Erkek ölmüş olan kaynanasına gusül aldırabilir mi?

2014/02/18
Soru
Erkek ölmüş olan kaynanasına gusül aldırabilir mi?

Büyük fakih ve merciler kadın ve erkeğin gusül aldırması hakkında şöyle fetva vermişlerdir:

Eğer erkek kadına ve kadın erkeğe[1] gusül aldırırsa gusül geçersizdir.[2] Ama kadın kocasına ve koca karısına gusül aldırabilir.[3] Elbette müstehap ihtiyat gereği kadının kocasına ve kocanın karısına gusül aldırmaması gerekir.[4] Ama kadın cenazesine gusül aldırmak için başka bir kadın bulunmazsa, onunla bağı bulunan ve kendisinin mahremi olan veya süt içme vasıtasıyla ona mahrem olmuş erkekler elbise altından ona gusül aldırabilirler. Bu nedenle, normal durumda erkek ölmüş kaynanasına gusül aldıramaz; zira bazı mercilerin görüşüne göre meseledeki tek istisna karı ve kocadır.[5]
-------------
[1] Behçet: Zorunlu durumlar dışında.

[2] Hoyi ve Zencani: Kadının erkeğe ve erkeğin kadına gusül aldırması haramdır.

[3] Tebrizi: Erkeğin kadına ve kadının erkeğe gusül aldırması caiz değildir. Zencani ve Safi: Muhayyer durumdaysa gusül aldırmamalıdır. Sistani: Erkek namahrem kadına gusül aldıramaz ve aynı şekilde kadın namahrem erkeğe gusül aldıramaz. Karı ve koca birbirine gusül aldırabilir.

[4] Mekarim: Erkek kadına gusül aldıramaz ve aynı şekilde kadın erkeğe gusül aldıramaz. Elbette karı ve koca birbirine gusül aldırabilirler. Elbette müstehap ihtiyat gereği bir zorunluluk yoksa bu işi yapmamalıdırlar.

[5] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 1, s. 319-320, mesele. 559.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar