Düşünce ve Araştırma

Manevi Mukayeseler

Manevi Mukayeseler 228 Sayfa
Yazar : Mahmud Ekberi Yayınevi : Kevser

İnsanın manevî hislerine, idrak yeteneğine ve aklının yüceliğine dayalı örneklerin konunun anlaşılmasına önemli katkı sağladığı tartışılmaz bir husustur. Bu gerçekten hareketle konuların daha çabuk ve kolayca kavranabilmesi, rahatlıkla kabul görmesi amacıyla konuları mantıklı örneklemelerle, doğru mukayeselerle açıklama yöntemi benimsenir.
Bilindiği üzere, Kur’an-ı Kerim’de de anlatımda etkili ve kolay yollardan biri olan örnekleme ve mukayese yönteminden istifade edilmiştir; ayetlerde yüzün üzerinde örnek bulabiliriz. Ayrıca Hz. Peygamber’den (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları’ndan nakledilen hadislerde de bu metodun bir gelenek haline geldiğini gözlemliyoruz. Elinizdeki eserde Kur’an-ı Kerim ve hadislerde yer alan örneklemeler mukayeseli bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.

Mütercim

Manevi Mukayeseler

63                                            Velayet Gemisi Nedir?
65                                  Temiz Şecere'nin Özellikleri:
65                                  Nübüvvet Ağacı
76                     Üstün Lezzete Ulaşmanın Yolu
77                     Maddi ve Manevi Lezzetler
84                              Münafıkların Özellikleri
118                                                  a) Sebat ve Tagayyür:
119                                                  b) Hâlis ve Katışık:
120                                                  c) Ekim ve Biçim:
120                                                  d) Müşterek ve Şahsa Özel Kader:
122                                                  e) Dünya ve Ahirette Müminlerin ve Mücrimlerin Siması:
123                                                  f) Ahiret Nimetlerinin Genişliği ve Bolluğu:
126                                                          a) Müspet Olan Dünya Malını İstemek:
127                                                          b) Olumsuzlanan Dünya Malını İstemek:
128                                                          Olumsuzlanan Dünya Malını İstemenin Etkileri
129                                                          Müspet Olan Dünya Malını İstemek Ahirete Yatırım Vesilesidir
141                                 Nefs-i Levvâme Nedir?
159                          1- Putperestlik:
159                          2- Savaş ve Kan Dökmek:
160                          3- Faizcilik:
161                          4- Kölelik:
161                          5- Üstünlük Gayreti:
162                          6- Şarap İçmek:
163                          7- Kendini Göstermek:
163                          8- Irkçılık (Milliyetçilik):
164                          9- Körü Körüne Taklit Etmek:
165                          10- Kız Çocuklarını Öldürmek:
171                              68- Samimiyet ve Kardeşlik
171                              69- Sözüne Amel Etmeyen Âlim
172                              70- Çocuklukta İlim
172                              71- Müminin Özelliği
172                              72- Yardımlaşma ve İşbirliği
173                              73- Hemnişin Olmak
173                              74- Uyku ve Ölüm
174                                 1- Hayat:
175                                 2- Ölüm:
192                                    Yapıcı Uyarıların Özellikleri:
193                                    Yıkıcı Uyarıların Özellikleri:
198                      Gıybet nedir?
198                      Murdar nedir?

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Adalet Güneşi

    Ebu Said, Peygamber Efendimizin (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet eder: Ahir zamanda sultan(ları) tarafınd ...
  • Mizan’ul Hikmet 9. Cilt

    Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mizan’ul-Hikmet (hikmetin ölçüsü) benim ...