Ahlak ve İrfan

Ahiret Menzilleri

Ahiret Menzilleri 165 Sayfa
Yazar : Abbas Kummi Yayınevi : Kevser

Bu kitap, Kur'ân ayetleri ve Hz. Peygamberin (s.a.a) Ehlibeyti'nden nakledilen hadislerle ölüm sonrası insanları bekleyen hayat serüvenine ışık tutmuştur.

Bu konuyla ilgili şimdiye kadar İslâm âlimleri tarafından yüzlerce değerli eser kaleme alınmışsa da büyük muhaddis Şeyh Abbas Kummî'nin, Kur'ân-ı Kerim ve Resulullah ile Ehlibeyt İmamlarından nakledilen hadisleri kaynak alarak "ölüm, berzah ve kıyamet" konularını bir arada özetle işlediği bu kitap, Farsça ve Arapça baskı sayılarında rekor kırmıştır.

Ahiret Menzilleri

11 Takdim
19               Ölüm
19                     Birinci Durak: Ölüm Sarhoşluğu
21                                                       Ölüm Sarhoşluğunu Kolaylaştıran Şeyler
21                                                                                                    [1- Anne-Babaya ve Akrabalara İyilik]
23                                                                                                    [2- Müminlere Yardım Etmek]
25                                                                                                                                 [6- Nakledilen Dua ve Zikri Okumak]
24                                                                                                    [3- Ölmek Üzere Olan Kimsenin Yanında Kur'ân ve Dua Okumak]
24                                                                                                    [4- Recep Ayında Tutulan Oruç]
25                                                                                                    [5- Recep Ayında Kılınan Namaz]
27                                                                                                    [7- Müstehap Namazlarda Zilzâl Suresi'ni Okumak]
27                     İkinci Durak: Haktan Sapma Anı
28                                                     [Bu Durak İçin Faydalı Olan Şeyler]
28                                                                                            [1- Adîle Duasını Okumak]
28                                                                                            [2- Farz Namazlardan Sonra Okunan Dua]
29                                                                                            [3- Namazları Evvel Vakitte Kılmak]
30                                                                                            [4- Günahlardan Sakınmak ve Ehlibeyt Dostlarını Sevmek]
31                                                                                            [5- Hayırlı Akıbet İçin Faydalı Olan On Bir Husus]
32                                                                                                                                                    Birinci Hikâye
34                                                                                                                                                    İkinci Hikâye
36                     Nükte
39               Kabir
39                    Birinci Durak: Kabir Korkusu
42                                                [Kabir Korkusunu Gideren Ameller]
42                                                                                 [1- Definden Hemen Sonra Ölü İçin Kur'ân Okumak, Dua Etmek]
42                                                                                 [2- Sadaka Vermek, Gücü Yetmediği Takdirde De Aşağıdaki Namazı Kılmak]
43                                                                                 [3- Defin Gecesi Namazını Kılmak]
44                                                                                                                     Bir Hikâye
45                                                                                 [4- Rükûu Kâmil Olarak Yerine Getirmek]
45                                                                                 [5- Nakledilen Zikri Okumak]
45                                                                                 [6- Yâsîn Suresi'ni Okumak]
46                                                                                 [8- Şaban Ayında Oruç Tutmak]
46                                                                                 [9- Hastaları Ziyaret Etmek]
47                                                                                 [10- Gerçek Hz. Ali (a.s) Taraftarı Olmak]
45                                                [7- Regaip Kandilinin Namazını Kılmak]
47                                                İkinci Durak: Kabir Azabı
48                                                                           [Kabir Azabına Sebep Olan Şeyler]
50                                                                           Kabir Sıkmasından Kurtaran Şeyler
54                                                Üçüncü Durak: Kabir Sorgusu
57                                                                               [Bu Durakta Yararlı Olan Bazı Şeyler]
58                                                                                                                       Birinci Öykü
59                                                                                                                       İkinci Öykü
60                                                                                                                       Üçüncü Öykü
63                  Berzah
68                        Birinci Öykü
70                        İkinci Öykü
73                        Üçüncü Öykü
75                        Dördüncü Öykü
76                        Beşinci Öykü
81                   Kıyamet
85                   Kıyamet Korkusundan Kurtaran Şeyler
85                                                        1- [Namazlarda Yûsuf, Duhân, Ahkaf ve Asr Surelerini Okumak]
86                                                        2- [Yaşlılara Saygı Göstermek]
86                                                        3- [Hac Yolculuğunda Ölmek]
86                                                        4- [Mekke ve Medine'de Ölmek veya Defnedilmek]
87                                                        5- [Günahlardan Sakınmak]
87                                                        6- [İnsanları Değil, Nefsi Düşman Bilmek]
87                                                        7- [Öfkelenmemek]
87                                                        8- [Ehlibeyt'i Sevmek]
88                                                        9- [Müslümanın İhtiyacını Gidermek]
89                                                        10- [Müminin Kabrini Ziyaret Etmek]
93                Kabirden Dirilmek
96                                 [Bu Durak İçin Faydalı Olan Bazı Ameller]
96                                                                              1- [Cenazeyi Teşyi Etmek]
97                                                                              2- [Müminin Üzüntüsünü Gidermek]
97                                                                              [3- Mümini Sevindirmek]
98                                                                              [4- Fakir Bir Mümini Giyindirmek]
98                                                                              [5- Tevhid Zikrini Okumak]
99                                                                              [6- Çevşen-i Kebir Duasını Okumak]
99                                 Konuyla İlgili Tamamlayıcı Bir Hadis
101                 Amellerin Tartılması
102                                       Salâvatın Faziletiyle İlgili Hadisler
106                                       Güzel Ahlâkla İlgili Hadisler
111                                       Güzel Ahlâk Hususunda Birkaç Hikâye
111                                                                              Birinci Öykü
113                                                                              İkinci Öykü
115                                                                              Üçüncü Öykü
117                                                                              Dördüncü Öykü
121               Hesap
123                    Öykü
125                    Bir Başka Öykü
127                 Amel Defterleri
133                 Sırat Köprüsü
137                                  Öykü
138                                  [Sırat Köprüsünden Geçmeyi Kolaylaştıran Ameller]
141              Cehennem Azabı
141                             Hadisler
146                             Korkanların Öyküsü
158                             Gaflet Uykusundan Uyandıran Örnekler

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Kur'an Dilinin Analizi

    Dinî metinlerin dili ve bu metinlerin çeşitli ifadelerini anlamanın niteliği üzerinde düşü ...
  • Kelamî Fırkalar ve Mezhepler

    Din ve mezhepler konusunu araştıran ilim dalında ana hedef; insanının çeşitli dinler ve mezheplerin tarih ve i ...