Ehli Sünnete göre Cuma namazı hutbesi kesinlikle Arapça mı okunmalıdır?

2014/03/03
Soru
Ehli Sünnete göre Cuma namazı hutbesi kesinlikle Arapça mı okunmalıdır?

Cuma namazı hutbesini okumak hakkında Ehli Sünnet mezhepleri farklı görüşler ileri sürmektedir.

Malikiler şöyle demektedir: Hutbe Arapça olmalıdır ve eğer hiç kimse Arapça anlamazsa, Cuma namazı geçersiz olur.

Hanefiler şöyle demektedir: Cuma namazı hatibinin edebildiği takdirde Arapça dışında başka bir dille hutbeyi okuması caizdir.

Hanbelîler şöyle demektedir: Hatip eğer Arapça okuyabiliyorsa ister muhatapları Arap olsun ister Arap olmasın Arapça okumalıdır! Elbette okuyamıyorsa, okuyabildiği dilde okuyabilir.

Şafiiler şöyle demektedir: Eğer muhataplar Arap değilse hatta hutbenin rükünlerinin dahi Arapça okunması gerekli değildir. Elbette ayeti istisnadır. Ama hutbenin rükünleri dışında olan şeylerin (hutbenin kalan kısmı) Arapça okunması farz değildir, sadece sünnettir.[1]  
--------------
[1] El-Ceziri, Abdrrrahman - el-Ğarevi, es-Seyid Muhammed - Yasır Mazıh, el-Fıkh-u Âla Mezahibi’l-Erbaa ve Mezheb-i Ehli’l-Beyt (a.s), c. 1, s. 527, Naşır: Daru’l-Sakaleyn, çap-ı evvel, Beyrut – Lübnan.

الشافعیة- قالوا: یشترط أن تکون أرکان الخطبتین باللغة العربیة، فلا یکفی غیر العربیة متى أمکن تعلمها، فإن لم یمکن خطب بغیرها، هذا إذا کان القوم عربا، أما إن کانوا عجما فإنه لا یشترط أداء أرکانهما بالعربیة مطلقا، و لو أمکنه تعلمها ما عدا الآیة، فإنه لا بد أن ینطق بها بالعربیة، إلّا إذا عجز عن ذلک، فإنه یأتی بدلها بذکر أو دعاء عربی، فإن عجز عن هذا أیضا فعلیه أن یقف بقدر قراءة الآیة، و لا یترجم، و أما غیر أرکان الخطبة فلا یشترط لها العربیة بل ذلک سنة.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İmam Cafer Sadık ve Fikrî Akımlar

    Bu kitapta, İslam tarihinin İmam Cafer Sadık dönemine yani hicri 83-148 yıllarına tekabül eden havadisi ve ...
  • Dinî Eğitim

    Dinî eğitim, bir dinin muteber önermelerini başka kişilere, bunlara amel ve görüş olarak bağlana ...