Edebiyat ve Şiir Hz. Hüseyin

Maktel-i Âl-i Resûl (Lamiî Çelebi)

Maktel-i Âl-i Resûl (Lamiî Çelebi) 160 Sayfa
Hazırlayan : Ertuğrul Ertekin Yayınevi : Kevser

Türkçe makteller, Türklerin Kerbelâ algısını göstermesi bakımından önemli kaynaklardır. Bu açıdan maktellerin yazıldıkları dönemlere göre tek tek ve karşılaştırmalı olarak incelenmesi, tarihî süreç içerisinde Türklerin İmam Hüseyin ve Ehlibeyt (as) algısının gözlemlenebilmesinde önemli bir araştırma sahasıdır.

Maktel araştırmalarımızın ilk ürünlerinden biri olan bu çalışmamızda biz, Lâmiî Çelebi’nin kaynaklarda tarihî gerçeklere en sadık maktel olduğu söylenen Maktel-i Âl-i Resûl’ünü inceleyerek, Şiîliğin Anadolu’daki etkilerinin belirginleştiği hassas bir dönemde, müellifin, maktel okuma yasağına rağmen Bursa Ulu Camii’nde ulemânın ve halkın önünde okuduğu maktelinde Kerbelâ Olayı’nı nasıl aktardığını izlemeye çalıştık.

Maktel-i Âl-i Resûl (Lamiî Çelebi)

9                                                               Maktel Türü
7                                                                            Önsöz
12                                              Arap Edebiyatında Maktel-i Hüseyin’ler
14                                              Fars Edebiyatında Maktel-i Hüseyin’ler
15                                              Türk Edebiyatında Maktel-i Hüseyin'ler
19                                          Lâmiî Çelebi’nin Hayatı
22                                          Lâmiî Çelebi’nin Eserleri
23                                          Mensur Eserleri
25                                          Manzum Eserleri
29                                                        Eserin Yazma Nüshaları
30                                                        Eserin Adı ve Telif Tarihi
31                                                                                   Eserin Yazılış Sebebi
35                                                        Eserin Kaynakları
38                                                        Yezîd’e Lanet Etme Meselesi
43                                                        Eserin Muhtevası
143 Lügatçe
155 Kaynakça

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar