Kur'an ve Hadis

El Mizan Tefsiri c.5

El Mizan Tefsiri c.5 623 Sayfa
Yazar : Allame Tabatabai Yayınevi : Kevser

el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve tanıtılması açısından kaçınılmaz ve gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu büyük tefsire her bakımdan farklı bir tefsir diyebiliriz.

Öncelikle Kur’an'ı Kur’an'la tefsir etmek bakımından farklıdır.

İkincisi Kur’an'ı hadisle tefsir etmek bakımından farklıdır.

Üçüncüsü sosyolojik bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Dördüncüsü felsefî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Beşincisi mukayeseli tefsir olmak bakımından farklıdır.

Altıncısı irfanî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Murtaza Mutahharî'nin deyimiyle “Ansiklopedik bir tefsir” olan el-Mîzan bu saydığım ve daha saymadığım birçok hususları aynı potada eritip yepyeni değerler üreten bir tefsir olmak bakımından da farklıdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tefsirler yazılacaktır. El-Mîzan’ı aşan tefsirler kuşkusuz kaleme alınacaktır. Ama el-Mîzan çığır açıcı bir tefsir olarak daha uzun bir zaman saltanatını sürdürecektir.

El Mizan Tefsiri c.5

5                           77-80. Ayetlerin Açıklaması
12                                                         İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN ALLAH'TAN OLMASI NE ANLAM İFADE EDER?
21                                                         AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
25                           81-84. Ayetlerin Açıklaması
39                                                         AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
39                           85-91. Ayetlerin Açıklaması
48                                                         SELÂMIN ANLAMI ÜZERİNE
50                                                         AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
58                           92-94. Ayetlerin Açıklaması
64                                                         AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
70                           95-100. Ayetlerin Açıklaması
80                                                          MUSTAZAFLIK ÜZERİNE
86                                                          AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
96                           101-104. Ayetlerin Açıklaması
101                                                           AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
111                           105-126. Ayetlerin Açıklaması
123                                                           MASUMİYETİN ANLAMI ÜZERİNE
139                                                           AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
153                           127-134. Ayetlerin Açıklaması
163                                                           AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
169                           135. Ayetin Açıklaması
172                                                    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
175                           136-147. Ayetlerin Açıklaması
188                                                           AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
192                           136-147. Ayetlerin Açıklaması
194                                                           AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
196                           150-152. Ayetlerin Açıklaması
202                           153-169. Ayetlerin Açıklaması
223                                                           AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
231                           170-175. Ayetlerin Açıklaması
240                           176. Ayetin Açıklaması
242                                                    AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
248                1-3. Ayetlerin Açıklaması
250                                            Akdin Anlamı Üzerine
285                                            ÜÇ BÖLÜMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA
285                                                                                1- Et Yemeğe İlişkin İnanışlar
287                                                                                2- Rahmetle Bağdaşmadığı Halde, Hayvanların Öldürülmesi Nasıl Emredilmiştir?
291                                                                                3- İslâm Neden Hayvanın Boğazlanmasını Öngörür
292                                            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
299                                            GADİR-İ HUM AYETİNİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
313                4-5. Ayetlerin Açıklaması
223                                            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
339                6-7. Ayetlerin Açıklaması
358                                            AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
366                8-14. Ayetlerin Açıklaması
376                15-19. Ayetlerin Açıklaması
391                                              KUR'ÂN'IN GÖSTERDİĞİ DÜŞÜNCE YÖNTEMİ
415                                              TARİHİ İNCELEME
433                                              AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
437                20-26. Ayetlerin Açıklaması
449                                              AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
455                27-32. Ayetlerin Açıklaması
469                                               ALGILAMA VE DÜŞÜNME ÜZERİNE
484                                               AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
491                                               BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM VE KARŞILAŞTIRMA
495                33-40. Ayetlerin Açıklaması
502                                              AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
515                41-50. Ayetlerin Açıklaması
532                                               KUR'ÂN LİTERATÜRÜNDE ŞERİATIN ANLAMI VE ŞERİAT İLE DİN VE MİLLET ARASINDAKİ FARK
542                                               AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
559                51-54. Ayetlerin Açıklaması
575                                              KALPLERİN HASTA OLMASININ ANLAMI ÜZERİNE
587                                              AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI
596                                              KUR'ÂN VE HADİS IŞIĞINDA KONUYA YÖNELİK GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar