A.A) KABRİNDEN YARDIM İSTEMESİ
113                   KABİRLERDEN YARDIM İSTEMEK (İSTİĞASE)
113                                                             1-Peygamber’in (s.a.a) Kabrinden Yardım İstemek
114                                                             2-Kahire'de "Re'su'l-Hüseyin" (Hz. Hüseyin'in Mübarek Başı)'ndan Yardım İstenmesi
115                                                             3-Âmâ Bir Ferdin "Re'su'l Hüseyin"in (a.s) Türbesinden Yardım İstemesi
116                                                             4-İbn-i Hibbân'ın İmam Rıza'nın (a.s) Kabrinden Şefaat Arayışı
117                                                             İbn-i Hibbân İle Tanışalım
118                                                             5-İbn-i Huzeyme'nin İmam Rıza'nın (a.s) Kabrinin Kenarında Ağlaması
119                                                             İbn-i Huzeyme'yi Tanıyalım
120                   KABİRLERDEN YARDIM İSTEMENİN ÖRNEKLERİ
123                   İMAM KAYRAVANÎ'NİN GÖRÜŞÜ
126                   PEYGAMBER'İN (S.A.A) KABRİNDEN YARDIM İSTENMESİ KISSALARI
128                                                                                1-Münkedir'in Kıssası
128                                                                                2- Misafirleri Ağırlama
129                                                                                3-Bir Dilim Ekmekle Ağırlama
129                                                                                4-Bereketli Para
130                                                                                5-Bir Kâse Süt
131                                                                                6-Lezzetli Hurma
131                                                                                7-Sulu Et Arzusu
132                                                                                8-Aç Birisinin Arzusu
134                                                                                9- Semhûdî'den Bir Kıssa
137                    PEYGAMBER'İN (S.A.A) KABRİNİN ZİYARETİ
138                    İBN-İ TEYMİYYE GÖRÜŞÜNÜN ELEŞTİRİSİ VE ANALİZİ
138                                                                                1-Kurân-ı Kerim
141                                                                                2- Rivayetler
145                                                                                3- Sahabenin Ameli
146                                                                                4-Akıl
147                    ZİYARET İÇİN YOLA ÇIKMA HAKKINDAKİ HADİSİN İNCELENMESİ
152                    İBN-İ TEYMİYYE'NİN SANILARI KARŞISINDA ÂLİMLERİN KONUMU
156                    KABİR VE TÜRBELERİN ZİYARETİ
156                                                     Kabirlerin Ziyareti Hakkındaki Rivayetler
159                    SAHABE VE TABİİNİN AMELİ
162                    ZİYARET KABİRLERİ
170                    EHLİSÜNNET FAKİHLERİNİN GÖRÜŞÜ
172                    PEYGAMBER'İN (S.A.A) ANNESİNİN KABRİNİ ZİYARETİ
172                    PEYGAMBER'İN (S.A.A) ANNE VE BABASININ İMANI
177                                                                  Önemli Bir Nokta
192                İBN-İ TEYMİYYE GÖRÜŞÜNÜN ELEŞTİRİLMESİ
200                ÂLİMLERİN VAHABİLİKLE MUHALEFETİ
202                KIBLEYE DOĞRU VEYA PEYGAMBER'İN (S.A.A) KABRİNE DOĞRU DUA
202                                                                             İbn-i Teymiyye'nin İddiasının Cevabı
206                KABİRLERİN MESCİT YAPILMASI
207                RİVAYETİN ELEŞTİRİ VE ANALİZİ
215                  VAHABİLİĞİN GÖRÜŞÜ
217                  VAHABİLERİN FETVALARININ ELEŞTİRİSİ VE İNCELENMESİ
223                  VAHABİLERİN EBU ZÜBEYR'İN RİVAYETİNE DAYANMALARI
225                  SAHABE VE MÜSLÜMANLARIN YAŞAM VE DAVRANIŞ TARZI
226                  PEYGAMBER'İN (S.A.A) KABRİ ÜZERİNİN YAPILMASI
228                  SAHABE VE DİĞERLERİNİN KABİRLERİ
235                  RİVAYET SENEDİNİN İNCELENMESİ
242                  RİVAYETİN DELALET VE MANASININ İNCELENMESİ
247                      VAHABİLİĞİN GÖRÜŞÜ
247                     VAHABİLİK GÖRÜŞÜNÜN ELEŞTİRİSİ VE İNCELENMESİ
248                     MÜSLÜMANLARIN SİRETİ
250                     RİVAYETİN ELEŞTİRİSİ VE İNCELENMESİ
251                     RİVAYETİN DELALETİ VE ANLAMI
254                  VAHABİLİK GÖRÜŞÜNÜN ELEŞTİRİSİ VE ANALİZİ
259                  NEZRİN MÜSLÜMANLARIN SİRETİNDEKİ YERİ
264                  ÂLİMLERİN NEZİR HAKKINDAKİ FETVALARI
269               VAHABİLİĞİN GÖRÜŞÜ
277               SAHABENİN SİRETİ
281                      DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI DÜZENLENMESİ
283                      VAHABİLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
286                      ÂLİMLERİN SÖZLERİ VE SİRETİ
287                                                        Rivayetin Analizi
289                                                        Rivayetin Manası ve Tefsiri
291                      SON SÖZ
297                      KAYNAKLAR
297                      KAYNAKLAR

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar