Ahlak ve İrfan

Namazda 114 Hikmet

Namazda 114 Hikmet 96 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Muhsin Kıraati

Namaz eğitimi hakkında yazmaya muvaffak olduğum bu beşinci kitaptan dolayı Allah'a şükürler olsun. Birincisini ilkokul, ikincisini ortaokul, üçüncüsünü ise lise seviyesi ve dördüncüsünü de daha fazla ilgisi olanlar için yazmıştım.

Ben bir dinî bilimler talebesi olarak Allah Teala'nın lütfuyla, Kur'ân-ı Kerim ve hadislerden namaz hakkında bir kaçı dışında diğer kitaplarımda geçmeyen 114 nükteyi içeren bu kitabı değerli Müslümanlara sunuyorum. Bunlar 1991 yılında aklıma gelen nüktelerdir ve eğer Allah muvaffak ederse namazla ilgili en az bin nükte toplayıp birkaç kitapta sunmak istiyorum; ama, tabii ki namazın sırlarının bin noktada bitmeyeceği de bellidir.

 Muhsin KIRAATİ

Namazda 114 Hikmet

10                 1- Namaz Bütün Dinlerde Vardı
11                 3- Namaz Bütün İbadetlerin Başında Gelir
12                 5- Namaz ve Hicret
13                 7- Savaşın Ortasında Namazı İlk Vaktinde Kılmak
13                 8- Uykunun, Münacattan Daha İyi Olduğu Yer
15                 14- Namazda Hiçbir Kayıt ve Şart Yoktur
16                 15- Namaz ve Halkla Hoş Geçinme
18                 19- Namaz İçin Çaba Harcamak
21                 20- Namaz Kılmamak ve Cehenneme Esir Olmak
21                 21- Namaz Kılmayanlar Ümitlenmesin
23                 23- Namaz, İlk Söz ve Son Vasiyettir
23                 24- Namaz, İnsanın Kendisini Deneme Vesilesidir
23                 25- Kıyamette İlk Sorulacak Olan Namazdır
25                          26- Namaz, Allah'ı Anmaktır
25                          27- Namaz ve Şükür
25                          28- Namaz ve Kıyamet
26                          29- Namaz ve Hidayet
27                          30- Namaz, Şeytanlarla Savaştır
27                          31- Mihrap, Savaş Yeridir
28                          32- Halsizleri Harekete Geçirelim (Teşvik Edelim)
28                          33- Namaz Hz. Musa'ya (a.s) Verilen İlk Emirdir
29                          34- Namazı Terk Etmek Bütün Fesatların Önünü Açar
29                          35- Can Verme Pahasına da Olsa İlahi Dinlerin Namaz Mekânları Korunmalıdır
30                          36- Taharet ve Kalp Sağlığı
32                                          37- Namaz ve Sadakat
32                                          38- Namaz ve Güzellik
32                                          39- Namaz Bereketli Bir Muameledir
33                                          40- Ancak Allah'ı Anmakla Kalpler Huzur Bulur
34                                          41- Namaz, İman Demektir
34                                          42- Namaz ve Allah Teala'nın Yüceliği
36                              45- Namaz Herkese Açık Bir Lütuf Kapısıdır
37                              46- Namaz Tekrar Değil, Miraç ve Derinlere İniştir
39                              47- Namaz ve Tabiat
40                              48- Namaz ve Eğitim
40                              49- Namaz ve Edep
40                              50- Namaz ve Değerleri Canlandırmak
41                              51- Doğumdan Mezara Kadar Namaza Çağrı
41                              52- Toplumsal Olaylarla Birlikte Namaz
41                              53- Anne-Babanın Çocuklarına Karşı En Büyük Sorumluluğu Onlara Namazı Öğretmektir
42                              54- Allah'ı Anmak ve Namazdan Yüz Çevirmenin Kötü Sonuçları
43                              55- Namaz ve Tevekkül
43                              56- Namaz ve Yüce Ruha Sahip Olmak
44                              57- Namaz ve Velayet
44                              58- Namaz ve İlim
45                              59- Namaz ve Tembih
45                              60- Namaz ve İhtiyaç
46                              61- Namaz, Günah Seli ve Tufanı Karşısında Sağlam Bir Barajdır
47                              62- Namaz ve Zamanlama
48                              63- Namaz, Günahların Giderilme Vesilesidir
48                              64- Namaz ve Adım Adım Eğitim Metodu
49                              65- Namaz ve Şehitleri Anmak
51                            66- Namaz ve Şehadet
52                            68- Namaz ve Selâm
52                            69- Namaz ve İnsanlar
53                            70- Namaz ve Genel Bilgiler
54                            71- Namaz ve Önderlik
54                            72- Namaz ve Hareketli Olma
55                            73- Namaz ve Düzen
55                            74- Namaz ve Yöneliş
56                            75- Namaz ve Temizlik
56                            76- Namaz ve Vakıf
56                            77- Namaz ve Arkadaş Seçimi
57                            78- Namaz ve Eş Seçimi
57                            79- Namaz ve Halka Yardım
58                            80- Namaz ve Sağlıklı İktisat
58                            81- Namaz, Eşitlik ve Uyumluluk
59                            82- Namaz ve Yapısal Hareket
59                            83- Namaz ve Genel Gözetim
59                            84- Namaz ve Muhabbet
60                            85- Namaz ve Haysiyet
60                            86- Namaz ve Toplumun Islahı
60                            87- Namaz ve Siyaset
61                            88- Namaz ve Müşavere
61                            89- Savaşta Cemaat Namazı
62                            90- Camiye Çocuğunuzu ve Paranızı da Götürün
62                            91- Namaz, İslâmî Kardeşliğin Şartıdır
62                            92- Kâfirler Namazınızdan Rahatsız Olurlar
63                            94- Namaz Kılmayan Sevilmemeli
64                            96- Bina Mühendisliği ve Namaz
64                            97- İlahî Önder Namaz Kılanları Hiç Kimseye Değişmez
65                            95- Tarihte Hiçbir Amelin Bu Kadar Şahit ve Tanığı Yoktu
66                      98- Namaz ve Kur'ân
66                      99- Namaz ve Meleklere Benzerlik
67                      100- Baştan Sona Kur'ân'da Namaz
67                      101- Her İbadet Namazla Zikredilmiştir
68                      102- Namaz ve Rahmet
68                      103- Namaz ve Beraat
69                      104- Namaz ve Tespih
69                      105- Namazın İsimlerinden Biri Kur'ân'dır
70                      107- Namaz, İmamet Gibi Önemli Bir Makamdır
73              108- Namaz ve Teşrifat
73              109- Namaz ve Dua
74              110- Kur'ân-ın Edebî Beyanında Namaz
75              112- Namaz ve Esenlik
75              113- Namaz Ehlinin Dereceleri
77              114- Namaz Bizimle Konuşur

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar