Ahlak ve İrfan

En İyi Dost Namaz

En İyi Dost Namaz 62 Sayfa
Yazar : Muhsin Kıraati Yayınevi : Kevser

İnsan olmak ancak; kemale erme, kulluk etme, Müslümanca yaşama, Allah'ı, sahip ve hakim bilme ve Allah'a ihlaslı bir şekilde ibadet etmeyle gerçekleşebilir. Namaz, yaratıcımızla olan dostluğumuzdur; bu konuda gevşeklik göstermeyelim. Namaz, "kulun", "Yaratıcısıyla" konuşmasıdır; onu sevelim. Namaz, ruhumuzun gıdasıdır; onu unutmayalım. Dikkat ve kalp huzuru, namazımızın can ve ruhudur; namazda devamlı Allah'ı yad edelim. Namaz, münker ve kötülüklerden alıkoyar; ondan daha fazla faydalanmaya çalışalım, onu en temel işlerimizden biri kabul edelim.

En İyi Dost Namaz

13                                      1- Bilinç ve Şuurla Olmalıdır
13                                      2- Aşk ve Muhabbetle Olmalıdır
14                                      3- İhlas ve Samimiyetle Olmalıdır
14                                      4- Huşu ve Korkuyla Birlikte Olmalıdır
20                 İbadetlerin Kabul Edilmesinin Şartları
20                                                          1- İman
20                                                          2- Velâyet
21                                                          3- Takva (Allah Korkusu)
21                                                          4- Başkalarının Hak ve Hukukuna Riayet Etmek
30                 Namaza Hazırlık
32                 Ezan, İslâmî Düzenin Sloganı
33                 Niyet
36                      Nasıl İhlaslı Olabiliriz?

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar