Edebiyat ve Şiir

Matem-name ve Vaveyla

Matem-name ve Vaveyla 176 Sayfa
Yazar : Muallim Feyzi Yayınevi : Kevser

1842 yılında Tebriz’de doğan şair Necef’te, Kahire’de eğitim görmüş, şiirlerinde Feyzi, Süruş ve Şirzat mahlaslarını kullanmıştır. Uzun süre öğretmenlik yaptığından Muallim Feyzi adıyla tanınmıştır.
Elimizde bulunan bu çalışma şairin İmam Hüseyin’le ve Kerbelâ olayıyla ile ilgili mersiyelerinden oluşmaktadır.
Şairin 1872 yılında yayımlanan Mâtem-nâme adlı eseriyle, 1896 yılında yayımlanan Mersiye (Vâveylâ) adlı eserini içine almaktadır.
Mâtem-nâme’de kayıtlı bulunan 7 adet mersiye şiirlerin birinci bölümünü, Vâveylâ’da bulunan 12 mersiye şiirlerin ikinci bölümünü, Ali Rıza Öge’nin Bektaşi Şiirleri Antolojisi adlı yazma eserinde kayıtlı bulunan iki mersiyesiyle, Son Asır Türk Şairleri’nde kayıtlı bulunan 1 gazeli, Ek Mersiyeler adıyla üçüncü bölümünü oluşturdu.
Mâtem-nâme ile Vâveylâ’nın orijinali tıpkı basım olarak eserin sonuna eklendi.
Son yüzyılın en usta mersiye yazarı Muallim Feyzi’ nin, Mâtem-nâme ve Vâveylâ adıyla yayımladığımız çalışması Cemil Çiftçi tarafından hazırlandı.

Matem-name ve Vaveyla

17          A. Yazma Eserleri
17                           Kamus
18                           Müntehabât-ı Fârisiyye
18                           Divan-ı Eş’ar
18                           Cep Lügati
18                           Gülşen-i Râz Tercümesi
19                           Mersiyeler
20                           Eş’âr-ı Feyzî
21          B. Basma Eserleri
21                           Hayyam
21                           Kand-i Pârisî
23                           Sûz u Güdâz
24                           Usûl-i Fârisî
24                           Pâk Nihad ve Pâk Dâmen
24                           Mâtem-nâme
24                           Mersiye (Vâveylâ)
26                           İlâveli Vâveylâ Yahut Mesâib-i Kerbelâ
28            Mersiyeler ve Farklılıklar
31            Mâtem-nâme ve Vâveylâ

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Kumeyl Duasının Şerhi

    Dua, Allah ile konuşmak ve de yaratılanların yaratıcısı ile irtibat vesilesi olduğu hasebiyle dini kültürde ...
  • Tefsir Ekolleri c.2

    Kur’an-ı Kerim’i tefsirde yardım alınabilecek kaynaklardan biri, muhtelif metotlarla ayetleri tefsir etme ...