Ehlisünnet arasında değişik şekillerde yaygın olan teravih namazının Ehlibeyt mezhebindeki yeri nedir?

2014/02/24
Soru
Ehlisünnet arasında değişik şekillerde yaygın olan teravih namazının Ehlibeyt mezhebinde bir yeri var mıdır?


 Teravih, Ramazan ayı gecelerinde yatsı namazında sonra kılınan nafile namazlara denir.[1] Ehlisünnet bu namazlara ikinci halifelerinin emriyle başlamış ve onu cemaatle kıla gelmişlerdir.[2] Belirttiğiniz gibi onun rekât sayısı farklıdır.[3] Ama Ehlibeytten gelen rivayetler esasınca, aziz İslam Peygamberi (s.a.a) böyle bir cemaat namazı kılmamıştır. Aynı şekilde bu hadislerde nafile namazlarını cemaatle birlikte kılmak bidat sayılmış ve caiz görülmemiştir.[4] ve [5]

 -------------

[1] Sa’di Ebu Ciyb, El- Kamusu’l Fıkhi lugat ve istilahen, s: 155.

[2] İbnu’ş Şerku’n Nevevi, Şerhu’l Erbaini’n Nevevi fi’l Ehadisi’s Sahiheti’n Nebeviyye, s: 25.

[3] Halifeler tarihi dönemi ve sonrasında teravih namazının rekât sayısını öğrenmek için “el- Fıkhu Âle’l Mezahibi’l Erbea ve Mezhebu Ehlul Beyt (a.s) ” c: 1, s: 474’de müracaat ediniz.

[4] Şeyh Hürr’ü Amuli, Vesailu’ş Şia, c: 8, s: 44, َابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِی صَلَاةِ النَّوَافِلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا فِی غَیْرِه.

[5] Ayetullah Cafer Subhani, El- İnsaf fi Mesaili Dame fiyhi’l Hilaf, s: 381.

 

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İslam'da Aile Düzeni

    İslam’da aile sistemi hakkında dikkate değer ve faydalı kitaplardan biri de Hacı Şeyh Hüseyin Ensariyan&rs ...
  • Ehl-i Beyt Serisi-2 Hz. Fatıma

    Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu g&o ...