Hangi halde kadına cenabet guslü farz olur?

2014/03/10
Soru
Yakınlaştıktan sonra kadın da gusül abdesti almalı mıdır? Şehvet neticesinde dışarı çıkan her sızıntının necis olduğu söylenmektedir, kadın da böyle midir ve gusül abdesti alması gerekir mi? Her yakınlaşmadan sonra gusül abdesti almak gerekir mi, bu doğru mudur?

Cenabet iki yoldan hâsıl olur:

1) Meni çıkmasa bile cinsel yakınlaşma ve ilişkiyle.

2) Uykuda olsun veya uyanıkken, az olsun veya çok, şehvetle olsun veya şehvetsiz, iradeyle olsun veya iradesiz (girme olmasa dahi) meninin çıkmasıyla.[1]

Fakihlerin ekseriyetinin görüşüne göre kadınlardan çıkan nem şehvetle beraber (orgazm ve cinsel zevkin doruğu haddinde) olursa meni hükmündedir ve cenabet guslü alınmalıdır.[2],[3] Bundan dolayı kadın ve erkeğin her yakınlaşmadan sonra gusül abdesti alması farzdır. İster meni çıksın ister çıkmasın fark etmez. Hatırlatılmalıdır ki cenabet guslü zatı itibariyle farz değildir. Ama namaz, mescide girmek, Kur’an hatlarına el sürmek vb. taharet şartı gerektiren hususları yerine getirmek için cenabet guslü farz olmaktadır.[4] Son nokta: İhtilamdan sonra[5] gusül abdesti almadan önce yakınlık kurmak mekruhtur.[6] Elbette bu mekruhluk abdest almayla da bertaraf olmaktadır.[7]

-----------
[1] Tevzihu’l-Mesail-i Meraci’, m. 354; Vahid, Tevzihu’l-Mesail, m. 351; Nuri, Tevzihu’l-Mesail, m. 346 ve Hamaney, Ecubetü’l-İstiftaat, Ehkam-i Gusl-i Cenabet.

[2] Tevzihu’l-Mesail-i Meraci’, c. 1, s. 208, mesele. 346.

[3] Daha fazla bilgi için Kadınların Cenabeti başlıklı 676. Sayıya (Site: 723) müracaat ediniz.

[4] Tevzihu’l-Mesail-i (el-Mahşi lil-İmam Humeyni), c. 1, s. 214, mesele. 357.

[5] Yani uykudayken meni ondan çıkmıştır.

[6] a.g.e., c.1, s. 215.

[7] Bkn: Cami Abbasi ve Tekmil-i An (Mahşi), c. 1, s. 10; Şariu’l-Necat Fi Ehkami’l-İbadat, s. 32.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Mizan’ul Hikmet 14. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...
  • Salih Evlat

    Şeyh Fazlullah, Meşrutiyet Dönemi'nde idam edilen büyük müçtehitlerdendi. Ne var ki ay ...