Bir malın humusu verildikten sonra ona yeniden humus vacip olur mu?

2014/03/15
Soru
Bir malın humusu verildikten sonra aradan birkaç yıl geçtiğinde ona yeniden humus vacip olur mu?

Bilindiği üzere humus, füru-u dinden olup İslam’ın önemli farzlarından biridir ve ibadet sayılmaktadır. Bu yüzden kurbet kastıyla (Allah’ın emrini yerine getirmek niyetiyle) yerine getirilmelidir.

Mal ve sermayeye humus geldiğinde bir kere humusları verilirse üzerinden uzun yıllar geçse de ona artık humus gelmez. Ama mal hep artan şeylerden olsa veya değeri yükselse aslının humusu yoktur, fazlalığa ve yükselen değere humus gelir.[1]

-----------
[1] - Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.2, s.101, mesele: 1026; Ayetullah Mekarim, Tevzih-ul Mesail, mesele:1502

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar