Kadın ve Aile

Eş Seçimi

Eş Seçimi 199 Sayfa
Yazar : İbrahim Emini Yayınevi : Kevser

Evlilik, her insan hayatı açısından en önemli ve en büyük olaylardan biridir. Evlilikte başarılı olunması ya da olunmaması eşlerin her biri için kader tayin edici niteliktedir.

Elinizdeki kitap, eş seçimi ve düğün öncesi yapılması gerekenler konusunda gençlere yardımcı olmak amacıyla telif edilmiştir. Çocuklarının mutluluğunu düşünen anne ve babaların da bu kitaptan yararlanabilecekleri açıktır. Kitabın telifi sırasında Hz. Peygamber'in ve Ehl-i Beyt İmamları'nın yol gösterici değerli hadislerinden istifade edilmiştir.

Ayrıca başarılı ve başarısız evlilik yapmış birçok ailenin hayatları konusunda yapılan incelemelerden de yararlanılmıştır. Uyuşmazlıklara, çekişmelere, boşanmalara sebep olan faktörlerin incelenmesi bu konuda yardımcı olmuştur. Yazar, başarılı ya da başarısız evlilik yapmış birçok aile ile şahsen doğrudan temas hâlinde olmuş, onların sorunlarını ve buna sebep olan etkenleri incelemiş ve kitabın telifinde bunlardan ilham almıştır.

Eş Seçimi

10 ÖNSÖZ
15                        1- Bağımsızlığın Kazanılması
16                        2- Ünsiyet ve Huzur
17                        3- İffetin Korunması ve Günahtan Sakınma
18                        4- Sinirlerin Dengelenmesi ve Huzur
19                        5- Doğum ve Neslin Çoğalması
19                        6- İtaatte Yardımlaşma ve Sevaba Ulaşma
20                                                                   7- Toplumsal Sağlık ve Güvenlik
24                         1- Yoksulluk ve Elde Avuçta Bir Şeyin Bulunmaması
27                         2- Tahsil Hayatının Sürmesi
29                                                       Bu Sorunun Çözüm Yolu
31                                                       Bu Bekâr Üniversite Öğrencisinin Mektubuna Dikkat Buyurun:
33                         3- Askerlik Hizmeti
33                         Mut'a
36                            1- Akdinizi Koruyunuz
39                                                 Dünyevî Cezalar
40                                                 Bir Başka Sapkınlık
41                            2- Namahreme Bakmayınız
43                            3- Günahtan Sakınınız
43                            4- İş Bulun
43                            5- Namahremle Yalnız Kalmayın
44                            6- Namahremle Şakalaşmayın
44                            7- Aynı Yatakta Yatmayın
45                            8- Namahremle Tokalaşmayınız
45                            9- Tahrik Edici Filmleri İzlemeyin
46                            10- Ağır Başlı ve Metin Olun
46                            11- İslâmî Hicaba Riayet Edin
47                            12- Arkadaş Seçiminde Dikkatli Olun
51                              Eğer Tahsille Uğraşıyorsan
52                              Eğer Çalışıyorsanız
53                              Eğer İşsizseniz
56                              Nefsinizin Temizliği ve Kemali İçin Çalışın
67                              Aşağıdaki Mektuba Dikkat Ediniz:
69                                 1- İman, Dindarlık ve Bunun Göstergeleri
72                                 2- Akıl, Zekâ ve Bunları Bulma Yolları
73                                                                           1) Muaşeret ve Sohbet
74                                                                           2) Mektuplaşma
74                                                                           3) Başkalarından Sorup Araştırmak
74                                                                           4) Aile Durumunun İncelenmesi
75                                                                           5) Yaşanılan Bölge
75                                 3- Ahlâk ve Onu Bulmanın Yolu
77                                                                a) Dostlarından Araştırma
77                                                                b) Aile Ahlâkının İncelenmesi
78                                                                c) Konuşmak ve Muaşerette Bulunmak
78                                 4-İffet ve Asalet
79                                 5- Güzellik ve Çekicilik
83                                 6-Aile Şerefi
84                                               Bu Mazlum Kızın Mektubuna Dikkat Ediniz:
85                                 7-Bilgi ve Kültür
86                                 8-Mal ve Servet
87                                                Aşağıdaki Mektuba Dikkat Ediniz:
88                                 10-Beden Sağlığı
89                                 11- Zararlı Alışkanlıklardan ve Bağımlıklardan Uzak Olmak
90                                 12-Bakire Olmak
91                                                Bir Sorunun Çözümü İçin Öneri
93                                 13- Damadın İşi
95                                                   Aşağıdaki Mektuba Dikkat Ediniz.
95                                 14- Hanımların İşleri
97                                 15- Liyakatli ve Tam Bir Ev Hanımı
101                                 16- İyi ve İdeal Koca
103                   1- Mahremler
105                   2- Kâfirle Evlenmek
105                   3- Üçüncü Olarak
105                   Akraba İle Evlilik
114                                 Aşağıdaki Mektuba Dikkat Buyurun:
114                                 Başka Bir Mektuba Daha Dikkat Buyurun:
124 İSTEME
131                                            Aşağıdaki Mektuba Dikkat Buyurun:
139                           Aşağıdaki Mektuba Dikkat Buyurun:
141 MİHR
143      Mihrin Miktarı
146      Sünnet Olan Mihr
148      Mihrin Çeşidi
150      Mihrin Sahibi Kadın
153      Süt Hakkı
154                 Aşağıdaki Mektuba Dikkat Buyurun.
157                            Hutbenin Okunması ve Akit Töreni
165 ÇEYİZ
166        Hazret-i Zehra'nın Çeyizi
169 DÜĞÜN
171         Gelin Odasında
174                                Eşi Tanıma ve Onun Hedefi
184                                                       Aşağıdaki Mektuba Dikkat Buyurun:
187                                                       Aşağıdaki Olaya Dikkat Buyurun:

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar