Kur’an’daki “kadınlar sizin tarlanızdır” cümlesinden ne kastedilmektedir?

2014/03/08
Soru
Kur’an’daki “kadınlar sizin tarlanızdır” cümlesinden ne kastedilmektedir?

 “Kadınlar sizin tarlanızdır” cümlesinin manası, kadınların insanlık camiasındaki yerinin insan toplumuna yönelik bir tarla konumunda olmasıdır. Tarla olmazsa tohumların tümüyle yok olacağı, hayat ve insan bekasını korumak için bir yiyeceğin kalmayacağı gibi, kadının olmaması durumunda da insan türü sürekliliğini kaybedecek ve nesli tükenecektir.[1] Gerçekte Kur’an kadınların şehvet ve heveslerin giderilme aracı olmadığını ve aksine insan türünün hayatını korumak için bir vesile olduğunu[2] vurgulayıp insan toplumunda kadının varlık gerekliliğini göstermek istemektedir. O halde bu ayet kadın ve erkek arasındaki derin ilişkiyi beyan etmektedir. Çünkü tohum olmadan tarlanın nasıl bir faydası yoksa tarla olmadan tohum da faydasızdır. Bu ayetten kendilerinden istifade edilebilecek her cihet ve nitelikle kadınlarınıza yaklaşın ve yönelin manasının da anlaşıldığı söylenmiştir.

 

Ünsiyet kurmak, eş olmak, evlilik, cinsel ilişki ve yakınlık ciheti.

 

Ev idaresi ve iç hayat işlerinin düzenlenmesi ciheti.

 

Evlatların terbiye edilmesi ve çocuğun yaşamının korunması ciheti.

 

Erinçlik, huzur ve sükûnet sağlanması hususu.

 

Hoşnutluk, mutluluk ve güzel bir yaşamın meydana gelmesi, iç yaşam sürecinde yardım almayı ve ihtiyaçları gidermeyi vb. hususları gerçekleştirmek için.

 

O halde tarlayı ziraat mefhumuna, ayetin orijinalindeki “enna” kelimesini mahal ve mekân yerlerine ve “fe’tu” kelimesini de cinsel ilişki ve yakınlık manasına indirgemek ayet-i kerimenin delalet ettiği manaya aykırıdır.[3]   

 
-----------
[1] el-Mizan, Tercüme, c. 2, s. 317.

[2] Tefsir-i Numune, c. 2, s. 141.

[3] Mustafavî, Hasan, Tefsir-i Ruşen, c. 3, s. 156, Merkez-i Neşr-i Kitap.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Kurtuluş Çağrısı

    Âlemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü (s.a.a) “Ben, yüce ahlâkı tamamlamak ...
  • Faiz

    Faiz, iktisadî hayatın en eski problemlerinden biridir. Faize meşruluk kazandıran devirler, bütün&uum ...