Tarih

Teşrih ve Muhakeme

Teşrih ve Muhakeme 168 Sayfa
Yazar : Kadı Behlül Behçet Efendi Yayınevi : Kevser

 

"Muhammedoğulları Tarihinde Teşrih ve Muhakeme" kitabı çok faydalı kitaplardan biridir. Bu kitap, Resulullah'ın Ehl-i Beyt'inin (hepsine selam olsun) hak üzere olduğunu ve mazlumiyetini ispatlamada  anlaşılır ve akıcı bir beyanla yazılmış en güzel, kısa ve eşsiz bir eserdir.

Ben yazarla birkaç defa görüştüm. İran'a yaptığı yolculukta birkaç defa Tebriz ve Hemedan'da onu gördüm; gerçekten de kendi emsallerinden üstün, çeşitli dallarda yetenekli ve dini münazaralarda çok güçlü bir kişiydi. Kadı Behlül benden Şia'nın hadis kitaplarını nakletmek için icazet istedi; bende ona icazet verdim ve ondan Ehl-i Sünnet'in Nebevi hadis kitaplarını nakletme konusunda ayrıntılı bir icazet aldım.

Teşrih ve Muhakeme

7                                          Yazarın Hayatı
7                                                          Adı ve Soyu
8                                                          Üstadları ve Hocaları
8                                                          Mezhebi ve Tarikatı
8                                                          Eserleri
11                                          YAZARIN ÖNSÖZÜ
11                                                           İslâmî Vahdet
36                                                  Muğire'nin Adalet veya Fıskını İspatlayan Deliller
38                                                  Ebu Hüreyre ed-Dusî
39                                                  Başka Bir Delil
40                                                  [Kur'ân'da Hz. Ali'nin -a.s- Fazileti]
40                                                                                         1. Ayet [Tathir Ayeti]
41                                                                                         2. Ayet [Meveddet Ayeti]
42                                                  [Hadislerde Hz. Ali'nin -a.s- Fazileti]
42                                                                                         Sekaleyn Hadisi
45                                                                                         Gadir-i Hum Hadisi
47                                                                                         Menzilet Hadisi
48                                                                                         Tayr Hadisi
49                                                                                         Muahat (Kardeşlik) Hadisi
50                                                                                         İlim Hadisi
51                                                                                         Darbe Hadisi
84                                                  Emirü'l-Müminin Ali'nin İmamet ve Hilâfeti
103                  İkinci Halife'nin Hilâfete Gelmesi
107                 Cemel Musibeti
111                 Sıffin Musibeti
114                 Nehrevan Savaşı
114                 Şehadet ve Felâket
120                                                              "Fedek" Ne Oldu?

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İbretli Öyküler 1. Cilt

    “Bihar’ul- Envar” kitabı Şia’nın en büyük hadis kaynaklarından biridir. Bu kitap, İ ...
  • El Mizan Tefsiri c.7

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...