İhlâs suresini okumaksızın kılınan namazın hükmü nedir?

2014/03/01
Soru
İhlâs suresi okumaksızın kılınan nazın hükmü nedir?

Genel anlamda namaz vacip ve sünnet (müstahap) olmak üzere iki kısma taksim ediliyor:

Vacip (farz) olan namazlar üç halete; ihtiyar, mecburiyet ve acil’e taksim edilmiş ve her birisinin kendisine has bir hükmü var.

Birinci halet ihtiyari halettir: bu haletin hükmü şöyledir:

Günlük vacip olan namazların birinci ve ikinci rekâtında ilkin hamd (Fatiha) suresi sonra kâmil bir sure okunmalı.[1]

Buna binaen bazı durumlarda tercih edilse bile ihlâs suresinin okunması zorunlu değildir. Şöyle ki, hamd suresinden sonra ihlâs suresinin okunması farz kılınmamıştır. Ama bütün günlük namazların birinci rekatında hamd suresinden sonra kadir (inna enzelnahu) ikinci rekatında ihlsa (kul huvellahu ahad) suresinin okunması müstahaptir. Günlük namazların hiçbirisinde ihlas (kul huvellahu ahad) suresinin okunmaması da mekruhtur. Ama buna rağmen hiçbirisinde ihlâs suresinin okunması farz kılınmamıştır. [2]

İkinci halet mecburiyet (iddtırari) halettir. Bu haletin hükmü şöyledir:

Eğer namazın vakti daralmış, ya insan sureyi okumamak için zor durumda kalmış. Örneğin sureyi okursa hırsızlara veya yırtıcı hayvanlara yakalanır veya herhangi başka bir şey tarafından zarar göreceğinden korkuyorsa bu durumda sureyi terk etmeli.

Üçüncü halet acele haletidir. Bu haletin hükmü şöyledir:  

Eğer acil bir işi varsa sureyi okumayabilir.[3]

 Müstahap namazlardaki sure okumanın hükmü:

Müstahap namazlarda hata eğer nezir ederek namazı kendisi için farz kılmış olsa bile Fatiha suresinden sonra her hangi bir sure okunması zaruri değildir.[4]
----------------

[1] İmam Humeyni “tevziül vesail (el-muhaşi)”, c. 1, s. 543, mesele no: 978.

[2] İmam Humeyni “tevziül vesail (el-muhaşi)”, c. 1, s. 560, mesele no: 1018-1019.

[3] İmam Humeyni “tevziül vesail (el-muhaşi)”, c. 1, s. 544, mesele no: 979.

[4] İmam Humeyni “tevziül vesail (el-muhaşi)”, c. 1, s. 437, mesele no: 986.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar