Düşünce ve Araştırma Kur'an ve Hadis

Kur'ân ve Tebliğ

Kur'ân ve Tebliğ 199 Sayfa
Yazar : Muhsin Kıraati Yayınevi : Kevser

 Davet, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, öğüt vermek ve irşad etmek İslâm'ın önemli konularındandır. Ama böyle olmasına rağmen hakkında fazla kitap kaleme alınmamıştır. Yirmi yıldır Allah'ın yardımıyla Kur'ân üzerinde çalışmakta ve tebliğle uğraşmaktayım. Bir kez de davet konusunu araştırmak maksadıyla, Kur'ân'ı baştan sona okuyup inceledim. Tebliğ metodu ve davetçinin özellikleri hakkında yüzlerce ayet buldum. Hamdolsun ki bu ayetleri yılların çabasıyla elde ettiğim bulgularla harmanlayıp birleştirerek bir kitap olarak İslâm davetçilerinin hizmetine sunabildim...

Evet, halkı hidayete erdirmek ve bilinçlendirmek, davetçilerin görevidir ve bu, Allah'ın onlardan aldığı bir ahit ve sözdür.

 Hz. Ali (as.) buyuruyor ki:

Allah; öğrenmeleri için bilmeyenlerden ahit ve söz almadan önce, bilmeyenlere öğretmeleri için bilenlerden söz almıştır. (Usul-i Kafi, c. 1, s.51)

Kur'ân-ı Kerim tebliğ için bir teşkilatın varlığını gerekli görmekte ve şöyle buyurmaktadır:

Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. (Âl-i İmrân, 104)


Muhsin Kıraati

Kur'ân ve Tebliğ

11 İTHAF
19         Tebliğin Tarihi
21         Tebliğin Kapsamı
22         Tebliğ Araçları
22         Tebliğ Araçları
26         Özgürlük Esaslı Tebliğ
29         Muhatabı Tanımak
29         Tebliğ ve Gerekli Bilgi
30         Pratik Tebliğ
33                  Tebliğ Nedir?
34                  Tebliğin Kapsam ve Merhaleleri
35                  Tebliğin Gerekliliği
37                  Tebliğin Ödülü
39                  Hücceti Tamamlamak İçin Tebliğ
40                  Tebliğde Mekân Unsuru
42                  Tebliğde Zaman Unsuru
50                  Fakirlik ve Tutkunluk Zamanında Hal-Hatır Sorma
50                  Tebliğin Araçları
50                                      Kalem İle Tebliğ
51                                      Söz İle Tebliğ
53                Kalem ve Konuşma Adabı
53                                         1) Allah'ın Adıyla Başlamak
55                                         2) İlahi Vahye Dayanmak
56                                         3) Hak Esaslı Olmak
56                                         4) Arı ve Beğenilir Olmak
57                                         5) Hidayet Edici olmalı
58                                         6) Hak ve Batılı Ayırmak
59                                         7) İyilikle Çağırmak
61                                         8) Söz Delile Dayanmalıdır
63                                         9) Ölçülü Olmak
64                                         10) Rüşdü Sağlamalı ve Geliştirici Olmalı
65                                         11) Özendirici ve Teşvik Edici Olmalı
66                                         12) Kapsamlılık ve Çeşitlilik
67                                         13) Uyarı ve Nasihat (Öğüt)
68                                         14) Açık ve Tavizsiz Olmak
69                                         15) Durumun Gerektirdiği İle Uyuşmak
72                                         16) Yaş ve Sözün Dengeli Olması
72                                         17) Sade ve Anlaşılır Konuşmak
74                                         18) Edebî ve Olgun Konuşmak
75                                         19) Yumuşak ve Yavaş Konuşmak
76                                         20) Söz Kısa ve Faydalı Olmalıdır
78                                         21) Uyum ve Düzen
79                                         22) Uygun Hareket ve Ses Tonuyla Konuşmak
81                             1- Bilinç
82                             2- Hedefe İman Etmek
82                             3- Öncü Olmak
83                             4- İhlâslı Olmak
84                             5- Adalet ve Sevgi ile Nefretten Uzak Olmak
87                             6-Tahammüllü ve İstikametli Olmak
90                             7- İlahi Vaatlere Ümitli Olmak
92                             8- İlim ve Amel Ehli Olmak
93                             9-Korkusuz ve Cesur Olmak
95                             10- Eleştiri Kabul Etmek
96                             11- Mahrumların Hamisi Olmak
97                             12- Allah'a Tevekkül Etmek
98                             13- Sevecen, Yumuşak Huylu ve Şefkatli Olmak
103                             14- Sorunların Bilincinde ve Halktan Olmak
105                             15- Parti ve Hiziplerden Uzak Durmak
107                             16- Geçmişi Güzel Olmak
108                             17-Dürüst Olmak
110                             18- Düzenli Olmak ve Zamanın Değerini Bilmek
110                             19- Sade ve Gösterişten Uzak Yaşamak
112                             20- Alçakgönüllü ve Bağışlayıcı Olmak
113                             21- Temiz, Hoş Kokulu ve Bakımlı Olmak
115                      1) İlahi Rahmet ve Nimetlerin Hatırlanması
117                      2) Duyguları Tahrik Etmek
119                      3) Muhataba Soru Sormak
122                      4) Tarihin ve Öncekilerin Akıbetinin Açıklanması
123                      5) Teşvik ve Tehdit Etmek
128                      6) Telkinde Bulunmak
129                      7) Benzetme ve Örneklendirme
129                      7) Benzetme ve Örneklendirme
134                      8) Delil, Cedel ve Münazara
139                      9) Soğuk Savaş
142                      10) Sanattan Yararlanmak
145                      11) Kıssa Anlatmak
146                      12) Manaların Çağrışımı
147                      13) Müşrikleri Tahrik Etme ve Söz Alma
149                      14) Dünya ve Ahiret Arasını Dengelemek
152                      15) Mukayese Etme Usulü
153                      16) Aksini Var Sayma Yöntemi
154                      17) Hazırlık Yapmak ve Ortam Oluşturmak
158                      18) İyi ve Kötü Örnekleri Tanıtma
160                      19) Devamlılık ve Tekrar
162                      20) Müştereklere Davet
164                      21) Dolaylı Anlatım
166                      22) Aşamalı Anlatım
167                      23) Soru ve Cevap
173                           1) Kendini Yetiştirmek ve Pratik Tebliğ
175                           2) Eğitim ve Tezkiye (Arındırma)
176                           3) Velayetin ve Rehberliğin Tebliği
176                           4) Tağut ile Mücadele
177                           5) Hurafelerle Mücadele
177                           6) Başkalarına Saygı Duymak
179                           7) Muhaliflere Yönelik Uygun Tavır Takınmak
181                           8) Sahnede Hazır Olmak
182                           9) İslâmi İlimleri ve Şer'î Hükümleri Bilmek
184                           10) Yeni Nesle Önem Vermek
187                           11) Allah'tan Yardım Dilemek
189                     1) Dünya ve Üstünlük İsteminden Sakınmak
190                     2) İlimsiz ve Amelsiz Sözden Sakınmak
192                     3- Bidatten, Tahriften ve Sentezcilikten Sakınmak:
194                     4-Yanlış Tahlillerden Sakınmak
195                     5- Gafletten Korunmak
196                     6- Mesuliyet Kabul Etmekten Kaçınmak
197                     7- Töhmet Konumundan Kaçınmak
197                     8- İstibdat ve Tefrikadan Kaçınmak

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar