Kadının sebebî mahremleri kimlerdir?

2014/02/22
Soru
Kocanın dayısı ve amcası karısına mahrem olurlar mı?
Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.
Ayrıntılı Cevap

İslamda mahremiyetin sebepleri üçtür: Nesep (soy), Sebepsel (evlilik) ve Süt vermek.[1] Erkeğin dayı veya amcası, kesinlikle karısının nesep mahremlerinden değildir. Ama acaba sebebsel mahremlerden midirler? Yani evlenmekle erkeğin amca ve dayısıda karısına mahrem olurlar mı? Cevap olarak diyoruz ki:
Evlilikten dolayı kadınlara ve kızlara mahrem olan kimseler şunlardır:

1-Koca

2-Kocanın babası ve büyükbabası

3- Kocanın oğlu ve torunu. Bunlar kadının kendi çocuğu olmasada ve kocanın eski karısından olsa da kadına mahremdirler. Bu yeni kadın onların üvey annesi olacaktır, üvey annede kocasının çocuklarına mahremdir.

4-Annenin kocası (üveybaba)

5-Kızın kocası (damat)[2]

Bunların dışında diğer erkekler, hatta kız kardeşin kocası, kocanın kardeşi, amcası ve dayısı kadına namahremdirler.[3]

-----------
[1] -Süt emmeyle mahrem olmanın şartları Tevzih-ul Mesail’ler söylenmiştir. Bu şartlar olmadan mahremiyet gerçekleşmez.

[2] -Tahrir-ul Vesile, c.2, s.277, Mesele:1.

[3] -a.g.e. c.2, s.280, Mesele:15.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar