Ahlak ve İrfan Kur'an ve Hadis

İbretli Öyküler 1. Cilt

İbretli Öyküler 1. Cilt 171 Sayfa
Yayınevi : İmam Ali (a.s) Müessesesi Yazar : Mahmud NASIRİ

“Bihar’ul- Envar” kitabı Şia’nın en büyük hadis kaynaklarından biridir. Bu kitap, İslamî maarif ve bilgilerin büyük bir ansiklopedisi hükmündedir.
Bu değerli kitapta merhum Allame Meclisî tüm hadis ve rivayetleri özel bir tertip ve tanzim ile bir araya toplamıştır. Bu çalışmalarında kendi zamanının alim ve talebelerinin yardımlarından da faydalanmıştır. Allame Meclisi mezkur kitabın tedvini için ülkenin çeşitli yörelerinden gerekli olan bir çok kaynaklar toplamaya başlamış ve bu yol uğrunda elinden gelen gayreti sarf etmiştir.
Bihar’ul- Envar kitabının asıl mevzusu hadis, peygam-berlerin yaşam tarihleri ve Masum İmamların (a.s)hayatlarıyla ilgilidir. Hadisleri tefsir ve şerh ederken, pek çok fıkhi, tefsiri, kelami, tarihi, ahlaki vb. kaynaklar-dan yararlanmıştır.

Önsöz'den

İbretli Öyküler 1. Cilt

16                   1- Hz. Peygamber (s.a.a)’in Gülümsemesi
17                   2- Siraya Riayet Edin
18                   3- Resulullah (s.a.a)’in Ağlaması
20                   4- Âmanin Yanında Hicabı Korumak!
21                   5- Kötü Ahlaklilik Kabir Azabina Sebep Olur
23                   6- Bereketli On Dirhem
26                   7- Ya Resulellah! Bana Tavsiye Et!
27                   8- Yetimler İçin Ağlamak
29                   9- Dostlarla Müdara
31                   10- Çaba veya Zengin Olmak Yolu
32                   11- Hz. Ali (a.s) Adaletten Söz Ediyor
33                   12- Yabis Vadisinde Ne Geçti ?
36                   13- Kanun Çiğneyen Genç
38                   14- Hz. Ali (a.s) ve Beyt’ul- Mal
39                   15- Hz. Ali ve Öksüzler
41                   16- Ömer Hz. Ali’den Bahsediyor
43                   17- Hz. Ali’nin Hz. Fatıma’yı İstemesi
46                   18- Hz. Fatıma (a.s)’ın Çeyizi
48                   19- Hz. Fatıma’nın Tesbihatı
50                   20- Hz. Fatıma ve İlim Öğretmenin Değeri
53                   22- Önce Komşu Sonra İnsanın Kendisi
54                   23- Şaşırılacak Tebessüm
56                   24- Uyanık Köle
57                   25- Hz. Ali’nin Oğlundan Daha Şecaatli!
58                   26- Muaviye’nin Evlilik Teklifine Olumsuz Cevap
62                   27- Hayvanları Koruma
63                   28- Kim Hüseyin’im İçin Ağlayacak
64                   29- Günah Yapmak İçin Reçete!
65                   30- İmam Hüseyin (a.s)’ın Ashabının Vefakarlığı
66                   31- İbn-i Ziyad’ın Sonucu
68                   32- Ham Öğüt!
70                   33- Peygamber (s.a.a)’ın Hadisini Alaya Almanın Sonucu
72                   34- Helal Rızkı Talep Etmek Sadakadır
74                   36- Ahiret Yolculuğu İçin Azık Omuza!
76                   37- Namahrem Kadınla Şaka Yapmanın Haramlılığı
77                   38- İmam Bakir (a.s)’dan Tavsiyeler
78                   39- Eğer Kâim (a.s)’ı Mülakat Etmeden Ölürsem!
79                   40- Yeşil Yazıyla Yazılmış Bir Mektup
81                   41- Ateşin İçinde Yalın Ayak!
83                   42- Birbirinizin Nasıl Yetişiyorsunuz?
84                   43- Tuzsuz Ekmek İnfak Etmek
86                   44- İmam Sadık (a.s)'ın Şarap Meclisini Terk Etmesi
87                   45- İmamların Şiileri Cennet Ehlidir
88                   46- Altin Külçesi ve İmam Sadık (a.s)’ın Mucizesi
89                   47- Batında Maymun ve Domuz Olan İnsanlar
90                   48- Bir Hiristiyan’ı Müslüman Eden Ayet
93                   49- Yetmiş Helal Dinar İle Ticaret
94                   50- Suçsuz Kadın
97                   51- Günün Fiyatıyla Ekmek Almak
98                   52- Mal Bağışlamakla Islah Etmek
100                   53- İmam Sadık'ın Yahya Bin Halid’in Valisine Mektubu
103                   54- Fikhî Muammalar
110                   55- Memun ve Hırsız!
114                   56- Memun ve Balık Avlamak!
116                   57- Kıskançlık Alevi!
121                   58- Sevginin Faydası
124                   59- Torbalarla Oluşturulan Dağ!
125                   60- Filozof ve Kararı!
127                   61- Hz. Mehdi (a.s)’ın Doğumu
130                   62- İmam Mehdi (a.s) İle Mülakat
133                   63- Hamamci Ebu Racih ve İmam Zaman (a.s)
137                  64- Resulullah’dan Duymamış İsem Dilsiz Olayım!
139                  65- Hz. Fatime (a.s)’ın Bedduasının Kabul Olması
141                  66- Hükümetle Vedalaşmak!
143                  67- Abdulmelik Bin Mervan’ın Mekke’de Konuşması
145                  68- Hamid Bin Kahtabe’nin Cinayet Macerası!
149                  69- Kürdan ve Bir Yıl Bekletilme!
151                   70- Hz. Süleyman’ın Bilkis’le Evlenmesi
153                   71- Ben-i İsrail Behanesi!
156                   72- Cehennemden Bir Haber!
158                   73- Annenin Bedduası!
160                   74- Hakimin Burnunda Bir Kurt!
162                   75- Bir Şehrin Yere Gömülme Sebebi!
163                   76- Keşke Allah’ın Bir Merkebi Olsaydı!
165                   77- Kurtuluş Yolu
168                   78- Boşuna Giden Üç Dua
169                   79- Amelin Karşılığı
170                   80- Bencillik Asla!

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar