Düşünce ve Araştırma

Bidat

Bidat 206 Sayfa
Yazar : Cafer el-Beyati Yayınevi : Hac ve Ziyaret Araştırma Merkezi

Sürekli ilahi dinleri tehdit eden tehlikelerin en önemlilerinden birisi, kendi nefsi isteklerine ulaşmak için din mensupları tarafından dine bir şeyin eklenmesi ya da dinden bir bölümün eksiltilmesi tehlikesidir. Bu yüzden Peygamberimiz (s.a.a), böylesi bir tehlikenin önünü almak için dinde bidat çıkartmayı sapıklık olarak ve bidat çıkartan kimsenin de yerinin cehennem olduğunu bildirmiştir ve bu şekilde her önüne gelen kimsenin, dine bir şey eklemeye veya bir şey eksiltmeye çalışmasının önünü almayı sağlayarak tarih boyunca Allah'ın dininin korunmasını hedeflemiştir.

Önsöz'den

Bidat

9 Giriş
11 Önsöz
21                                           1. Bidatin Sonuçları
33                                           2.Bidatin Sözlük Anlamı
35                                           3. Bidatin Terim Anlamı
39                                           4. Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde Bidat
39                                                                                    A. Kur'an-ı Kerim Açısından Bidat
47                                                                                    B. Rivayetler Açısından Bidatin Anlamı ve Etkileri
52                                           5. Çıkarımlar
55                                           6. Bidatin Yayılma Nedenleri
57                                                                        A. Yüce Allah Katındaki Yüce Kulluk Makamına Ulaşma Zannı
63                                                                        B. Nefsi İsteklerin Peşinden Gitmek
65                                                                        C. Kur'an ve Sünnet Dışındaki Delillere Teslim Olmak
72                                           7. Bidatin Kısımları
84                                           8. Bidat İçinde Bidat
90                                                                                            1. Cebir ve Tefviz[1]
94                                                                                            2. Rey ve Kıyas
98                                                                                            3. Teşbih ve Tecsim
102                                                                                            Zahirde Teşbih ve Tecsime Delalet Eden Ayetlerin Tevili
102                                                                                                                                                    a) Vech (Yüz)
103                                                                                                                                                    b) Eller
106                                                                                                                                                    c) İstiva (Hâkimiyet Kurmak)
107                                                                                                                                                    d) Gazaplanmak ve Sevinmek
109                                                                                                                                                    e) Allah'ın Görülemeyeceği
113                                                                                            5. Tasavvuf ve Ruhbaniyet
115                                                                                            6. Gulat (Aşırıcılık) Hareketi İle Mücadele[1]
115                                                                                                                                                 a) Onlara Lanet Etmek ve Onlardan Uzak Olduklarını Beyan Etmek
116                                                                                                                                                 b) Galileri Takip Etmeme Hususunda Uyarmak ve Onların Yalanlarını Ortaya Çıkartma
121                                                                                                                                                 c) Gali Kimselerin Batıl Sözlerinin Reddi
136                                                               Bidat Olduğu Söylenen İşler
136                                                                                              1.Peygamber'in (s.a.a) Doğum Gününün ve Diğer Dinî Günlerin Kutlanması1.Peygamber'in (s.a.a) Doğum Gününün ve Diğer Dinî Günlerin Kutlanması1.Peygamber'in (s.a.a) Doğum Gününün ve Diğer Dinî Günlerin Kutlanması1.Peygamber'in (s.a.a) Doğum Gününün ve Diğer
144                                                                                              2. Peygamber'in (s.a.a), Masum İmamların (a.s) ve Salih Kulların Kabirlerini Ziyaret Etmek
159                                        1. Hac Mut'ası'nın Yasaklanması
164                                                                          a-Hac Mut'ası Ne Zaman Yasaklandı?
166                                                                          b-Müslümanların Bu Yasaklama Karşısındaki Tavırları
168                                        2. Teravih Namazının Cemaatle Kılınması
173                                                                                    a) Teravih Namazının Cemaatle Kılınmasına Emreden İlk Kimse
176                                                                                    b) Teravih Namazını Cemaatle Kılma Bidati Karşısında Müslümanların Sergiledikleri Tavırları
180                                        3. Duha Namazı
180                                                       a) Duha Namazının Vakti
181                                                       b) Ehlisünnetin Bu Konu Hakkındaki Rivayetleri
190                                        4-Bidatin Diğer Örnekleri
193 Sonuç
195 Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar