Ahlak ve İrfan Kur'an ve Hadis

İbretli Öyküler 5. Cilt

İbretli Öyküler 5. Cilt 185 Sayfa
Yayınevi : İmam Ali (a.s) Müessesesi Yazar : Mahmud NASIRİ


“Bihar’ul- Envar” kitabı Şia’nın en büyük hadis kaynaklarından biridir. Bu kitap, İslamî maarif ve bilgilerin büyük bir ansiklopedisi hükmündedir.
Bu değerli kitapta merhum Allame Meclisî tüm hadis ve rivayetleri özel bir tertip ve tanzim ile bir araya toplamıştır. Bu çalışmalarında kendi zamanının alim ve talebelerinin yardımlarından da faydalanmıştır. Allame Meclisi mezkur kitabın tedvini için ülkenin çeşitli yörelerinden gerekli olan bir çok kaynaklar toplamaya başlamış ve bu yol uğrunda elinden gelen gayreti sarf etmiştir.
Bihar’ul- Envar kitabının asıl mevzusu hadis, peygam-berlerin yaşam tarihleri ve Masum İmamların (a.s)hayatlarıyla ilgilidir. Hadisleri tefsir ve şerh ederken, pek çok fıkhi, tefsiri, kelami, tarihi, ahlaki vb. kaynaklar-dan yararlanmıştır.

Önsöz'den

İbretli Öyküler 5. Cilt

9 Takdim
19                                     1- Yolculukta Yardımlaşmak
20                                     2- Büyük İnsan
21                                     3- Vaade Vefa
22                                     4- Peygamber (s.a.a)’in Mantıksız İşlere Karşı Çıkması
23                                     5- Peygamber (s.a.a)’in Süt Annesine Şefkati
24                                     6- İslam’da Kolaylık
25                                     7- En Kötü İnsan
26                                     8- Cennetin Sekiz Kapısının Açılmasına Sebep Olan Zikir
28                                     9- Ümmetinden On Grup Mahşerde
30                                     10- Peygamber (s.a.a)’in Ölülerle Konuşması
31                                     11- Bir Salavata Karşılık Yedi Yüz Salavat
32                                     12- Peygamber (s.a.a) Açısından Kadının Görevleri
33                                     13- Peygamber (s.a.a)’in Süt Kız kardeşine İhtiramının Sırrı
34                                     14- Çocuğa Saygı Ve Sevgi
35                                     15- Yetimlere Şefkat
36                                     16- Halktan Bir Şey İstememek Şartıyla Peygamber’le Biat Etmek
37                                     17- Ölüm Anında Vasiyet
39                                     18- Hz. Ali (a.s)’ın Allah Korkusundan Ağlaması
42                                     19- Hz. Ali (a.s) Haris-i Hemdani’nin Yanıbaşında
44                                     20- Kepekli Ekmek
45                                     21- Hizmetçiyi Kendisine Tercih Etmek
47                                     22- Takvasız Kur’an Okuyanın Akıbeti
49                                     23- Fakirlerin Haysiyetini Korumak Ve Onların Kalbini Elde Etmek
50                                     24- Üç Kimseyle Arkadaşlık Yasak
51                                     25- Eve Misafir Davet Etmek
52                                     26- Adaletli Bir Hükümet
53                                     27- Hz. Ali (a.s)’ın Kabrinin Bulunma Olayı
55                                     28- Hz. Fatıma (a.s)’ın Sevinci
56                                     29- Herkes İçin Yaşam Örneği
58                                     30- Azap İçerisinde Olan Kadınlar
61                                     31- Tarihte Çok Ağlayanlar
63                                     32- Hz. Fatıma (a.s) Mahşer Sahrasında
65                                     33- İmam Hasan (a.s)’ın Dünyaya Ayak Basması
67                                     34- Müminin Zindanı Kafirin İse Cenneti
69                                     35- İmam Hasan (a.s)’ın Ölüm Anında Ağlaması
70                                     36- İmam Hüseyin (a.s)’ın Doğumu Ve Ona İsim Takılma Töreni
72                                     37- Galibiyetten Sonra Ağlama
73                                     38- İmam Hüseyin (a.s)’ın Bağışı
74                                     39- Ölümden Önce Borcu Ödemek
75                                     40- İmam Hüseyin (a.s)’ın Savaş Alanında Konuşması
77                                     41- İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s)’ın Cuma Günlerindeki Öğütleri
80                                     42- Çölde Bir Çocuk
82                                     43- İmam (a.s)’ın Hermele Hakkındaki Bedduası
84                                     44- İmam Bakır (a.s)’ın Sabrı Ve Yüce Ahlâkı
85                                     45- Uzman Okçu
88                                     46- Münafık Olmaktan Korkmak
90                                     47- Cabir-i Cu’fi’ye Vasiyeti
93                                     48- İmam Sadık (a.s)’dan Bir Keramet
94                                     49- İstişarenin Sınırı
95                                     50- Muhtaç Olmamak İçin Çaba
96                                     51- Amel Defterinin İmama Sunulması
97                                     52- Tağut Valisi Karşısında Kırıcı Söz
99                                     53- Rızk Elde Etmek İçin Çaba Göstermenin Gerekliliği
100                                     54- Takva Üzere Olan Amelin Üstünlüğü
101                                     55- Hikmetli Öğütler
103                                     56- Müminle Görüşmenin Sevabı
105                                     57- İmam Musa Kazım (a.s)’ın Doğum Ve Şahadeti
106                                     58- İmam Kazim (a.s)’ın Dünyaya Ayak Basma Olayı
108                                     59- Sultanlara Çalışmanın Tehlikesi
110                                     60- İmamları Tanımanın Yolu
111                                     61- İmam Rıza (a.s)’ın Münazarası
112                                     62- Kendileri İle Alay Edenler
113                                     63- İmam Rıza (a.s) Ve Bozuk İtikada Karşı Mücadele
114                                     64- İmam Cevad (a.s)’dan Bir Mucize
117                                     65- Okunacak Bir Münazara
122                                     66- Neticesiz Kalan Komplo
124                                     67- İlahî Peygamberlerin Mucizeleri
126                                     68- Dost Ve Düşman Açısından İmam Hasan Askeri (a.s)
129                                     69- Yumuşak Elbisenin Altındaki Kaba Elbise
130                                     70- Yeryüzünü Adaletle Dolduracak Olan Çocuk
132                                     71- İmam Mehdi (a.s)’ın İshak’ın Mektubuna Cevabı
134                                     72- İmam Mehdi (a.s) Açısından Babaya Hizmet
136                                     73- Hemedan Halkından Birisinin İmam Zaman (a.s)’la Görüşmesi
139                                     74- İmam-ı Zaman (a.s)’ın Hükümeti
140                                     75- İmam Mehdi (a.s)’ın Zuhuru
143                                                                76- Abbasi Halifelerinin Cinayetlerinden Bir Örnek
145                                                                77- Görevimde Kusur Etmekten Korkmasaydım Namazımı
147                                                                78- Kabir Ve Berzah Aleminden Bir Rapor
155                                                                79- Ebu Leheb’in Ölümü, İbret Aynası
156                                                                80- Milletlerin Çöküş Sebebi
158                                                                81- Ben Mi Üzgün Olmaya Daha Layığım Yoksa Sen Mi?
159                                                                82- Boynuzlu Yalan
160                                                                83- Lâyık Bir Eş Aramak
163                                                                84- Aişe’nin Kendisini Kınayanlara Karşı Cevabı
167                                                      85- Hz. Musa’nın Allah-u Teâla’dan Sorduğu Sorular
168                                                      86- Bel Büken Musibet
169                                                      87- Ümit Ve Arzu
170                                                      88- Babaya Saygısızlığın Cezası
172                                                      89- Evlad Musibetinde Sabırsızlık
173                                                      90- Hz. İsa (a.s) Hazine Peşinde
178                                                      91- Havarilerin Hz. İsa’dan Kendileri İçin Öğüt Talebinde
179                                                      92- Alimle Abidin Konuşması
180                                                      93- Halkın Helak Olmasıyla Helak Olan Abid
181                                                      94- Oburluk Şeytanin En Büyük Tuzağı
183                                                      95- Hz. Musa’nın Amelleri Denetlemesi

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İmam Hasanın (a.s) Barışı

    Muaviye'nin plânları, Hasan b. Ali ve kardeşi Hüseyin'i İslâm adına İslâm'ı tehdit ...
  • İslam Tarihi

    Ciddi bir akademik çalışmanın ürünü olan elinizdeki eser aslında yazarın Üniversitede verd ...