Eğer namaz kılan bir insan namaz esnasında mescidin necis olduğunu veya olacağını anlarsa ne yapmalıdır?

2016/01/14
Soru
Cemaat namazı esnasında insanın küçük çocuğunun bir ihtiyacı (idrar) olursa ve namazı tamamlamak mescidin necis olmasına neden olacaksa ne yapılmalıdır? (Veya çocuğun küçük abdestini yaptığını anlarsak ve namazı tamamladığımız takdirde mescidi de necis edeceğini bilirsek ne yapmalıyız?)

Tevzihü’l-Mesail’de şöyle belirtilmiştir: “Eğer namaz kılan şahıs namaz esnasında mescidin necis olduğunu anlarsa ve namaz vakti dar ise namazın tümünü kılmalıdır. Eğer vakti varsa ve mescidi temizlemek namazı bozmaya neden olmazsa namaz esnasında temizlemeli ve sonra namaz kılmalıdır. Lakin bu namazı bozacaksa, namazı bozmalı, mescidi temizlemeli ve sonra namaz kılmalıdır.”[1]

Sizin sorunuzdaki varsayım ile Tevzühü’-Mesail’de (ilmihal) belirtilen hususlar arasında farklılık bulunduğundan sorunuzu büyük mercilerin bürolarından sorduk ve kendilerinden şu yanıtları aldık:

Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Sorudaki varsayım halinde namazı bozup terk etmenin bir sakıncası yoktur.

Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Namazı kesmeli ve çocuğu ihtiyacını gidereceği yere götürmelisiniz.

Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpaygani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:

Namazı kesmek caiz değildir. Ama insan namaz esnasında mescidin necis olduğunu anlarsa ve vakit dar ise namazı tamamlamalıdır. Eğer vakit varsa ve mescidi temizlemek namazı bozmazsa, namaz esnasında temizlemeli ve sonra namazın kalan kısmını kılmalıdır. Eğer bu namazı bozarsa ve namazdan sonra temizlemek mümkünse, namazı bozmak caiz değildir. Eğer namazdan sonra mescidi temizlemek mümkün değilse veya namaz sonrasına ertelemek mescide saygısızlık olacaksa, namazı bozmalı, mescidi temizlemeli ve sonra namaz kılmalıdır.

 

-------------

[1] Tevzihü’l-Mesail, (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 1, s. 633, mesele. 1162.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Doğruya Doğru

    Elinizdeki bu eser, mütevazi bir çalışmadan ibarettir. Bu eser bir seyahatname sayılabileceği gibi, şahsı ...
  • Ehl-i Beyt ve Ehl-Sünnet Ekolleri c.2

    İhtilâflı konuların araştırılıp nereden kaynaklandığı incelenmeden Müslümanlar arasında vahdet ve bir ...