Ahlak ve İrfan Kur'an ve Hadis

İbretli Öyküler 3.Cilt

İbretli Öyküler 3.Cilt 126 Sayfa
Yayınevi : İmam Ali (a.s) Müessesesi Yazar : Mahmud NASIRİ


“Bihar’ul- Envar” kitabı Şia’nın en büyük hadis kaynaklarından biridir. Bu kitap, İslamî maarif ve bilgilerin büyük bir ansiklopedisi hükmündedir.
Bu değerli kitapta merhum Allame Meclisî tüm hadis ve rivayetleri özel bir tertip ve tanzim ile bir araya toplamıştır. Bu çalışmalarında kendi zamanının alim ve talebelerinin yardımlarından da faydalanmıştır. Allame Meclisi mezkur kitabın tedvini için ülkenin çeşitli yörelerinden gerekli olan bir çok kaynaklar toplamaya başlamış ve bu yol uğrunda elinden gelen gayreti sarf etmiştir.
Bihar’ul- Envar kitabının asıl mevzusu hadis, peygam-berlerin yaşam tarihleri ve Masum İmamların (a.s)hayatlarıyla ilgilidir. Hadisleri tefsir ve şerh ederken, pek çok fıkhi, tefsiri, kelami, tarihi, ahlaki vb. kaynaklar-dan yararlanmıştır.

Önsöz'den

İbretli Öyküler 3.Cilt

9                                       1- Cennet Ağaçları
10                                       2- En Güzel Arzu
11                                       3- Peygamber (s.a.a)’in Mizahı
12                                       4- Haince Bakmak`
12                                       5- Resulullah (s.a.a)’den Beş Tavsiye
13                                       6- İlmin Değeri
14                                       7- Allah’ın Beğendiği Dört Haslet
15                                       8- İmtihan Mihengi
17                                       9- Kocaya İtaat
18                                       10- Sonucu Düşünme
19                                       11- Ne Zarar Ne De Ziyan
20                                       12- Ölüm Döşeğinde
21                                       13- Hurafelere Karşı Koymak
22                                       14- İşi Sağlam Yapma Dersi
23                                       15- En Sevimli İsimler
23                                       16- Komşunun Sınırı
24                                       17- Öfkeden Sakınma
25                                       18- Ayrılık Çaresi
26                                       19- Hz. Ali'nin, Kendi Katiline Karşı Şefkati
26                                       20- İslamî Adabı Riayet Etmek
28                                       21- Yamalı Ayakkabıdan Daha Değersiz Bir Hükümet
28                                       22- Benden Sorun!
29                                       23- Yaşayışta Orta Halli Olmak
31                                       24- Enuvşirevan’ın Kafatası Konuşuyor!
33                                       25- Günahın Tedavisi
34                                       26- Hz. Peygamber’in Hz. Fatıma Hakkındaki Sözü
35                                       27- Müslüman Kadının En Güzel Sıfatı
36                                       28- Levhada Üç Güzel Söz
36                                       29- Bilal’ın Ezan Sesi!
37                                       30- Fatıma (a.s) Mahşer Sahrasında
40                                       31- İmam Hasan (a.s)’la İmam Hüseyin (a.s)’ın Yarışı
42                                       32- Edebe Riayet
43                                       33- Gıybet Edene Karşı Mantıklı Bir Tavır
43                                       34- Hz. Peygamber’in Kalbinde İmam Hüseyin'in Aşkı
44                                       35- Hediye Edilen Bir Demet Gülün Mükafatı
45                                       36- İlim Öğretmenin Değeri
45                                       37- İmam Hüseyin (a.s) Açısından Ölüm
46                                       38- Onu Mekke ve Mina Tanıyor
49                                       40- İmam Bakır (a.s) Parlayan Bir Nur
51                                       41- Berzahtan Bir Kişi
53                                       42- İmam Sadık (a.s) ve İnsaflı Ticaret
54                                       43- Hayatın Son Anında En Önemli Söz
55                                       44- İnsanların En Akılsızı
56                                       45- İmanın Dereceleri
57                                       46- Mantıklı Bir Söz
58                                       47- İsraf Yasak
59                                       48- Sanki Bu Ayeti Duymamıştım!
60                                       49- İmam Sadık (a.s)’ın Üç Önemli Tavsiyesi
61                                       50- Yoksullara Yardım
62                                       51- İstemeden Önce İhsanda Bulunmak
63                                       52- Akılsızların Günahı Akıllıların Üzerinedir
64                                       53- Ona Merhamet Et
64                                       54- Allah’ın Varlığına Bir Delil
66                                       55- Kabul Olmayan Dualar
67                                       56- İmam Kazım (a.s) Harun’un Sarayında
68                                       57- Zulüm Tezgahında Hizmet Etmek
69                                       58- Ebu Hanife İmam Kazım (a.s)’ın Huzurunda
70                                       59- Kolay Ölüm
71                                       60- Allah’a İtaat Ettiğin Takdirde Benim Kardeşimsin
72                                       61- Cennet Bahçelerinden Bir Bahçe
73                                       62- İmdat Dileyen Kuş
74                                       63- İmam Rıza (a.s) Açısından Eşitlik
74                                       64- Maslahat İçin Dua
75                                       65- İmam Cevad’ın Huzurunda Sevinçli Bir Şahıs
76                                       66- İmam Cevad’ın Kaybolan Koyunun Yerinden
77                                       67- İmam Hadi (a.s) Yırtıcı Hayvanlar Arasında
80                                       68- Zinakâr Hıristiyan Hakkında İmam Hadi'nin
82                                       69- Muhtaçlar İmam Hasan Askeri (a.s)’ın Huzurunda
83                                       70- Bir Soru ve Cevabı
84                                       71- Hz. Ali (a.s)’ın Düşüncesinde Hz. Mehdi (a.s)
85                                       72- İmam Sadık’ın İmam Mehdi'ninGaybetine Ağlaması
87                                       73- Gaybet, Allah’ın İnsanları Onunla Denediği
87                                       74- İmam Mehdi (a.s)’ın Mektubu
89                                                                    75- Selman-i Farsî’nin İslam’a Yönelişi
95                                                                    76- Neden Ölümden Korkuyoruz?
96                                                                    77- Tıbbî Kanunlar
96                                                                    78- Ruşeyd-i Heceri’nin Halktan Saklanması
99                                                                    79- Amr Bin Cumuh’un İlginç Duası
101                                                                    80- Ömrümün Kısa Olmasından Pervam Yok
102                                                                    81- İki Hilekarın Konuşması
104                                                                    82- Ömer Bin Sa’d’ın Kesik Başı
104                                                                    83- Düşmanın İtirafı
106                                                                    84- Kesek Atanın Cezası Taştır
106                                                                    85- Uygun Bir Cevap
107                                                                    86- Layık Anne ve Değerli Oğul
108                                                                    87- İyiler Kötülerin Ateşinde
109                                                                    88- Sabırlı Kadın
112                                                                    89- Hz. Peygamber (s.a.a)’in Damadı Esarette
115 NÜKTELER
117                                                        90- Hz. Yusuf (a.s) ve Züleyha
118                                                        91- Hz. Süleyman (a.s) ve Karıncanın Konuşması
120                                                        92- Üç Anneden Üç Kardeş
122                                                        93- Kötülerle İyilerin Cezalanması
123                                                        94- Ölümü Düşünme
124                                                        95- Günahkardan Nasihat
125                                                        96- Kurdun Ağzında Bir Çocuk
125                                                        97- Lokman’ın Oğluna Tavsiyesi

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Kur'an İlimleri

    Kur'ân İlimleri veya Kur'ânî İlimler tabiri; Kur'ân'ın tanınması ve muhtelif ...
  • Mizan’ul Hikmet 13. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...