Tarih

12 İmam

12 İmam 661 Sayfa
Yazar : Üstad Mehdi Pişvai Yayınevi : Alulbeyt

Ehlisünnet ve Şia muhaddislerinin aktardıkları hadis ve rivayetlerden Peygamber Efendimizin kendisinden sonra 12 vekili olacağını haber verdiği açıkça anlaşılmaktadır. Müslim'in kendi Sahih'inde naklettiğine göre; "İslam'ın ululuğu bu 12 öndere bağlıdır." Müslim, Vahib b. Semere'den Peygamberimizin (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: "İslam, ancak 12 halife ile aziz olacaktır!"

İşte, bu kitapta, Hz. Ali'den Hz. Mehdi'ye kadar 12 Ehlibeyt imamının hayatlarını okuyacaksınız...

12 İmam

24 Giriş
38                             1- Arabistan Yarımadasında Yaşam Şekli
39                             2- Tetikte Bekleyen İslam Düşmanları
47         HZ. ALİ’NİN (A.S) YAŞAMINDAN KESİTLER
47                                                    1- DOĞUMDAN İSLAM PEYGAMBERİNİN Bİ’SE­TİNE KADAR OLAN DÖNEM
48                                                                                                                         PEYGAMBERİN YANINDA
49                                                                                                                         ALİ (A.S) HİRA MAĞARASINDA
51                                                    2- Bİ’SETTEN PEYGAMBERİN HİCRETİNE KA­DAR
51                                                                                                    İLK İMAN EDEN
53                                                                                                    İMAM ALİ’NİN (A.S) İLK MÜSLÜMAN OLDUĞUNU DELİLLERİ
55                                                                                                    PEYGAMBERİN AİLESİ VE KORUYUCUSU
57                                                                                                    BÜYÜK FEDAKÂRLIK
60                                                    3- HİCRETTEN PEYGAMBERİN VEFATINA KA­DAR
61                                                                                               SAVAŞ CEPHELERİNDE
69                                                                                               HASSAS VE KRİTİK GÜNLER
73                                                                                               D- HAYBER KALESİ FATİHİ
75                                                                                               PEYGAMBERİN ELÇİSİ VE ÖZEL TEMSİLCİSİ
78                                                    4- PEYGAMBERİN VEFATINDAN KENDİ HİLAFETİNİN BAŞLANGICINA KADAR OLAN DÖNEM
79                                                                                                                                    PEYGAMBERİN VEFATI VE LİDERLİK KONUSU
79                                                                                                                                    GELECEĞİ BELİRLEYEN İKİ YOL AYRIMI
80                                                                                                                                    İÇ VE DIŞ TEHLİKELER
84                                                                                                                                    HALİFELER DÖNEMİNDE EMİRULMÜMİNİN İMAM ALİ’NİN (A.S) ÇALIŞMALARI
85                                                                                                                                    İMAMLA DİĞER HALİFELERİN İLİM DERECELERİ VE SİYASİ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ
85                                                                                                                                    RUMLARLA SAVAŞ
86                                                                                                                                    ALİ VE İKİNCİ HALİFENİN SİYASİ MEŞVERETLERİ
89                                                    5- HİLAFETTEN ŞAHADETE KADAR EMİRULMÜMİNİN’E (A.S) NELER YAPILDI
89                                                                                                                            İMAM ALİ’NİN (A.S) PARLAK DURUMU
92                                                                                                                            ÜÇ CEPHEDE SAVAŞ
96         MAHRUMLARIN YARDIMCISI
97         ÖĞRETİCİ NÜKTE
97         İLİM VE FAZİLET AİLESİ
98         BENZERSİZ BAHŞİŞ
99         DOLAYLI YARDIM
100         İMAM HASAN’IN (A.S) ATEŞKES ANLAŞMASI YAPMASININ SEBEPLERİ
100                                                                         1- İMAM HASAN’IN (A.S) İMAMET DÖNEMİNDEN ÖNCEKİ MÜCADELELERİ
100                                                                                                                                               CEMEL SAVAŞINDA
101                                                                                                                                               SIFFIYN SAVAŞINDA
101                                                                         2- İMAM MÜCTEBA’NIN (A.S) EMEVİLERE KARŞI EZİCİ MÜNAZARASI
103                                                                         3- İSLAM’DA BARIŞ KANUNU
104                                                                                                     DIŞ POLİTİKA AÇISINDAN
105                                                                                                     İÇ POLİTİKA AÇISINDAN
105                                                                                                     SAVAŞ YORGUNLUĞU
108                                                                                                     ÇELİŞKİLERLE DOLU BİR TOPLUM
108                                                                                                     UYUMSUZ BİR ORDU
109                                                                                                     AÇIK BİR BELGE
110                                                                                                     İMAM HASAN’IN (A.S) ORDU SEFERBERLİĞİ
111                                                                                                     SÖZÜNÜ TUTMAYAN HALK
112                                                                                                     HAİN KOMUTAN
113                                                                                                     HAİNCE KOMPLOLAR
114                                                                                                     HARİCİLERİN İHANETİ
114                                                                                                     Barış Gerekçelerine Dair İmamın (A.S) Sözleri
116                                                                                                     Barış Anlaşması ve İmamın (A.S) Hedefleri
117                                                                                                     Sözleşme Metni
119                                                                                                     İmamın (A.S) Muâviye İle Barışmaktaki Hedefleri
120                                                                                                     Kufe’de Toplantı
120                                                                                                     Muâviye’nin İşlediği Cinayetler
121                                                                                                     Halkın Bilinçliliği
122                                                                                                     Aç Bırakma ve Tehdit Politikası
123                                                                                                     Basra ve Kufe’de Uygulanan Baskı Son Haddine Varmıştır
124                                                                                                     Barış, Aşûra Kıyamına Ortam Hazırlamıştır
125                                                                                                     Kıyamı Başlatmaya Hazır Olunduğunu Açıklama
126                                                                                                     Olayların Medine’de Yansıması
126                                                                                                     İmam Hasan (A.S) Barışırken, İmam Hüseyin (A.S) Niçin Kıyam Etti?
127                                                                                                     Muâviye’nin Hilekârlıkları
128                                                                                                     Namüsait Ortam
129                                                                                                     Yezit; İslam Toplumunca Nefret Edilen Bir Çehre
130                                                                                                     Hareket Güç Kazanıyor
131                                                                                                     İlham Veren Hareket
132                                                                                                     Dostlar Arasında Farklılık
133                                                                                                     Tek Görev İki Yöntem
135                                                                                                     Sulh Veya Selah
136                                                                                                     En Etkili Mücadele Yöntemini Belirlemek
137                                                                                                     Sâbât ve Âşura Kirli Emevi Cahiliyetini Ortaya Koymaktadır
137                                                                                                     İsteyip de Yapamamanın En Büyük Tezahürü
138                                                                                                     Cihad; En Geniş Alanlarda
139 3. İMAM
144         Muâviye Döneminde Ayaklanma Engelleri
144                                                1- İmam Hasan’ın (A.S) Muâviye İle Yaptığı Barış Anlaşması
145                                                2- Muâviye’nin Dini Jesti
146         İmam Hüseyin’in (A.S) Muâviye Yönetimine Karşı Mücadeleleri
147                                                                             1- Tepkilerini Dile Getirdiği Konuşmalar ve Mektuplar
147                                                                                                                                    Yezit’in Veliahtlığına Muhalefet
148                                                                                                                                    Muâviye’nin İmam Hüseyin’e (A.S) Karşı Endişesi
149                                                                                                                                    İmam Hüseyin’in (A.S) Muâviye’ye Tarihi Cevabı
151                                                                             2- Büyük Hac Kongresinde Açıklayıcı Ve Ezici Konuşması
154                                                                             3- Devlet Mallarını Zaptetmek
156         İmam Hüseyin (A.S) Hareketini Meydana Getiren Etkenler
156                                                                  1- Yezit’e Biat Etmeye Muhalefet
157                                                                  2- Kufelilerin İmam Hüseyin’i Daveti
159                                                                  3- İyiliği Emredip Kötülükten Alıkoyma Etkeni
160         Üç Etkenden Her Birinin Değeri
161                                           1- İmam’ın (A.S) İtikadi ve Siyasi Vasiyetnamesi
162                                           2- Affedilmez Sessizlik
162                                           3- Sünnetlerin Ortadan Kaldırılarak Bidatların Yaygınlaştırılması
163                                           4- Artık Hakka Amel Edilmiyor
164         Bilinçli Kıyam
173         Muâviye Saltanatı Dönemi
174         Zehirli Propagandalar
177         Esirlerin Yolculuğunun Önemi
177                                        1- Hırre Faciasında İmamet Ailesinin Dokunulmazlığı
179                                        2- Abdülmelik b. Mervan’ın Haccac’a Talimatı
180         Cebriliğe Yöneltme
189         Hz. Zeyneb’in (A.S) Öfkesi
199         Aşûra Kıyamının Sonuçları
199                                          1- Hakim Yönetimi Rezil Etmesi
202                                          2- Şahadet Sünnetinin Yeniden Canlandırılması
205                                                                                             3- İslam Ümmetinde Meydana Gelen Ayaklanmalar
205                                                                                                                                             A- Tevvabîn Ayaklanması
207                                                                                                                                                                       Tevvabîn’in Gerekçesi
207                                                                                                                                                                       Tevvabîn’in Güçleri
208                                                                                                                                                                       Tevvabîn Harekatı
209                                                                                                                                             B- Muhtar Hareketi
210                                                                                                                                                                Abdullah b. Zübeyr’in Irak’ta Başarısız Oluşunun Sırrı
211                                                                                                                                                                Emevi Oğullarının Çöküşü
213 4. İMAM
217         Baskı Dönemi
223         Zalim Memurlar
224         Haccac Irak’ta
226         Katliam ve Baskı Dalgası
227         Velid’in Olumsuz Yönleri
228         Zalim Hükümdarlar
230         Zorlu Yol Ayrımı
231         Medine Ayaklanması
235         İmam Zeynelâbidin’in (A.S) Zamanın Zulüm ve Fesatlarıyla Mücadele Boyutları
235                                                                                              1- Aşûra Anısını Canlı Tutmak
237                                                                                              2- İmamın (A.S) Ümmeti İrşad Edip Öğüt Vermesi
239                                                                                                                                                     Kadro Oluşturma
239                                                                                                                                                     Ümmetin Ahlaki Çöküşü
242                                                                                                                                                     Asıl İslami Ahkam ve Kültürün Ortaya Konulması Gereği
244                                                                                              3- Dua Sınıfında İslami Maarifin Ortaya Konulması
244                                                                                                                                                     Sahîfe-i Seccâdiye
248                                                                                                                                                     Sahife-i Seccadiye’nin Siyasi Boyutları
250                                                                                              4- Saray Alimleri ile Mücadele
250                                                                                                                              Zühri Kimdir?
252                                                                                                                              Zühri, İmam Zeynelâbidin’in (A.S) Öğrencisi idi
253                                                                                                                              Zühri, Emevi Sarayında
255                                                                                                                              Zalim Halifelerin Saray Alimlerinin Varlığına Gereksinimi
257                                                                                                                              Zühri’nin Uydurma Hadisleri
261                                                                                                                              İmam Zeynelâbidin’in (A.S) Zühri’ye Sert Mektubu
265                                                                                                                              Kurtuluş Dersi
267                                                                                              5- Ahkam ve Ahlaki, Eğitici Eserler Yayınlama
268                                                                                              6- Muhtaç Olanlara (Düşkünlere) Yardım
270                                                                                              7- Eğitim Merkezi
273 5. İMAM
278         Önemli Bir Husus
279         Siyasi ve İçtimai Şartlar
279         Abdülmelik Oğlu Velid
280         Abdülmelik Oğlu Süleyman
280         İntikam Ateşi
281         Hilafet Sarayında Fesat
281         Abdülaziz Oğlu Ömer
283         BİR ÖĞRETMENİN ETKİSİ
284         ÖNEMLİ İTİRAF
287         HADİS YAZILIMININ YASAKLANIŞI
289         TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN HASAR
291         TEMELSİZ GEREKÇELENDİRME
292         SİYASİ GEREKÇE
297         ABDÜLMELİK OĞLU YEZÎD
297         YALANCI TANIKLIK
299         ÇALGI, ŞARKI VE KUMAR
299         ABDÜLMELİK OĞLU HİŞAM
302         OKÇULUK YARIŞMASI
305         KALLEŞÇE İFTİRA
308 6. İMAM
313         ÖZEL KÜLTÜREL ŞARTLAR
314         BÜYÜK CAFERİ ÜNİVERSİTESİ
315         TEVHİD-İ MUFAZZEL RİSALESİ
326         HAKİKAT ARAYIŞINDA
328         İLK TANIŞMA
331         HİŞAM’IN YAZDIĞI KİTAPLAR
341         SEÇİM VE PLANLAMA
344         EKONOMİK BASKI POLİTİKASI
346         ÖLDÜRME VE KAN DALGASI
347         MEDİNE EKONOMİK AMBARGODA!
348         İMAM SADIK (A.S) VE MENSUR
349         MÜFTÜCÜLÜK
350         ZORUNLU TE’LİF
353         ZORUNLU YOLCULUK
354         KUFE’DE
354         BÜYÜK SAVAŞ
355         ZEYD’İN ŞAHADETİ
359 7. İMAM
360         İMAMI KISACA TANIYALIM
362         İmam Kâzım Döneminde Hilafetin Siyah Karnesi
362                                                          1- Mehdi Abbasi
363                                                                          Fesat ve Ayyaşlık Odağı
365                                                                          Ali Taraftarlarına Olağanüstü Baskı
366                                                                          Kurân, Şarabı Haram Kılmıştır
367                                                          2- Hadi Abbasi
368                                                                         Utanç Eğlenceleri
369                                                                         Fehh Bölgesinde Kanlı Facia
370                                                                         Fehh Şehidi Kimdir?
371                                                                         Hareketin Yenilgisi
372                                                                         Yedinci İmam ve Fehh Şehidi
373                                                          3-Harun Reşid
374                                                                         “Yürek”lere Hükmetmek
374                                                                         Peygamber Evladı Kimdir?
376                                                                         Bu Saray Kime Aittir?
377                                                                                               Harun; Bir Kaç Kişilikli Adam
380                                                                         Harun’un Gerçek Yüzü
382                                                                         Harun’un Hileleri ve Dindar Gözükmesi
384                                                                         Yargı Komisyonu
386                                                                         Çıkarcı Fetva
387                                                                         Vicdan Aldatması
388                                                                         Yaktiyn Oğlu Ali; Harun Sarayında İmamın Maslahatgüzarı
389                                                                         Yaktein Oğlu Ali’nin İlmi Makamı
390                                                                         Yaktiyn Oğlu Ali’nin Vezirliği Şiiler İçin Önemli Bir Koruma Şemsiyesi İdi
391                                                                         İmamın Şartlı Onayı
392                                                                         Tehlikeli Gizli Bir Görev
393                                                                         Şiilerin Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi
395                                                                         Hacc Naipleri
396                                                                         Bu Elbiseyi Koru!
397                                                                         İslam Devleti Ülküsü
398                                                                         Beyütmalın Toplanması
400 8. İMAM
404         Emin’in Yenilgisi
405         Me’mun Kimdir?
406         Me’mun’un Özellikleri
409         Başkente Giriş
411         Me’mun’un Siyasi Zorlukları ve Sorunları
411                                                        1-Abbasilerin Me’mun’dan Hoşnut Olmayışları
412                                                        2- Emir’in Mevkisi Daha Üstündü
413         Me’mun Dayanağı Neydi?
414                                    1- Me’mun’a Karşı Alevilerin (Ali Oğullarının) Tutumu
414                                    2-Me’mun’a Karşı Arapların Tutumu ve Yönetim Sistemi
415                                    3- Emin’i Öldürmek ve Arzunun Yenilgiye Uğraması
415         Zor Durum
416         Birkaç Boyutlu Çözüm
417         Eleştiri ve İnceleme
421         İlk Tavır
422         İkinci Tavır
422         Üçüncü Tavır
424         Dördüncü Tavır
424         Beşinci Tavır
425         Altıncı Tavır
425         Yedinci Tavır
429         Me’mun, Felsefe ve Mantık
440         Me’mun’un Çabası
443         Casilîk ile Münazara
450 9. İMAM
451         İmam ile Çağdaş Halifeler
451         Hayır ve Bereket Dolu Bebek
453         Küçük İmam
456         İnanç Girdabı
460         Yahya b. Eksem ile Münazara
463         Kadkar Kadısı Mat Oluyor
464         İmam Muhammed Taki’nin (A.S) Geniş İlminden Işıklar, Parıltılar
464                                                                                  1- Saray Fakihlerinin Yenilgisi ve İmam’ın Yargı Fetvası
466                                                                                  2- Hadis Uyduranlar Rezil Oluyor!
470         Komploya Dayalı Evlilik
471         Me’mun’un Amaçları
472         Vekaletle İletişim Şebekesi
476 10. İMAM
478          İmam Hadi (A.S) Döneminde Siyasi Durum
478                                                   1- Hilafetin heybet ve azametini yitirişi
478                                                   2- Saray Erbabının Heveslerine ve Eğlenceye Düşkünlükleri
478                                                   3-Zulüm, Haksızlık ve Tepkisizliğin Yaygınlaşması
478                                                   4- Alevi (Ali Oğulları Taraftarı) Hareketlerin Yayılışı
482          Vekalet Yoluyla İletişim Ağı
489          İçki Partisi Birbirine Giriyor!
491          İmam Mütevekkil Zindanında
499          Tarihi Bir Belge
502          İmam Hadi, Saray Fakihlerine Karşı
502                                                1- Zina Eden Hıristiyan’ın Cezalandırılması
503                                                2- Mütevekkil’in Adağı
503          İmam Hadi ve Kelam Mektepleri
504          Ğulat ile Mücadele
510          İmam Hadi’nin (A.S) Tutumu
513 11. İMAM
514          İmam Hazretleriyle Çağdaş Halifeler
515                                                  1- Mu’tezz
516                                                               Mu’tezz’in Öldürülüşü
516                                                  2- Muhtedi
517                                                  3- Mûtemed
522          İmam Askeri’nin (A.S) Yedi Boyutlu Faaliyeti
523                                                          1- İlmi Faaliyetler
524                                                                               A- Filozofun Yanlışı!
526                                                                               B- Rahibin Yumruğu Açılıyor!
527                                                          2- Şiilerle İrtibat Ağı Oluşturulması
530                                                                                                      Elçiler ve Mektuplar
531                                                          3- Gizli Siyasi Faaliyetler
532                                                          4- Şiilere Mali Destek ve Himaye
535                                                          5- Önemli Şia Unsurları ve Ricalinin Siyasi Olarak Yönlendirilip Güçlendirilmesi
536                                                          6- Gaybi Bilgiden Geniş Şekilde Yararlanma
542                                                          7- Gaybet Dönemi İçin Şiileri Hazırlama
543                                                                                                       Hz. Mehdi’nin (A.S) Gaybetinin Önceden Bildirilmesi
544                                                                                                       Parlayan Hakikat Görüntüsü
546                                                                                                       İmamın (A.S) Şahadeti ve Etkisiz Komplolar
548                                                                                                       Cafer-i Kezzab’ın Son Çırpınışı
550                                                                                                       Sonuçsuz Çabalar
552 12. İMAM
555          Hz. Mehdi (A.S) İle Görüşme
556          Gaybetin Siyasi - İçtimai Nedenleri
557                                                A- Halkı Sınama
558                                                B- İmamın Hayatının Korunması
558                                                C- Zamanın Tağutları ile Biat Boyunduruğundan Kurtuluş
559          Küçük ve Büyük Gaybet
561          Has (Özel) Naibler
562                              1- Ebu Amr Osman B. Saîd Amri
563                              2- Muhammed B. Osman B. Saîd Amrî
565                              3- Ebu’l-Kasım Hüseyin B. Ruh Nubahti
567          Has (Özel) Naiplerin Vazifeleri ve Esas Faaliyetleri
567                                                                A- İmamın İsmi ve Yerini Gizli Tutmak
568                                                                B- Vekillerin Örgütlenmesi
569                                                                G- İmama (A.S) Ait Malları Toplayıp Dağıtmak
570                                                                D- Fıkhi ve İtikadi Soruları Cevaplandırma
571                                                                H- Naip Olduklarını İddia Eden Yalancılarla Mücadele
572          Gaybet-i Kübra (Büyük Gaybet)
574          Şia Kaynaklarında Mehdi
581          Dünya İslam Örgütü Bildirisi
583          Mehdi’nin Babası Kimdir?
585          İbni Haldun ve Mehdi Hadisleri
594          Saklı Güneş
596                         1- Dünyanın Canı
597                         2- Allah Dininin Korumacılığı
598                         3- Ümit Bahşetme

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar