Kur'an ve Hadis

Mizan’ul Hikmet 11. Cilt

Mizan’ul Hikmet 11. Cilt 345 Sayfa
Yazar : Muhammed Muhammedi REYŞEHRİ Yayınevi : ---

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim, Ali de onun dilidir” (İhkak’ul-Hak, 6/46)

Mizan’ul Hikmet 11. Cilt

3          453. Konu el-Kibr Kibir
4                                 3431. BölümTekebbür
6                                 3432. Bölüm Kibriya Allah’a Mahsustur
7                                 3433. BölümKibrin Anlamı (1)
9                                 3434. Bölüm Kibrin Anlamı (2)
10                                 3435. Bölüm Kibrin Hakikati
11                                 3436. Bölüm Kibir İçinde Yürümeyi Kınamak
12                                 3437. BölümMütekebbir
12                                 3438. Bölüm Kendisiyle Kibirlenmenin Doğru Olmadığı Şey
13                                 3439. Bölüm ekebbürün Sebebi
14                                 3440. Bölüm Kibrin Tedavisi
15                                 Allame Meclisi’nin kibrin tedavisi hususundaki sözü
16                                 3441. Bölüm Kibri Ortadan Kaldırmak
17                                 3442. BölümKibrin Etkileri
18                                 3443. Bölüm Her kim Kibirlenirse Allah Onu Aşağılık Kılar
19                                 3444. Bölüm Kibirli İnsanların Yeri
22          454. Konuel-KitapYazmak
22                                 3445. Bölüm Kitap ve Yazmak
22                                 3446. Bölüm Yazarlık ve Yazarın Şahsiyeti
23                                 3447. Bölüm İlmi Yazmaya Teşvik
24                                 3448. Bölüm Yazmanın Sevabı
24                                 3449. Bölüm Allah’ın Nazil Buyurduğu Kitaplar
24                                 3450. Bölüm Yazmanın Adabı
27          455. Konuel-MukatebeYazışmak
27                                        3451. Bölüm Yazışmak
27                                        3452. Bölüm Mektubun Cevabını Yazmaya Teşvik
29          456. Konuel-KitmanGizlemek
29                                    3453. Bölüm İslam Devrimi’nin Sırlarını Gizlemenin Lüzumu
30                                    3454. Bölüm Devrim Sırlarını İfşa Etmekten Sakınmak
31                                    3455. Bölüm Sır Saklayan Kulu Övmek
34          457. YalanKonuel-Kizb
34                               3456. Bölüm Yalan
36                               3457. Bölüm Yalan Huyların En Aşağılık Olanıdır
36                               3458. Bölüm Yalan ve İman
37                               3459. Bölüm Yalan Her Kötülüğün Anahtarıdır
38                               3460. Bölüm Ciddi veya Şaka Yalan Söylemeyi Terk Etme Emri
39                               3461. Bölüm Küçük Yalan
40                               3462. Bölüm Yalan Söylemenin Sebebi
41                               3463. Bölüm Kezzab (Çok Yalan Söyleyen Kimse)
41                               3464. Bölüm Yalanın Neticesi
44                               Yalancı Kurtuluşaremez
45                               3465. Bölüm En Çirkin Yalan
46                               3466. Bölüm Yalanın Caiz Olduğu Yerler
47                               3467. Bölüm Tevriye
49                               3468. Bölüm Yalan Sözler Dinlemek
50                               3469. Bölüm Yalancı Arzulardan Sakındırmak
53          458. Konuel-KeremKerem-Yücelik
53                                         3470. Bölüm Yücelik
54                                         3471. Bölüm Keramet ve Yücelik
55                                         3472. Bölüm Kerim ve Yüce İnsan
58                                         3473. Bölüm Yüce İnsanların Ahlakından Örnekler
59                                         3474. Bölüm Yüce İnsanlardan Uzak Olan Hasletler
60                                         3475. Bölüm Yüce İnsanların Gazabından Sakındırmak
60                                         3476. Bölüm Yüce İnsanlara İkramda Bulunmaya Teşvik
61                                         3477. Bölüm İkramda Bulunmak
62                                         3478. Bölüm İzzet ve Yüceliği Reddetmek
63                                         3479. Bölüm Saygının Edep Etmediği Kimse
63                                         3480. Bölüm İnsanların En Saygını
64                                         3481. Bölüm İnsanlara Saygı Göstermek Kendine Saygı Göstermektir
66          459. Konuel-KesbKazanç
66                                 3482. Bölüm En Temiz Kazanç
66                                 3483. Bölüm Kazançlar
67                                 Velayetin (Yöneticiliğin) Kısımlarıyla İlgili Açıklama
68                                 Ticaret Çeşitleriyle İlgili Açıklama
68                                 Kira ile İlgili Açıklama
70                                 Sanatla İlgili Açıklama
70                                 Malları İnfak ve Harcama Yolları
71                                 Yenilmesi Helal Olan Şeyler
71                                 Eti Yenen Hayvanlar
72                                 Yenilmesi Helal Olan Yumurtalar
72                                 Yenilmesi Helal Olan Deniz Hayvanları
72                                 Helal İçecekler
72                                 Giyilmesi Câiz Olan Elbiseler
72                                 Câiz Evlilikler
73                                 3484. Bölüm El Emeği İle Kazanmaya Teşvik
75                                 3485. Bölüm Kınanmış Kazançlar
76                                 3486. Bölüm Kazanç (Çeşitli)
78          460. Konuel-KeselTembellik
78                                    3487. Bölüm Tembellik
79                                    3488. Bölüm Tembellik ve Dirliksizlikten Sakınmak
80                                    3489. Bölüm Gevşeklikten ve İhmalden Sakınmak
80                                    3490. Bölüm Tembelliğin Alameti
81                                    3491. Bölüm Tembellikten Uzaklaşmak İçin Allah’tan Yardım Dilemek
83          461. Konuel-KüfrKüfür
83                                  3492. Bölüm Küfür Şirkten Daha Eskidir
84                                  3493. Bölüm Küfrün Sebepleri
85                                  3494. Bölüm Kafir
87                                  3495. Bölüm Küfrün En Küçük Derecesi
88                                  3496. Bölüm Küfrün Erkanı ve Sütunları
89                                  3497. Bölüm Allah’ın Kitabı’nda Küfrün Çeşitleri
93          462. Konuel-KeffaretKefaret-Bedel
93                                           3498. Bölüm Kefaretler
94                                           3499. Bölüm Hiçbir Kefareti Olmayan Günah
97          463. Konuel-MukafatMükafat-Karşılık
97                                                 3500. Bölüm İyiliğe İyilikle Karşılık Vermek
98                                                 3501. Bölüm Kötülüğe Kötülükle Karşılık Vermek
99                                                 3502. Bölüm Uygunsuz Karşılık Vermek
99                                                 3503. Bölüm İntikam Almayı Kınamak
100                                                 3504. Bölüm İyiliğe Kötülükle Karşılık Vermek
100                                                 3505. Bölüm Kötülüğe İyilikle Karşılık Vermek
101                                                 3506. Bölüm Ettiğini Bulursun
103          464. Konuet-TeklifTeklif
103                                  3507. Bölüm Teklif
105                                  3508. Bölüm Allah Herkesi Gücü Oranında Mükellef Kılar
108          465. Konuet-TekellufZorluğa Düşmek
108                                               3509. Bölüm Tekellüf
109                                               3510. Bölüm Kendisini Tekellüfe Düşüren Kimsenin Nişaneleri
113          466. Konuel-KelamSöz-Kelam
113                                     3511. Bölüm Söz
113                                     3512. Bölüm Sözün Büyük Tesiri
114                                     3513. Bölüm Çirkin Sözden Sakınmak
114                                     3514. Bölüm Boş Sözden Kaçınmaya Teşvik
115                                     3515. Bölüm Çok Konuşmayı Kınamak
116                                     3516. Bölüm Boş Konuşmaktan Sakınmak
117                                     3517. Bölüm Çok Konuşmaktan Sakınmak
117                                     3518. Bölüm Çok Konuşmak Kalbi Öldürür
118                                     3519. Bölüm Az Konuşmayı Övmek
119                                     3520. Bölüm Konuşmacı ve Sözün Bağı
119                                     3521. Bölüm Söz, Amelin Bir Parçası Konumundadır
120                                     3522. Bölüm Her Bildiğini Aşikar Kılmayı Kınamak
120                                     3523. Bölüm Söz İlaç Gibidir
121                                     3524. Bölüm Konuşmanın Sessizlikten Üstün Oluşu
122                                     3525. Bölüm Susmanın Konuşmaktan Üstünlüğü
122                                     3526. Bölüm Övülmüş Sessizlik
123                                     3527. Bölüm Konuşmaktan Üstün Olan Sessizlik
123                                     3528. Bölüm Allah’ın Veli Kullarının Suskunluğu
124                                     3529. Bölüm En İyi Söz
124                                     3530. Bölüm Kapsamlı Söz (Lafzı Az Anlamı Çok Olan Söz)
125                                     3531. Bölüm Güzel Konuşmanın Fazileti
126                                     3532. Bölüm Söz Çeşitli
129          467. Konuel-KemalKemal
129                                3533. Bölüm Kemal
129                                3534. Bölüm Kemalin Azlığını Bilmenin Önemi
129                                3535. Bölüm Kamil Kadınlar
130                                3536. Bölüm Kemale Erişme Sebepleri
130                                3537. Bölüm Kamil İnsanın Özellikleri
133          468. Konuel-KiyasetAkıllılık-Zekilik
133                                                  3538. Bölüm Akıllı ve Zeki Kimse
134                                                  3539. Bölüm Uyanıklık
134                                                  3540. Bölüm Zeki İnsanların Özellikleri
134                                                  3541. Bölüm İnsanların En Zekisi
135                                                  3542. Bölüm Zekilerin En Zekisi
136                                                  3543. Bölüm İnsana Zekilik Olarak Yeten Şey
302                                                                                                  3678. Bölüm Esenliğe Dert Yeterlidir
137 Lam Harfi
139          469. Konuel-Lu’mAşağılık
139                                        3544. Bölüm Soysuzluk-Aşağılık
139                                        3545. Bölüm Aşağılık Kimsenin Özellikleri
141                                        3546. Bölüm İnsanların En Aşağılık Olanı
141                                        3547. Bölüm Aşağılık Kimseler
143          470. Konuel-LibasElbise
143                                 3548. Bölüm Elbise
144                                 3549. Bölüm Giyimde Ölçülü Olmak
145                                 3550. Bölüm Her Zamanın En Hayırlı Elbisesi O zamanın İnsanlarının Giydiği Elbisedir
147                                 3551. Bölüm Zinet Elbisesi ve İbadet Elbisesi
148                                 3552. Bölüm Sarık
149                                 3553. Bölüm Yasak Elbiseler
152          471. Konuel-Lecacİnatçılık
152                                        3554. Bölüm İnatçılık
155          472. Konuel-lihyeSakal
155                                3555. Bölüm Sakal
157          473. Konuel-LisanDil
157                              3556. Bölüm Dil
157                              3557. Bölüm İnsan Dilinin Altında Gizlidir
158                              3558. Bölüm Dil Vesilesiyle Ortaya Çıkan Hasletler
158                              3559. Bölüm Erkeğin Güzelliği Dilinin Akıcılığındandır
159                              3560. Bölüm Dil İyilik ve Kötülüğün Anahtarıdır
159                              3561. Bölüm Dilin İmanın Doğruluğundaki Rolü
160                              3562. Bölüm Akıllı İnsanın Dili Kalbinin Ötesindedir
160                              3563. Bölüm Dilin Hakkı
160                              3564. Bölüm İnsanın Esenliği Dilini Korumadadır
161                              3565. Bölüm Dilin Sürçmesi
162                              3566. Bölüm Dilin Fitnesi
162                              3567. Bölüm Dil Tehlikesi
163                              3568. Bölüm Dilin Sürçmelerinden Sakınmak
163                              3569. Bölüm Dili Hapsetmek
164                              3570. Bölüm Dilin Afetleri
164                              3571. Bölüm Dilin Azabı
165                              3572. Bölüm Birkaç Nadir Hadis
167          474. Konuel-La’nLanet
167                                 3573. Bölüm Lanet
168                                 3574. Bölüm Mel’un (Lanet Edilmiş Kimsler)
171                                 3575. Bölüm Dünya ve Ahirette Lanet Edilen Kimseler
174          475. Konuel-LeğvBoş Şey
174                                    3576. Bölüm Boş Şey
179          476. Konuel-LukataBulunmuş Eşya
179                                           3577. Bölüm Bulunmuş Eşya
181          477. Konuel-LikaGörüşmek
181                                      3578. Bölüm Görüşme Şevki
182                                      3579. Bölüm Şevkin Nedenleri
183                                      3580. Bölüm Allah İle Görüşmeyi Seven Kimse
185                                      3581. Bölüm Kur’an’da (Allah ile) Görüşmek
188          478. Konuel-LehvOyalanma
189                                  3582. Bölüm Oyalanma
190                                  5383. Bölüm Oyalanmanın Neticeleri
191                                  3584. Bölüm Oyalanma Düşkünü Kimse
191                                  3585. Bölüm İman ve Oyalanma
192                                  3586. Bölüm Müminin Oyalanması
193                                  3587. Bölüm Kuşbazlık
195          479. Konuel-LivatEşcinsellik
195                                       3588. Bölüm şcinsellik
195                                       3589. Bölüm Eşcinselliğin Haram Kılınış Sebebi
196                                       3590. Bölüm Eşcinsel Kimse
196                                       3591. Bölüm Meful (Homoseksüel)
199          480. Konuel-MelametKınamak
199                                     3592. Bölüm Kendini Kınamak
199                                     3593. Bölüm Nice Kınanmış Kimsenin Günahı Yoktur
200                                     3594. Bölüm Kınamak ve Kınamanın Adabı
200                                     3595. Bölüm Kınamada Aşırı Gitmek
202 Mim Harfi
203          481. Konuel-EmsalÖrnekler- Misaller
203                                              3596. Bölüm Örnekler
203                                              3597. Bölüm Örneklerin Hükmü
204                                              3598. Bölüm Hak ve Batıl Örneği
204                                              3599. Bölüm Allah Yolunun Örneği
205                                              3600. Bölüm Peygamber’in (s.a.a) Ümmetinin ve Risaletinin Örneği
207                                              3601. Bölüm Peygamber (s.a.a) ve Kıyametin Misali
207                                              3602. Bölüm Kur’an’ın Misali
208                                              3603. Bölüm pygamberin (s.a.a) Ümmetinin Misali
209                                              3604. BölümPeygamberin (s.a.a) Ehl-i Beyt’inin Örneği
211                                              3605. Bölüm En Yüce Örnek
211                                              3606. Bölüm Temiz Ağaç Misali
214                                              3607. Bölüm Çirkin Sözün Örneği
214                                              3608. Bölüm Müminin Örneği
216                                              3609. Bölüm Kafirin Misali
223                                              3610. Bölüm Müşriğin Örneği
226                                              3611. Bölüm
234                                              3612. Bölüm Küfreden Kimselerin Örneği
235                                              3613. Bölüm İman Eden Kimselerin Örneği
235                                              3614. Bölüm Mümin ve Kardeşinin Örneği
236                                              3615. Bölüm Allah’ın Hadlerini İkame Eden Kimse İle Allah’ın Hadlerini İcra Etmede İhmalkarlık Eden Kimsenin Örneği
237                                              3616. Bölüm Kur’an Okuyan Kimsenin Örneği
238                                              3617. Bölüm Kur’an Hafızının Örneği
238                                              3618. Bölüm Mücahidin Misali
238                                              3619. Bölüm Savaşan ve Ücret Alan Kimsenin Örneği
239                                              3620. Bölüm Beş Vakit Namazın Örneği
239                                              3621. Bölüm Arkadaş Örneği
239                                              3622. Bölüm Allah Yolunda İnfak Eden Kimsenin Misali
240                                              3623. Bölüm Gösteriş İçin Sadaka Veren Kimsenin Misali
240                                              3624. Bölüm Haram Maldan Sadaka Veren Kimsenin Misali
240                                              3625. Bölüm Kötülükten Sonra İyiliğin Örneği
240                                              3626. Bölüm Alimlerin Örneği
241                                              3627. Bölüm Amelsiz Alimin Örneği
241                                              3628. Bölüm Amelsiz Alimin Örneği
243                                              3629. Bölüm İlmini Başkalarına Öğretmeyen Alimin Hikayesi
243                                              3630. Bölüm Cahil Abidin Örneği
243                                              3631. Bölüm Genç Yaşta İlim Öğrenen Kimsenin Misali
243                                              3632. Bölüm Kötülükten Başka Bir Şey Demeyen Kimsenin Örneği
244                                              3633. Bölüm Sonradan Zengin Olmuş Birine Muhtaç Olmanın Örneği
244                                              3634. Bölüm Bağışladığı Şeyi Geri Alan Kimsenin Örneği
244                                              3635. Bölüm Arzu ve Ölümün Örneği
247                                              3636. Bölüm Nefsin Örneği
247                                              3637. Bölüm Dünyanın Misali
248                                              3638. Bölüm Dünyaya Tutkuyla Bağlanan Kimsenin Misali
248                                              3639. Bölüm İyi İşlerin İptal Oluşunun Örneği
248                                              3640. Bölüm Allah’ı Zikreden Kimsenin Misali
250          482. Konuet-TimsalResim ve Heykel
250                                           3641. Bölüm Resim-Heykel
254          483. Konuel-İmtihanİmtihan
254                                      3642. Bölüm İmtihan
255                                      İmtihan ve Hakikat Hakkında Bir Söz
264          484. Konuel-MedhÖvmek
264                                3643. Bölüm Güzel Övgüye Layık Kimse
264                                3644. Bölüm Övgüyü Kınamak
266                                3645. Bölüm Övgünün Sonu
266                                3646. Bölüm Övgüye Aldanmayı Kınamak
267                                3647. Bölüm Övgüde Kısıtlı Davranmak
267                                3648. Bölüm Öven Kimseye Cevap
269                                3649. Bölüm Birini Yersiz Yere Övmek
270                                3650. Bölüm Övgüye Sevinmeyi Kınamak
271                                3651. Bölüm Kötü Kimseyi Övmekten Sakınmak
271                                3652. Bölüm Kendini Övmekten Sakınmak
272                                3653. Bölüm Kendini Övmenin Reva Olduğu Yerler
275          485. Konuel-Mir’etKadın
275                                    3654. Bölüm Kadın ve Erkeğin Kur’an’da Eşitliği
275                                    Felsefi Bir İnceleme ve Karşılaştırma
276                                    3655. Bölüm Peygamber’in (s.a.a) Yanına Gelen Kadınların Temsilcisi
280                                    3656. Bölüm Erkeklerin Kadınlar Üzerindeki Yöneticiliği
280                                    Tefsir
283                                    Erkeklerin Kadınları Yönetmelerinin Anlamı Hakkında
284                                    3657. Bölüm Kadınların En İyi Hasletleri
284                                    3658. Bölüm Yöneticiliği Kadınlara Havale Etmekten Sakınmak
286                                    3659. Bölüm Kadın Sevgisini Övmek
286                                    3660. Bölüm Kadın Sevgisini Kınamak
286                                    3661. Bölüm Kadınlara Tutkun Olmak
287                                    3662. Bölüm Kadın (Çeşitli)
289          486. Konuel-MuruetMürüvvet-Mertlik
289                                               3663. Bölüm Mürüvvet
289                                               3664. Bölüm Mürüvvetin Anlamı (1)
291                                               3665. Bölüm Mürüvvetin Anlamı (2)
292                                               3666. Bölüm Mürüvvet Sayılan Şey
293                                               3667. Bölüm Mürüvvetin Esası
293                                               3668. Bölüm Mürüvvetin Başlangıcı ve Sonu
294                                               3669. Bölüm Mürüvvetin Kemali
295                                               3670. Bölüm Mürüvvetin En İyisi ve En Kötüsü
295                                               3671. Bölüm Mürüvveti Olmayan Kimse
296                                               3672. Bölüm Mürüvvet Ehlinin Hatalarını Bağışlamak
297          487. Konu el-Meraz Hastalık
298                                       3673. Bölüm Hastalık
299                                       3674. Bölüm Hastalıkta Ecir Yoktur
301                                       3675. Bölüm Hastalığı Gizlemek
301                                       3676. Bölüm Hastalandığı Halde Şikayette Bulunmayan Kimse
302                                       3677. Bölüm Hastalığını Doktorlardan Gizleyen Kimse
303                                       3679. Bölüm Hastalık Çeşitleri
303                                       3680. Bölüm Hastayı Ziyaret Etmek
304                                       3681. Bölüm Hastayı Ziyaret Adabı
305                                       3682. Bölüm Hastayı Ziyaret Etmenin Hikmeti
305                                       3683. Bölüm Hasta Gözükmek
306                                       3684. Bölüm Hastalık (Çeşitli)
307          488. Konu el-Mira Tartışma
308                                       3685. Bölüm Tartışmayı Kınama ve Tartışmanın Etkileri
309                                       3686. Bölüm Her ne Kadar Hak İ-çin de Olsa Tartışmaktan Sakınmak
310                                       3687. Bölüm Kendisiyle Mücadele Edilmenin Doğru Olmadığı Kimse
310                                       3688. Bölüm Fazla Tartışmanın Etkileri
312          489. Konu el-Mizah Şaka
313                                   3689. Bölüm Şakayı Övmek
314                                   3690. Bölüm Şakayı Kınamak
316                                   3691. Bölüm Şakalaşmak ve Alay Etmek
316                                   3692. Bölüm Fazla Şakalaşmak
318          490. Konu el-Mesh Mesh-İnsanı Hayvana Çevirmek
319                                                             3693. Bölüm Mesh-Dejenere
326                                                             3694. Bölüm Mesh Edilen Soyun Kesilmesi
327          491. Konu el-Meşy Yürümek
328                                       3695. Bölüm Yol Yürümenin Adabı
329                                       3696. Bölüm BöbürlenerekYürümekten Sakındırmak
331          492. Konu el-Mekr Hile-Düzen
332                                        3697. Bölüm Hile
333                                        3698. Bölüm Hile ve Kandırma Ateştedir
335                                        3699. Bölüm Allah’ın Hilesi

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Salih Evlat

    Şeyh Fazlullah, Meşrutiyet Dönemi'nde idam edilen büyük müçtehitlerdendi. Ne var ki ay ...
  • Matem-name ve Vaveyla

    1842 yılında Tebriz’de doğan şair Necef’te, Kahire’de eğitim görmüş, şiirlerinde Feyzi, S ...