Kura bağlı az su kur hükmünü taşır mı?

2014/02/12
Soru
Eğer kur suyu kapsamayan bir leğeni şehrin su borusuna bağlı olan su çeşmesinin altına koyar ve çeşmeyi açarsak, çeşme açıkken leğende biriken su kur suyun hükmünü taşır mı? Bu su temizleyici midir?

Kur suyu kapsamayan leğen suyu az sudur ve şehrin (kur veya akan) boru suyuna bağlı olan az su temizlemede ve necis olmada kur suyu hükmünü taşır; yani necis eşyaları (necasetin kendisi bertaraf olduktan sonra) bir defa yıkamayla temizler. Aynı şekilde onun sıçramaları temizdir ve necaset ile temas etmeyle necis olmaz. Elbette onun özelliklerinden (renk, koku ve tat) biri necaset vasıtasıyla değişirse, necis olur.[1]  
------------
[1] Kaşifü’l-Ğıta, Cafer b. Hızır, Keşfü’l-Ğıta An Mübkemati’ş-Şeriati’l-Ğarra (T-el-Hadise), c. 2, s. 395.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • 12 İmam

    Ehlisünnet ve Şia muhaddislerinin aktardıkları hadis ve rivayetlerden Peygamber Efendimizin kendisinden sonra 12 ...
  • İmam Hüseyin ve Kerbela c.1

    Elinizdeki eser, Şehit Mutahharî’nin sohbetlerini gerçekleştirdiği Hüseyniye-i İrşad’da ...