Ahlak ve İrfan Kur'an ve Hadis

Miraçtaki Sırlar

Miraçtaki Sırlar 272 Sayfa
Yazar : Ayetullah Misbah Yezdi Yayınevi : Sekaleyn

Arz etti: Rabbim, katındaki en faziletli amel hangisidir?

Buyurdu: Benim için en faziletli amel, kulumun bana tevekkül edip, verdiğim her şeye razı olmasıdır.

Ey Ahmet! Dört grubu sevmek bana vaciptir; birbirlerini benim için sevenler, benim için benim sevmediklerimle ilişkisini kesenler, benim için bir birleriyle dostluk kuranlar ve sadece bana tevekkül edenler. Benim sevgime bir sınır yoktur, ne zaman bir belirti göndersem, peşi sıra başka bir belirtiyi de onlar için gönderirim.

Benim dostlarım; benim kendilerine baktığım gibi, onlar da benim kullarıma bakarlar, ihtiyaçlarını halka götürmezler. Karınları asla haram malla dolmaz, dünyadaki sevinçleri benim zikrim, sevgim ve onlardan hoşnut olmamdır.

Ey Ahmet! Eğer insanların en çok sakınanı olmak istiyorsan, dünyaya karşı ilgisiz, ahirete karşı ise çok istekli ol.

Birinci Bölüm'den

Miraçtaki Sırlar

33                                                        Kuran'a Göre Tevekkül Gerçeği
37                                                        Masumların Dilinden; Tevekkül
42                                                        Allah'a İmanın Şartı; Tevekkül
43                                                        Tevekkül ve Çalışmanın Gerekliliği
46                                                        Hz. İbrahim'in Allah'a Olan Tevekkülü
47                                                        Tevekkül ve İlâhî Kadere Hoşnutluk
50                                                        Allah'ın İnsan İçin Hep İyilik İstemesi
59                                                                    Allah'ın Sevdiği Kimseler
60                                                                    İlâh-i Aşkın Yolu
65                                                                    Allah Dostlarının Özellikleri
67                                                                    Müminlerin Sevinç ve Mutlulukları
69                                                                    Zahit ve Takvalı Olmanın Yolu
76                                                   Dört Özellik
78                                                   Açlıktan Maksat
78                                                   Açlık ve Susmanın Faydaları
85                                               Namazın Hakikati
87                                               Namazın Önemi
90                                               Namaz ve Allah'ın Azametini Düşünmek
100                                                        En Büyük Lezzet; Allah'ı Anmak
108                                                      Allah'ı Seven Fakirlerin Özellikleri
110                                                      Fakirlik ve Zenginlik Bir Sınama Vesilesi
115                                                      Fakirlerle Oturup Durmak
126                                                        İnsan ve Nefsanî İstekler
137                                                           Dünya Ehli ve Ahiret Ehli Olanlar
142                                                           Dostluk ve Düşmanlık Ölçüsü; İslâm
143                                                           Dünya Ehlinin Özellikleri
156                                 Âlimlerin ve Allah Dostlarının Belirgin Özelliği
161                                 Allah Dostlarının İlahi Azamet Karşındaki Korkuları
165                                 Ahiret Ehlinin Allah'a Yönelişi
168                                 Allah Dostlarının Allah'ı Özsel Tanımaları
171                                 Ahiret Ehliyle Dünya Ehli Arasındaki Fark
175                                 Nefisle Mücadelenin Önemi
176                                 Rububi Cemalde Yok Oluş
179                                 Allah'ın Dostlarına Olan İnayetleri
188                                       Zahitlerin İbadet ve Kullukları
191                                       Allah'a İbadetin Kısımları
194                                       Allah'a Ulaşmak İçin Atılacak İlk Adım
200                                              Allah'a Ulaşma Yolu O'na İtaat
202                                              Allah Dostunun Gönlünü Dirilten
204                                              Orucun Üç Önemli Faydası
216                                                                           Allah'a Yönelişin Sonucu; Dünyayı Önemsememek
217                                                                           Müminin En Büyük İsteği; Allah'ın Rızası
225                                                          Mutlu Yaşamın Özellikleri
230                                                          Ebedi Yaşamın Özellikleri
240                                                        Müminin Sadece Allah'ı ve Onun Nimetlerini Düşünmesi
242                                                        Kalp Gözü Açılan Müminin Dünyaya Bakışı
245                                                        Rıza Makamına Ulaşanların Üç Özelliği
253                                                     Hedef Sadece Allah'a Ulaşmak Olmalı
255                                                     Hz. Muhammed'in Diğer Peygamberlerden Üstün Oluşu
257                                                     Az Yeme ve Az Konuşmanın Faydaları
259                                                     Hakkıyla İbadet Edenlerin Özellikleri
261                                                     Allah'ı Sevenlerin Özellikleri
263                                                     Züht ve İbadetin İlah-i Aşkla Bağı
265                                                     Ağlamak İle Allah Sevgisi Arasındaki Bağ
267                                                     Âlimler ve Fakirlerle Arkadaşlığın Önemi

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar