Kur'an ve Hadis

El Mizan Tefsiri c.3

El Mizan Tefsiri c.3 571 Sayfa
Yazar : Allame Tabatabai Yayınevi : Kevser

el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve tanıtılması açısından kaçınılmaz ve gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu büyük tefsire her bakımdan farklı bir tefsir diyebiliriz.

Öncelikle Kur’an'ı Kur’an'la tefsir etmek bakımından farklıdır.

İkincisi Kur’an'ı hadisle tefsir etmek bakımından farklıdır.

Üçüncüsü sosyolojik bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Dördüncüsü felsefî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Beşincisi mukayeseli tefsir olmak bakımından farklıdır.

Altıncısı irfanî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Murtaza Mutahharî'nin deyimiyle “Ansiklopedik bir tefsir” olan el-Mîzan bu saydığım ve daha saymadığım birçok hususları aynı potada eritip yepyeni değerler üreten bir tefsir olmak bakımından da farklıdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tefsirler yazılacaktır. El-Mîzan’ı aşan tefsirler kuşkusuz kaleme alınacaktır. Ama el-Mîzan çığır açıcı bir tefsir olarak daha uzun bir zaman saltanatını sürdürecektir.

El Mizan Tefsiri c.3

8                       1-6. AYETLERİN AÇIKLAMASI
16                                                   Kur'an'da Azap Kavramının İfade Ettiği Anlam
22                                                   AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
31                       7-9. AYETLERİN AÇIKLAMASI
49                                                   MUHKEM, MÜTEŞABİH VE TEVİL KAVRAMLARININ AYRINTILI AÇIKLAMASI
49                                                                                                                      1- Muhkem ve Müteşabih
67                                                                                                                      2- Muhkem Ayetlerin Kitabın Anası Olmasının Anlamı Nedir?
69                                                                                                                      3- Tevilin Anlamı Nedir?
77                                                                                                                      4- Kur'ân'ın Tevilini Allah'tan Başkası Bilebilir mi?
87                                                                                                                      5- Kur'ân'ın Müteşabih Ayetleri İçermesinin Hikmeti Nedir?
104                                                   AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
136                       10-18. AYETLERİN AÇIKLAMASI
182                                                    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
185                       19-25. AYETLERİN AÇIKLAMASI
195                                                     AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
198                       26-27. AYETLERİN AÇIKLAMASI
212                                                     RIZK KAVRAMININ KUR'AN'DA İFADE ETTİĞİ ANLAM
218                                                     AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
222                                                     MÜLK İLE İLGİLİ BİLİMSEL YAKLAŞIM
228                                                     Felsefi Yaklaşım
230                       28-32. AYETLERİN AÇIKLAMASI
248                                                     AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
251                       33-34. AYETLERİN AÇIKLAMASI
259                       35-41. AYETLERİN AÇIKLAMASI
276                                                     MELEK VE ŞEYTAN KAYNAKLI İLHAMLAR VE SÖZLER ÜZERİNE
278                                                     AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
281                                                     İLHAM VE VESVESENİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
286                       42-60. AYETLERİN AÇIKLAMASI
321                                                     AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
329                                                     HADİSLER IŞIĞINDA MUHADDES İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
334                       61-63. AYETLERİN AÇIKLAMASI
343                                                    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
353                                                    Ayetle İlgili Bir Yorum
367                       64-78. AYETLERİN AÇIKLAMASI
399                                                    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
409                       79-80 AYETLERİN AÇIKLAMASI
416                                                   HZ. İSA'YLA İLGİLİ AYETLER HAKKINDA TAMAMLAYICI BİRKAÇ KONU
416                                                                                                                      1- İsa ve Annesinin Kıssası Kur'an'da Nasıl Geçer?
419                                                                                                                      2- İsa'nın Allah Katındaki Yeri ve Kendisinin Tanımladığı Konumu
420                                                                                                                      3- Hz. İsa Ne Söyledi? Onun Hakkında Ne Söylendi?
426                                                                                                                      4- Kur'an'ın Teslis İnancına Karşı Çıkışı
432                                                                                                                      5- Hz. İsa İnsanların İşledikleri Günahların Bedeli Değildir
450                                                                                                                      6- Bu Görüşler Nereden Kaynaklandı?
452                                                                                                                      7- Ehl-i Kitap Hangi Kitaba Mensuptur?
454                                                   TARİHSEL BİR ARAŞTIRMA
454                                                                             1- Bugünkü Tevrat'ın Öyküsü
456                                                                             2- Hz. İsa'nın ve İncil'in Öyküsü
478                                                   AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
481                       81-85. AYETLERİN AÇIKLAMASI
490                                                    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
493                       86-91. AYETLERİN AÇIKLAMASI
497                                                    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
499                       92-95. AYETLERİN AÇIKLAMASI
507                                                     AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
508                       96-97. AYETLERİN AÇIKLAMASI
517                                                     AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
520                                                     KABE'YLE İLGİLİ TARİHSEL BAKIŞ
522                                                     Kabe'nin Şekli
523                                                     Kabe'nin Örtüsü
524                                                     Kabe'nin Konumu
525                                                     Kabe'nin Yönetimi
527                       98-101. AYETLERİN AÇIKLAMASI
531                       102-110. AYETLERİN AÇIKLAMASI
547                       AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
556                       111-120. AYETLERİN AÇIKLAMASI

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar