Neden Allah boşanmadan çok nefret etmektedir?

2014/02/25
Soru
Neden Allah boşanmadan çok nefret etmektedir?

 Boşanma ve evlilik arasında bir karşıtlık bulunduğundan, Allah’ın boşanmadan nefret etmesinin nedenini öğrenmek için, ilkönce evliliğin önemi açıklanmalıdır.[1] Yüce Allah Kur’an’da insanların çift yaratılmasını huzur ve sükûnet sağlayan ilahi ayet ve nişanelerden saymıştır.[2] Masumların (a.s) rivayetlerinde de evlilik büyük bir öneme haizdir. Öyle ki Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: İslam’da Allah katında evlilikten daha sevimli ve değerli bir müessesenin temeli atılmamıştır.[3] Evliliğin önemli faydalarından birisi insan neslinin çoğalması ve korunmasıdır; bu yüzden, boşanmak evlilikten ayrılma sayılır ve bu vesileyle bir aile dağılmakta ve genellikle anne ve babanın sıcak elini başlarında hissetmesi ve onların varlıklarını yanlarında duyumsaması gereken evlatlar velisiz ve sığınaksız kalmaktadır. Maalesef toplumdaki suçlu bireylerin çoğunu bu tür çocuklar oluşturmaktadır. Yanı sıra boşanma yaratılış felsefesine de aykırıdır. Bunlara ek olarak, birçok başka delil uyarınca, boşanmak Allah katında çok menfurdur. Elbette menfur boşanmanın makul bir delil olmaksızın gerçekleşen boşanma olduğunu belirtmek gerekir.[4] Ama bir insanın boşanmak için kabul edilir bir delili varsa, bu menfur olmayacaktır; zira boşanmak gerçekte bu tür durumlar için bir çözümdür.

Bu sorunun ayrıntılı cevabı bulunmamaktadır.  

 -----------

[1] Bkz: Felsefe-i İzdivaç Der İslam, 1300; Felsefe-i Hutbe-i Akd, 1445.

[2] Rum, 21.

[3] Saduk, Men La Yahziru el-Fakih, c. 3, s. 383, İntişarat-ı Camia-i Müderrisisin-i Kum, 1413 h.k.

[4] Hür Amuli, Vesailü’ş-Şia, c. 22, s. 283, Müessese-i Âlu’l-Beyt (a.s), Kum, 1409 k. Subat’tan rivayet edildiği üzere Allah Resulü şöyle buyurmuştur: “Delil olmaksızın eşinden boşanma talebinde bulunan her kadına cennet kokusu haramdır.”

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Sahife-i Seccadiye'de Siyaset ve Toplum

    Bu kitap, vahiy şehrinin ilim kapısı olan Ehlibeyt İmamlarından Hz. Zeynelabidin'in (a.s) dualarını içeren ...
  • Tuhef'ul - Ukul

    Bu eser, Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları'nın özellikle insanın manevi kemaliyle ilgili olan s&oum ...