Kur'an ve Hadis

El Mizan Tefsiri c.10

El Mizan Tefsiri c.10 648 Sayfa
Yazar : Allame Tabatabai Yayınevi : Kevser

el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve tanıtılması açısından kaçınılmaz ve gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu büyük tefsire her bakımdan farklı bir tefsir diyebiliriz.

Öncelikle Kur’an'ı Kur’an'la tefsir etmek bakımından farklıdır.

İkincisi Kur’an'ı hadisle tefsir etmek bakımından farklıdır.

Üçüncüsü sosyolojik bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Dördüncüsü felsefî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Beşincisi mukayeseli tefsir olmak bakımından farklıdır.

Altıncısı irfanî bir tefsir olmak bakımından farklıdır.

Murtaza Mutahharî'nin deyimiyle “Ansiklopedik bir tefsir” olan el-Mîzan bu saydığım ve daha saymadığım birçok hususları aynı potada eritip yepyeni değerler üreten bir tefsir olmak bakımından da farklıdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tefsirler yazılacaktır. El-Mîzan’ı aşan tefsirler kuşkusuz kaleme alınacaktır. Ama el-Mîzan çığır açıcı bir tefsir olarak daha uzun bir zaman saltanatını sürdürecektir.

El Mizan Tefsiri c.10

7               1 - 10. AYETLER
8                              Ayetlerin Meali
9                              Ayetlerin Açıklaması
11                                                     1. Ayet
12                                                     2. Ayet
14                                                     3. Ayet
15                                                     4. Ayet
17                                                     5. Ayet
18                                                     6. Ayet
20                                                     7-8. Ayetler
22                                                     119. Ayet
24                                                     10. Ayet
26                              Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
29               11 - 14. AYETLER
29                               Ayetlerin Meali
30                               Ayetlerin Açıklaması
30                                                      11. Ayet
32                                                      112. Ayet
33                                                      113. Ayet
34                                                      113-114. Ayetler
35               15 - 25. AYETLER
36                               Ayetlerin Meali
38                               Ayetlerin Açıklaması
38                                                      15. Ayet
42                                                      16. Ayet
42                                                      17. Ayet
44                                                      18. Ayet
45                                                      19. Ayet
50                                                      20. Ayet
51                                                      21. Ayet
53                                                      22. Ayet
54                                                      23. Ayet
56                                                      24. Ayet
57                                                      25. Ayet
59                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
62               26 - 30. AYETLER
62                               Ayetlerin Meali
63                               Ayetlerin Açıklaması
63                                                      26. Ayet
64                                                      27. Ayet
66                                                      28. Ayet
69                                                      29. Ayet
70                                                      30. Ayet
71                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
73               31 - 36. AYETLER
73                               Ayetlerin Meali
74                               Ayetlerin Açıklaması
75                                                      31. Ayet
79                                                      32. Ayet
80                                                      33. Ayet
81                                                      34. Ayet
82                                                      35. Ayet
89                                                      36. Ayet
90               37 - 45. AYETLER
90                               Ayetlerin Meali
91                               Ayetlerin Açıklaması
92                                                      37. Ayet
94                                                      38. Ayet
96                                                      39. Ayet
98                                                      40. Ayet
98                                                      41. Ayet
99                                                      42. Ayet
99                                                      43. Ayet
99                                                      44. Ayet
99                                                      45. Ayet
101               46 - 56. AYETLER
101                               Ayetlerin Meali
103                               Ayetlerin Açıklaması
103                                                      46. Ayet
104                                                      47. Ayet
105                                                      48. Ayet
105                                                      49. Ayet
108                                                      50-51. Ayetler
109                                                      52. Ayet
110                                                      53. Ayet
110                                                      54. Ayet
110                                                      55. Ayet
113                                                      56. Ayet
113                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
114               57 - 70. AYETLER
115                               Ayetlerin Meali
139                                              70. Ayet
116                               Ayetlerin Açıklaması
117                                                      57. Ayet
119                                                      58. Ayet
121                                                      59. Ayet
125                                                      60. Ayet
125                                                      61. Ayet
128                                                      62-63. Ayetler
135                                                      64. Ayet
135                                                      65. Ayet
136                                                      66. Ayet
136                                                      67. Ayet
137                                                      68. Ayet
138                                                      69. Ayet
139                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
146               71 - 74. AYETLER
146                               Ayetlerin Meali
147                               Ayetlerin Açıklaması
147                                                      71. Ayet
149                                                      72. Ayet
149                                                      73. Ayet
149                                                      172 - 174. AYETLER
150                               Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
154               75 - 93. AYETLER
155                               Ayetlerin Meali
157                               Ayetlerin Açıklaması
158                                                      75. Ayet
158                                                      76. Ayet
158                                                      77. Ayet
158                                                      78. Ayet
160                                                      79. Ayet
160                                                      80. Ayet
160                                                      81. Ayet
161                                                      82. Ayet
163                                                      83. Ayet
165                                                      84. Ayet
166                                                      85-86. Ayetler
166                                                      87. Ayet
167                                                      88. Ayet
169                                                      89. Ayet
171                                                      90. Ayet
171                                                      91. Ayet
172                                                      92. Ayet
174                                                      93. Ayet
176               94 - 103. AYETLER
177                                Ayetlerin Meali
178                                Ayetlerin Açıklaması
178                                                       94. Ayet
181                                                       95. Ayet
181                                                       96-97. Ayetler
183                                                       98. Ayet
184                                                       99. Ayet
184                                                       100. Ayet
185                                                       101. Ayet
186                                                       102. Ayet
186                                                       103. Ayet
188                                Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
191               104 - 109. AYETLER
191                                 Ayetlerin Meali
192                                 Ayetlerin Açıklaması
192                                                        104. Ayet
194                                                        105. Ayet
194                                                        106. Ayet
194                                                        107. Ayet
195                                                        108. Ayet
196                                                        109. Ayet
199             1 - 4. AYETLER
199                           Ayetlerin Meali
199                           Ayetlerin Açıklaması
201                                                  1. Ayet
205                                                  2-3. Ayetler
212                                                  4. Ayet
213             5 - 16. AYETLER
214                            Ayetlerin Meali
215                            Ayetlerin Açıklaması
215                                                   5. Ayet
217                                                   6. Ayet
219                                                   7. Ayet
225                                                   8. Ayet
227                                                   9. Ayet
228                                                   10. Ayet
229                                                   11. Ayet
230                                                   12. Ayet
234                                                   13. Ayet
246                                                   14. Ayet
251                                                   15-16. Ayetler
252                            Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
259             17 - 24. AYETLER
259                             Ayetlerin Meali
260                             Ayetlerin Açıklaması
261                                                    17. Ayet
267                                                    18. Ayet
269                                                    19. Ayet
270                                                    20. Ayet
272                                                    21. Ayet
273                                                    22. Ayet
274                                                    23. Ayet
275                                                    24. Ayet
275                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
280             25 - 35. AYETLER
281                             Ayetlerin Meali
282                             Ayetlerin Açıklaması
282                                                    25. Ayet
283                                                    26. Ayet
285                                                    27. Ayet
290                                                    28. Ayet
294                                                    29. Ayet
296                                                    30. Ayet
296                                                    31. Ayet
298                                                            Peygamberlerin ve Velilerin Gücüyle İlgili Felsefî-Kur'ânî Bir İnceleme
303                                                    32. Ayet
304                                                    33. Ayet
305                                                    34. Ayet
308                                                    35. Ayet
310                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
311             36 - 49. AYETLER
312                             Ayetlerin Meali
314                             Ayetlerin Açıklaması
314                                                    36. Ayet
315                                                    37. Ayet
316                                                    38. Ayet
318                                                    39. Ayet
319                                                    40. Ayet
321                                                    41. Ayet
323                                                    42. Ayet
323                                                    43. Ayet
324                                                    44. Ayet
326                                                    45. Ayet
328                                                    46. Ayet
334                                                    47. Ayet
335                                                    48. Ayet
338                                                    49. Ayet
338                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
345                             Nuh Kıssası Üzerine Kur'ânî, Rivaî, Tarihî ve Felsefî Bir İnceleme
345                                                                                                        1- Kıssaya Kısa Bir Bakış
346                                                                                                        2- Kur'ân'da Nuh Kıssası
349                                                                                                        3- Nuh Peygamber'in Özellikleri
350                                                                                                        4- Eldeki Tevrat'ta Nuh Kıssası
356                                                                                                        5- Çeşitli Milletlerin Tarihlerinde ve Destanlarında Tufan Olayı
358                                                                                                        6- Nuh Peygamber Bütün İnsanlara mı Gönderildi?
364                                                                                                        7- Tufan Afeti Bütün Yeryüzünü Kaplamış Mıydı?
370                                                                                                        8- Nuh Peygamber'in Ömrü
371                                                                                                        9- Cudi Dağı Nerededir?
372                                                                                                        10- Denebilir ki
372                             Putperestlik Hakkında
372                                                   1- İnsandaki Somuta Yönelme Eğilimi
374                                                   2- Kullukla Allah'a Yönelmek
376                                                   3- Putperestliğin Kaynağı
377                                                   4- Çeşitli İlâhlar Adına Putlar Yapılması
379                                                   5- Sabiîlik Putperestliği
380                                                   6- Brahmanizm Putperestliği
385                                                   7- Budizm Putperestliği
387                                                   8- Arap Putperestliği
390                                                   9- İslâm'ın Tevhit İlkesini Savunması ve Putperestliğe Karşı Çıkması
392                                                   10- Peygamberimizin Tevhit İlkesine ve Şirki Reddetmeye Dayalı Tutumu
393                             Yine Putperestlik Hakkında
393                                                        1- Putperestlere göre Tenasuh
396                                                        2- Bu Sakıncaların Diğer Dinlere Geçmesi
397                                                        3- İslâm'ın Bu Bozuklukları Düzeltmesi
399                                                        4- Bir Şüphenin Cevabı (Peygamberimizden ve Ehlibeyt'inden Şefaat Dilenmek, Mezarlarını Ziyaret Etmek, Defnedildikleri Toprağın Kutsal Saymak... Şirk Midir?)
402             50 - 60. AYETLER
403                             Ayetlerin Meali
412                                            58. Ayet
414                                            Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
404                             Ayetlerin Açıklaması
404                                                    50. Ayet
405                                                    51. Ayet
405                                                    52. Ayet
407                                                    53-54. Ayetler
408                                                    54-55. Ayetler
409                                                    56. Ayet
411                                                    57. Ayet
413                                                    59. Ayet
414                                                    60. Ayet
415             Hud Kıssası
415                          1- Hud Peygamber'in Kavmi Âd
417                          2- Hud Peygamber'in Manevî Kişiliği
418             61 - 68. AYETLER
418                             Ayetlerin Meali
419                             Ayetlerin Açıklaması
420                                                    61. Ayet
422                                                    62. Ayet
424                                                    63. Ayet
425                                                    64. Ayet
425                                                    65. Ayet
426                                                    66. Ayet
426                                                    67. Ayet
426                                                    68. Ayet
427                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
430                             Salih Kıssası
430                                            1- Salih Peygamber'in (a.s) Kavmi Semud
430                                            2- Salih'in (a.s) Peygamber Olarak Gönderilmesi
431                                            3- Salih Peygamber'in Kişiliği
433             69 - 76. AYETLER
433                             Ayetlerin Meali
434                             Ayetlerin Açıklaması
434                                                    69. Ayet
436                                                    70. Ayet
438                                                    71. Ayet
441                                                    72. Ayet
441                                                    73. Ayet
442                                                    74. Ayet
443                                                    75. Ayet
444                                                    76. Ayet
444                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
451                             Müjde Kıssası Üzerine Bir İnceleme
456             77 - 83. AYETLER
456                             Ayetlerin Meali
457                             Ayetlerin Açıklaması
457                                                    77. Ayet
458                                                    78. Ayet
461                                                    79. Ayet
462                                                    80. Ayet
464                                                    81. Ayet
466                                                    82-83. Ayetler
468                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
478                             Lut Peygamber ve Kavminin Kısası
478                                                               1- Kur'ân'da Lut Peygamber ve Kavminin Kıssası
478                                                               2- Lut Kavminin Akıbeti
480                                                               3- Lut Peygamber'in Manevî Kişiliği
480                                                               4- Tevrat'a Göre Lut Peygamber ve Kavmi
486             84 - 95. AYETLER
487                             Ayetlerin Meali
488                             Ayetlerin Açıklaması
489                                                    84. Ayet
491                                                    85. Ayet
493                                                    86. Ayet
494                                                    87. Ayet
496                                                    88. Ayet
501                             İnsanın Davranış Özgürlüğü Üzerine
504                                                                         89. Ayet
505                                                                         90. Ayet
506                                                                         91. Ayet
507                                                                         92. Ayet
507                                                                         93. Ayet
508                                                                         94. Ayet
508                                                                         95. Ayet
508                             Ayetlerin Hadisler Işığında Açıklaması
510                             Kur'ân'da Şuayb Peygamber ve Kavminin Kısası
510                                                                             1- Şuayb Peygamber
512                                                                             2- Manevî Kişiliği
512                                                                             3- Tevrat'ta Ondan Söz Edilmesi
513             96 - 99. AYETLER
513                             Ayetlerin Meali
513                             Ayetlerin Açıklaması
513                                                    96. Ayet
515                                                    97. Ayet
515                                                    98. Ayet
517                                                    99. Ayet

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar